Návod

Jak položit asfaltovou střešní krytinu

Doba čtení: 7 min.
Jak položit asfaltovou střešní krytinu

Asfaltové šindele, nazývané také kanadské, jsou jedním z nejpoužívanějších střešních materiálů. Mají řadu vlastností, díky nimž patří ke spotřebitelským evergreenům: Nízkou plošnou hmotnost, extrémní odolnost, dlouhou životnost, variabilní vzhled a rychlou aplikaci. Jak správně postupovat při montáži a čeho se naopak vyvarovat?

Příprava před pokládkou

Podklad střechy (záklop) musí mít dostatečnou nosnost a musí být suchý a rovný. Pro záklop se proto nejčastěji používají dostatečně vyzrálá prkna nebo OSB desky o tloušťce alespoň 15 mm.

Na záklop je nutné instalovat podkladní pás, který slouží jako pojistná hydroizolace. Ta dokáže vyrovnat i drobné nerovnosti v záklopu. Než se na záklop instaluje podkladní pás, je nutné okraj střechy oplechovat. To proto, aby se do konstrukce nemohla dostávat vlhkost.

Tip:

Jako podkladní vrstva se nesmějí používat asfaltové pásy, které mají nosnou vložku z papíru, protože lepenka může nasát vzdušnou vlhkost a šindele se zvlní, což sníží životnost střechy. Ze stejných důvodů se vůbec nesmí použít papírová lepenka. Platí, že na podkladní pás se musí používat materiály na bázi asfaltu. Jiné by nezajistily nepropustnost střechy.

Nejčastěji používané podkladní pásy jsou lehké asfaltové. Díky odlehčenému množství asfaltu je s nimi i snadnější práce. Umožňují práci, je-li to nezbytné, v chladném i horkém počasí.

Odborník radí:

V úžlabí se podkladní pás instaluje svisle, v normální ploše střechy vodorovně. U sklonů střech pod 20° je nutné mít vyšší přesah pásu, a to až 50 %. U sklonů nad 20° stačí přesah pásu 8 až 10 cm, u sklonů nad 85° není nutné podkladní pásy používat. Podkladní pásy se uchycují do záklopu hřebíky, a to každých 40 cm ve všech směrech podél okraje pásu.

V případě, že střecha má úžlabí, která nebudou vykryta šindeli, vykrývají se jako první tato úžlabí. Do úžlabí je možné použít oplechování nebo speciální úžlabní asfaltový pás, který je možné zvolit ve stejné barvě, jako je barva šindelů. Poté je střecha oplechována kolem závětrných hran okraje střechy od okapů k hřebeni.

Pokládka šindelů

Pokud je dřevěný záklop v pořádku, podkladní hydroizolační pásy jsou na svém místě a oplechovaný je okraj střechy i další přečnívající prvky, nastal čas na vlastí pokládku šindelů.

Šindele se pokládají po řadách od spodní části nahoru. Pro startovací řadu můžeme použít prakticky libovolný šindel. Spodní část této řady podlepíme bitumenovým tmelem. Startovací řada se přibije rovně na okraj střechy, nejlépe přes oplechování. Každá šablona se přibíjí nerezovými pozinkovanými nebo měděnými hřebíky s větší hlavičkou. Jejich průměr je 8 až 10 mm a jsou takové délky, aby neprošly bedněním. První řada se přibíjí přímo na startovací řadu a používá se na ní celý šindel.

Každá další řada se pak pokládá tak, aby zakryla tmavé části pod ní přibitého šindele, přičemž se zkracuje o polovinu tabule. Tím se zamezí překrývání mezer mezi vrchní a spodní řadou. Každá další řada směrem nahoru se opět posunuje o půl tabule, aby plocha střechy byla celistvá a vykazovala patřičnou tuhost.

Hřebenáče se pokládají na střechu poté, co jsou obě strany položeny až k hornímu okraji. Pak se ze zbytků nebo z nových šablon nařežou jednotlivá „okna“ ve tvaru lichoběžníku, která se přes sebe naskládají a přitlučou po hřebeni.

Pozor:

Při zatloukání do OSB desek se používají hřebíky i včetně vroubků, které znemožňují vylézání hřebíků ze záklopu. Rozhodně se nedoporučuje používání spon, které nemají dostatečnou odolnost proti silným větrům a na které se nevztahuje záruka ze strany výrobců šindelů.

Tipy pro eliminaci chyb

  • Před samotnou pokládkou šindelů je nutné zkontrolovat, zda jsou dokončené všechny stavební prvky (komíny, okna, odvětrávání, sanitární odvětrávání atd.). Je třeba zajistit jejich dostatečné oplechování. Odborníci se shodují, že není možné nahradit oplechování u štítů a u okapní hrany ohýbáním šindelů do 90° a přitloukáním jejich přehnutých konců ze strany štítu. Časem se vyskytnou na šindelích podélné praskliny a do střechy může začít zatékat.
  • Je vhodné začít s pokládkou na zadní straně střechy (méně viditelné části), na které získáte zručnost a zkušenost. Pohledová strana pak už bude bez chybičky.
  • Správné je použití diagonálního způsobu, kdy každá následující řada má oproti předcházející řadě začínat šindelem zkráceným o polovinu tabule.
  • Šindele je nutné používat pouze pro vymezený sklon střech 15 až 85°. Výjimku tvoří samolepící šindele, které lze použít i na kolmé stěny.

Krok za krokem

01

Před vlastní pokládkou krytiny je třeba upravit plechové okapy na obou polovinách střechy. Pokud nejsou listy okapu dostatečně dlouhé, pak dejte dohromady dva kusy.
Položte první list. Pak změřte druhou desku a připočítejte překrytí 4 centimetry a vyřízněte. Pod první list položte list s přesahem 4 cm a překryjte je 2 cm nad okrajem střechy. To umožňuje, aby dešťová voda stékala lépe do okapu, bude-li žlab později připevněn. Oba listy přibijte ke střeše čepy na střešní krytinu. Stejně postupujte i u druhé poloviny střechy.

Jak položit asfaltovou střešní krytinu
Jak položit asfaltovou střešní krytinu
02

Připevněte na každou štítovou stranu hranovou desku. Pomocí vodováhy označte svislý bod v nejvyšším bodě hřebene.

Jak položit asfaltovou střešní krytinu
Jak položit asfaltovou střešní krytinu
03

Podél vyznačené linie řežte v záhybu tak, aby listy dobře zapadly.

Jak položit asfaltovou střešní krytinu
Jak položit asfaltovou střešní krytinu
04

Listy nalepte na vrchol střechy. Na přední straně štítové strany není potřeba žádné další připevnění.

Jak položit asfaltovou střešní krytinu
Jak položit asfaltovou střešní krytinu
05

Asfaltová střešní krytina, jejíž nejznámějším zástupcem jsou šindele, se pokládají od spodního okraje střechy, tedy od okapu nahoru. Ze šindele pro první řadu musí být nejprve odříznuty přesahy. Použijte řezací nůž s čepelí. Umístěte šindel na podložku a nechte jazyky spadnout přes podložku. Můžete tak snadno řezat přesahy podél základny.

Jak položit asfaltovou střešní krytinu
Jak položit asfaltovou střešní krytinu
06

Umístěte první šindel na okapový okraj odkapávacího panelu a nechte jej vyčnívat 1 cm pod okraj plechu. Nůžkami na hřebíky si označte horní hranu pomocí hřebíkových kolíků - ale nezatloukejte hřebíky skrz, nesmějí být zatlučeny do šindele. Nasaďte další šindel na hranu a přišroubujte jej stejným způsobem. Tímto způsobem položte všechny šindele až na ten poslední.

Jak položit asfaltovou střešní krytinu
Jak položit asfaltovou střešní krytinu
07

Poslední šindel vyřízněte na požadovanou délku a připevněte hřebíky, stejně jako všechny ostatní šindele.

Jak položit asfaltovou střešní krytinu
Jak položit asfaltovou střešní krytinu
08

Další řádek začíná obloukem. Dosáhnete tak posunu, který je pro tento typ střechy typický. Odřízněte přečnívající část od prvního šindele.

Jak položit asfaltovou střešní krytinu
Jak položit asfaltovou střešní krytinu
09

Druhou řadu šindelů položte přes první řadu tak, aby páska byla zakryta na několik centimetrů, čímž se dostanou mírně nad okap. Šindele na vyznačený okraj našroubujte.

Jak položit asfaltovou střešní krytinu
Jak položit asfaltovou střešní krytinu
10

Další řádky pokládejte tak, jak velí proužky a značky. Pracujte až k hřebeni, řádek za řádkem, s tím, že každý řádek je posunut o polovinu. K fixaci použijte dva hřebíky na šindel. Šindele se později samy spojí díky slunečnímu svitu, který položenou krytinu zahřeje čímž se aktivují lepící plochy. Stejným způsobem pokračujte na druhé polovině střechy, dokud se nedostanete na hřeben.

Jak položit asfaltovou střešní krytinu
Jak položit asfaltovou střešní krytinu
11

Vyřízněte šindele na kryt hřebene: Odřízněte trojúhelník v každém z pásů. Hřebenové šindele jsou položeny napříč.

Jak položit asfaltovou střešní krytinu
Jak položit asfaltovou střešní krytinu
12

Hřebenové šindele klaďte po směru větru. Začněte na straně, ze které obvykle vítr fouká. Položte jednotlivé šindele s přesahem asi 15 cm a nasaďte je pomocí 2 střešních tašek - s výjimkou posledního.

Jak položit asfaltovou střešní krytinu
Jak položit asfaltovou střešní krytinu
13

Aby nebyly na konci viditelné žádné kovové prvky, bývá poslední šindel nalepen živičným lepidlem. Odstřihněte poslední šindel a naneste lepidlo na zbývající plochu, ...

Jak položit asfaltovou střešní krytinu
Jak položit asfaltovou střešní krytinu
14

.. ihned položte šindel na hřeben a pevně stiskněte.

Jak položit asfaltovou střešní krytinu
Jak položit asfaltovou střešní krytinu
15

A teď může zase začít pršet. Vy už budete v suchu.

Jak položit asfaltovou střešní krytinu
Jak položit asfaltovou střešní krytinu