Návod

Jak namontovat markýzu na zeď

Pere vám slunce do oken? Potřebujete více stínu? Namontujte si markýzu. V našem video návodu z projektové dílny HORNBACH vám ukážeme, jak si můžete namontovat novou markýzu na zeď. Pojďme na to!

Na tento projekt budete potřebovat

Materiál

Krok za krokem

Jak připevnit markýzu na zeď

01

Na otevření obalu markýzy či obalové fólie nepoužívejte odlamovací nůž, ale vždy pouze nůžky. Rozříznutí textilie odlamovacím nožem je nejčastějším důvodem reklamací.
Pokud budete chtít markýzu připevnit na váš montovaný dům, je nutné jednotlivé body upevnění vyjasnit s výrobcem vašeho domu.

Před montáží markýzy je nutné zajistit, aby byl k dispozici vhodný podklad pro upevnění, jako je v tomto případě železobetonový překlad.

Sada pro upevnění na beton je součástí dodávky markýzy, jiné podklady potřebují jiné upevňovací materiály. Při montáži postupujte vždy podle údajů od výrobce. Dlouhou rovnací latí zjistíte, zda je beton rovný. Teprve potom se můžete pustit do práce.

 Jak namontovat markýzu na zeď
02

Markýzu položte tak, aby dlouhá nosná tyč ukazovala směrem ke stěně a zadní strana směrem nahoru. Poté změřte celou délku markýzy a přeneste tento rozměr na stěnu. Otevřete balení pomocí nůžek. Odlamovacím nožem byste mohli snadno poškodit textilii.

 Jak namontovat markýzu na zeď
03

Potřebné konzole jsou obsaženy v dodávce markýzy. Nasaďte konzole na nosnou tyč a vyrovnejte je tak, aby uprostřed měly stejný odstup od okraje.

 Jak namontovat markýzu na zeď
04

Přeneste umístění montážních otvorů v konzolích na zednickou šňůru nebo dlouhou rovnací lať – ta musí mít délku minimálně délky markýzy. Poté můžete konzole opět sundat.

 Jak namontovat markýzu na zeď
05

Nyní stanovte výšku vrtaných otvorů. Podržte konzoli u stěny, např. v zarovnání s dolním okrajem překladu. Vyznačte si výšku horního vrtaného otvoru.

 Jak namontovat markýzu na zeď
06

K takto vyznačenému otvoru přiložte rovnací lať, vyrovnejte ji na zdi a dejte do vodorovné polohy. Nyní si vyznačte umístění horních vrtaných otvorů.

 Jak namontovat markýzu na zeď
07

Pro vyznačení spodních vrtaných otvorů si vezměte konzoli jako šablonu, vyrovnejte ji podle vodováhy a přeneste umístění vrtaných otvorů na stěnu.

 Jak namontovat markýzu na zeď
08

Na vysokozátěžovou kotvu namontujte matku s podložkou. Přední odstup nastavte tak, aby byl vhodný pro konzoli. Přitom zohledněte tloušťku materiálu konzole plus podložku a matku. Zde je to např. 28 mm.

Odstup od druhého konce závitu plus něco navíc je rozměr pro hloubku vrtání. Tento rozměr prosím dodržte, jelikož přečnívající závit by mohl poškodit potah. Pokud by závit po provedení montáže ještě stále přečníval, je nutné ho dodatečně zkrátit.

 Jak namontovat markýzu na zeď
09

Nyní se vyvrtají otvory. V případě, že při montáži používáte např. 12 mm vysokozátěžovou kotvu, budete potřebovat vrták do kamene o průměru 12 mm. Hloubka vrtaného otvoru odpovídá rovně měřené zbytkové délce závitu vysokozátěžové kotvy. Vrtejte trochu hlouběji, než jak bude možné zatlouct kotvu do otvoru.
Na vrták vyznačte požadovanou hloubku nebo použijte doraz na vrtačce. Očistěte vrtané otvory od prachu z vrtání, např. kartáčem, vyfouknutím nebo vysátím.

 Jak namontovat markýzu na zeď
10

Vysokozátěžovou kotvu zatlučte gumovou palicí až k nastavenému dorazu. Nepoužívejte kovové kladivo, jelikož to by mohlo poškodit závit. Poté opět vyšroubujte matky s podložkami.

 Jak namontovat markýzu na zeď
11

Nasaďte konzole na závitové tyče a přišroubujte je s podložkami a matkami. Matky nejprve zašroubujte na volno a vyrovnejte konzole pomocí vodováhy.

 Jak namontovat markýzu na zeď
12

A nyní matky kompletně dotáhněte. Potřebný stupeň utažení naleznete v návodu k markýze.

 Jak namontovat markýzu na zeď
13

Ještě jednou přiložte rovnací lať ke konzolím a ověřte, zda jsou vyrovnány do zákrytu a jsou ve vodorovné poloze. V případě potřeby budete jednotlivé konzole muset opět povolit a výšku upravit. Konzolemi lze pohybovat směrem do výšky pomocí podélných otvorů. Následně zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby utažené podle pokynů výrobce.

 Jak namontovat markýzu na zeď

Jak ukotvit markýzu na zeď

14

A teď markýzu nasaďte na konzole. K tomu budete potřebovat (podle velikosti markýzy) jednoho nebo více pomocníků. Mějte na paměti, že markýzy s motorem jsou na jedné straně těžší. Žebříky musí být protiskluzové, stát na rovném podkladu a umožňovat tak bezpečnou práci.

 Jak namontovat markýzu na zeď
15

Nasaďte markýzu nosnou tyčí do upevnění a vyrovnejte do středu.

 Jak namontovat markýzu na zeď
16

Před nosnou tyčí se do každé konzole zasune zajišťovací jezdec.

 Jak namontovat markýzu na zeď
17

Zajistěte ho šroubem s matkou proti vyklouznutí.

 Jak namontovat markýzu na zeď

Jak markýzu nastavit

18

Pro nastavení markýzy musíte markýzu vysunout. Elektrickou markýzu musíte zapojit do elektrické sítě. Konečné pevné připojení musí provést autorizovaný elektrikář.

 Jak namontovat markýzu na zeď
19

Jeden pomocník zvedne vysunutou markýzu vpředu, tak aby při nastavování odlehčil kloubová ramena. Nastavení můžete zkontrolovat pomocí vodováhy.

 Jak namontovat markýzu na zeď
20

Povolte oba dva upínací šrouby po straně na kloubovém rameni.

 Jak namontovat markýzu na zeď
21

Poté nastavte pomocí spodních nastavitelných šroubů sklon kloubového ramena. Až bude vše sedět, upínací šrouby opět pevně dotáhněte a markýzu zasuňte.

 Jak namontovat markýzu na zeď