Návod

Jak namontovat sprchovou baterii

Doba čtení: 4 min.

Sprchová baterie je nedílnou součástí naší koupelny. Abyste věděli, jak sprchovou baterii instalovat, není nic jednoduššího než se nechat inspirovat tímto video návodem z projektové dílny HORNBACH.

Na tento projekt budete potřebovat

Krok za krokem

Jak namontovat sprchovou baterii

01

Nejprve uzavřete přívod vody do sprchové baterie. Pak vyšroubujte obě dvě stavební zátky ze stěnových přípojů. Změřte hloubku mezi horním okrajem obkladů a stěnovým přípojem pomocí skládacího metru. Tak určíte rozměr pro prodloužení kohoutu, pomocí kterého prodloužíte přípoje až k hornímu okraji obkladů.

Prodloužení kohoutu utěsněte těsnicím konopím. Aby konopí na hladkém závitu neklouzalo, je nutné ho zdrsnit. Několikrát přejeďte listem pilky na kov po jednotlivých závitech. Přiložte konopí vpředu na závit a zašroubujte ho do závitu. Na konopí ještě přijde těsnicí pasta. Naneste trochu pasty a vetřete ji do konopí.

Jak namontovat sprchovou baterii
Jak namontovat sprchovou baterii
02

Obě dvě prodloužení kohoutu se zašroubují pomocí univerzálního klíče na vsuvku ventilu. Můžete použít ráčnový klíč.
Pokud nebude možné zašroubovat prodloužení dostatečně hluboko, namotali jste na závit příliš mnoho konopí. Prodloužení kohoutu opět vyšroubujte ze stěnového přípoje a ještě jednou ho kompletně utěsněte, tentokrát o 1 či 2 otáčky méně. Také znovu naneste těsnicí pastu.

Pokud lze prodloužení zašroubovat snadno až na doraz, namotali jste na závit příliš málo konopí. Prodloužení kohoutu opět vyšroubujte ze stěnového přípoje a ještě jednou ho kompletně utěsněte, tentokrát o1 či 2 otáčky více. Také znovu naneste těsnicí pastu.

Jak namontovat sprchovou baterii
Jak namontovat sprchovou baterii
03

Před montáží sprchové baterie se musí zašroubovat S přípojky do prodloužení kohoutu. S přípojky slouží k tomu, aby se nastavil rozestup obou dvou stěnových přípojů na šířku použité baterie. Zároveň můžete také vyrovnat výšku obou stěnových přípojů, pokud by se nenacházely přesně v jedné a té samé výšce.

Utěsněte šroubovací závit na S přípojkách. Zdrsněte závit pomocí pilového listu. Příčně položte těsnicí vlákno na závity a našroubujte ho napnuté ve směru závitu. Vlákno přitom nešroubujte přímo do závitů.

Jak namontovat sprchovou baterii
Jak namontovat sprchovou baterii
04

Pak zašroubujte S přípojky pomocí otevřeného klíče do stěnových přípojů. Vyrovnejte je na požadovanou šířku. Pokud mají stěnové přípoje větší rozestup než přípojky baterie, musíte přetočit S přípojky směrem dovnitř. Pokud mají stěnové přípoje menší rozestup než přípojky baterie, musíte S přípojky přetočit směrem ven.

S přípojky lze při použití těsnicího vlákna na závity o něco vyšroubovat. Vyrovnejte přípojky pomocí vodováhy směrem k sobě. Po vyrovnání nasaďte obě dvě rozety koupelnové baterie na S přípojky.

Jak namontovat sprchovou baterii
Jak namontovat sprchovou baterii
05

Na baterii se nyní namontují těsnění a sítka. Pak můžete přiložit baterii k S přípojkám a přišroubovat průvlečnými maticemi. Matice utáhněte pomocí otevřeného klíče.

Jak namontovat sprchovou baterii
Jak namontovat sprchovou baterii
06

Zkontrolujte pomocí vodováhy vodorovné usazení baterie. Baterii lze ještě trochu vyrovnat, pokud obě dvě průvlečné matice ještě jednou povolíte. Po vyrovnání baterie obě dvě průvlečné matice opět utáhněte.

Jak namontovat sprchovou baterii
Jak namontovat sprchovou baterii
07

Nyní si můžete předem namontovat stoupací potrubí. Zasuňte do sebe obě dvě části trubky a utáhněte červíkový šroub pomocí klíče s vnitřním šestihranem.

Jak namontovat sprchovou baterii
Jak namontovat sprchovou baterii
08

Nyní nasaďte stoupací potrubí na přípojku na baterii a vyrovnejte ho pomocí vodováhy do svislé polohy. Vyznačte si konec trubky jako obrys na stěnu. Stoupací potrubí můžete opět z baterie sejmout.

Jak namontovat sprchovou baterii
Jak namontovat sprchovou baterii
09

Na obrys přiložte stěnové upevnění a vyznačte na stěnu otvor k vyvrtání.

Jak namontovat sprchovou baterii
Jak namontovat sprchovou baterii
10

Otvor na obrysu vyhlubte předem pomocí důlčíku, aby nesklouzával vrták. Pokud nemáte po ruce důlčík, můžete také na místo nalepit krepovou pásku, vyznačit otvor k vyvrtání a poté vyvrtat. Krepová páska taky zabraňuje sklouzávání vrtáku. Podle vlastností stěny musíte vybrat vhodný vrták.

Jak namontovat sprchovou baterii
Jak namontovat sprchovou baterii
11

Zasuňte hmoždinku do otvoru a vyplňte ji sanitárním silikonem. Tak se otvor utěsní. A můžete našroubovat stěnové uchycení.

Nasaďte stěnovou rozetu na stoupací vedení a spojte ji s přípojkou na baterii. Na přípojce baterie a nahoře na stěnovém uchycení se trubka zajistí vždy pomocí jednoho červíkového šroubu. Poté se rozeta nasune na stěnu.

Jak namontovat sprchovou baterii
Jak namontovat sprchovou baterii
12

Na závěr ještě našroubujte sprchovou hlavici. Malá ruční sprcha se našroubuje spolu se sprchovou hadicí ručně na spodní připojovací závit. Už můžete opět otevřít přívod vody a baterii vyzkoušet. Nechte vodu téct jednu minutu a zkontrolujte funkci sprchové baterie. Prohmatejte všechny šroubové spoje a vyzkoušejte, zda je vše těsné.

Jak namontovat sprchovou baterii
Jak namontovat sprchovou baterii

Jak namontovat vanovou baterii

Při práci s vanovou baterií to chce trpělivost a přesnost. Proto pro vás máme video návod z projektové dílny HORNBACH. Takže teď zvládnete postup od uzavření přívodu vody až po první vodní zkoušku. Dejte se do práce.