Návod

5 tipů, jak vybrat střešní krytinu

5 tipů, jak vybrat střešní krytinu

Pro střechu stejně jako pro módu platí, že musí padnout i slušet. Střecha je korunou díla a spoluvytváří celkový ráz stavby. Je nejnamáhanější část domu, která musí odolat rozmarům počasí a zároveň plnit i estetickou funkci.

Nosnost střechy a izolace

Střecha se skládá z nosné konstrukce čili krovu, izolačních a krycích vrstev, jež tvoří vrchní část střešní konstrukce plnící ochranný i pohledový účel. Každá ze základních částí střechy má svoji vlastní strukturu a specifickou funkci, jako komplex jsou nezbytné pro celkovou funkčnost střechy.

KROVY

Krovem se rozumí nosná konstrukce střechy, jejímž účelem je nést střešní krytinu a zároveň přenášet vnější zatížení i vlastní tíhu na nosné stěny stavby. Pro běžné rodinné a obytné domy se stále nejčastěji používají dřevěné krovy.
Funkci přenesení hmotnosti plní soustava latí, především sloupků a pozednic, které tíhu přenášejí do obvodových zdí a základů. Konstrukce krovu závisí na velikosti stavby, rozpětí, sklonu a tvaru střechy a účelu využití budovy.
Nejrozšířenější je soustava vaznicová, v níž jsou hlavními prvky vazby a vaznice. Vazba je příčný profil krovu, který nese jeho ostatní části. Vaznice je vodorovný trám, který probíhá podélně krovem a podpírá krokve, což jsou šikmé prvky krovu, nesoucí střešní latě, na nichž je upevněna střešní krytina.

IZOLACE

Střecha budovy musí být patřičně zateplena, aby poskytovala náležitou ochranu. Podle způsobu větrání a umístění větracích mezer rozlišujeme střechy podle počtu plášťů.
Tloušťku tepelné izolace a hydroizolace ovlivňuje trámová konstrukce střechy. Izolace se většinou klade ve dvou vrstvách. Aby se vlhkost, která pronikne pod střešní krytinu, nedostala dále do budovy, je pod krytinu kladena vodotěsná fólie. Nad touto pojistnou hydroizolací se ponechává větrací mezera, která musí mít přívod u okapu a odvod u hřebene. Tím se odvádí vlhkost a dochází k výměně vzduchu.
Větrací mezera je považována za zásadní konstrukční detail, který ovlivňuje životnost celé střešní konstrukce. Ve střešní krytině je řešena větracími taškami a v hřebenech větracími pásy.

Jak vybrat střešní krytinu

Sklon střechy

Střecha rozhodně není levná záležitost, mnohdy ji pořizujeme na celý život, proto při výběru materiálu zohledňujeme mnoho hledisek. Nestačí, aby byla jen krásná, musí být i účelná a musí dlouho vydržet bez potřeby se o ni výrazněji starat. Je chybou vybírat střešní krytinu jen podle ceny nebo barvy.

K podstatným kritériím patří sklon střechy. Ten předurčuje výběr materiálu především. Podle tohoto parametru rozlišujeme střechy:

  • ploché se sklonem od jednoho do deseti stupňů,
  • střechy šikmé se sklonem od 10 do 45 stupňů
  • střechy strmé se sklonem 45 až 90 stupňů.
Šikmé střechy se dále podle tvaru a úhlů dělí na sedlové, valbové, polovalbové, stanové, mansardové, pultové s pilové.

Počet plášťů

Pro kvalitu střechy je podstatný nejen výběr krytiny, ale i provedení střešního pláště, který krytinu nese. Je potřeba brát ohled na okolní zástavbu i krajinu. Je třeba respektovat ráz obce i bezprostřední okolí domu. Musíme brát v úvahu vlivy, jimž bude střecha dlouhodobě vystavena.
Včas řešíme, bude-li střecha vystavena například větší vlhkosti, což s sebou přinese výskyt a posléze zatížení mechem, nebo bude-li každou zimu odolávat tunám sněhu a ledu. Jaká střešní krytina bude střechu krýt musí být jasné již ve fázi projektu.

Podle počtu plášťů existují střechy jednoplášťové a víceplášťové. Jednoplášťová střecha nemá ve skladbě žádnou větranou mezeru. Zejména jde o jednoduché ploché střechy nebo zelené střechy tvořené ve finální vrstvě vhodnou vegetací aplikovanou do substrátu. Do této kategorie patří i střešní terasy, kde finální vrstvu tvoří pochozí dlaždice.

Dvouplášťová střecha obsahuje jednu větranou mezeru. Vzduchová mezera slouží k odvodu kondenzátu, který se vytvoří na spodní straně krytiny, čímž se snižuje množství vlhkosti v tepelné izolaci, která se tam akumuluje. Tříplášťová střecha obsahuje ve své skladbě dvě mezery, na rozdíl od dvouplášťové má navíc mezeru pod pojistnou hydroizolací.

Jak vybrat střešní krytinu

Výběr materiálu na střešní krytinu

Pro výběr krytiny jsou kromě sklonu střechy důležité i její členitost a tíha krytiny, tedy údaj, jak bude zatížen střešní krov. Je důležitý jak při pořizování nové střechy, tak při rekonstrukcích. Z tohoto úhlu pohledu rozlišujeme krytiny na lehké a těžké. Existuje ale škála mezistupňů, tedy krytiny patřící do kategorie „zlatá střední cesta“.

STŘEŠNÍ TAŠKY

Mezi tzv. těžké krytiny patří pálené tašky. Jsou nejstarším a tisíciletími prověřeným materiálem. Dnes jsou k mání tašky rozličných povrchových úprav, tvarů, designů, rozměrů i barev. Mladší sestrou pálené tašky je výrobek z betonu.
Pálená i betonová taška je sice pro krov největší zátěží, ale setkáváme se s nimi nejčastěji. Jedná se o vysoce odolné krytiny s dlouhou životností, dobrými tepelně i zvukově izolačními vlastnostmi, prodyšností i schopností akumulovat teplo. Pálené a betonové tašky jsou vhodné pro střechy o sklonu od 22°. Hmotnost na metr čtvereční se pohybuje od 40 do 80 kilogramů.

Podle tvaru se tašky dělí na ploché, profilované a klenuté. Například hospodárné velkoplošné posuvné tašky vytvářejí při položení klidnou rovnou hladkou strukturu. Někteří výrobci hovoří o prokázané trvanlivosti 80 až 100 let. Tašky se vyrábějí se z přírodního materiálu, základní surovinou je vypálená přírodní cihlářská hlína.

Střešní tašky jsou vhodné pro novostavby, renovace i sanace. Sluší všem architektonickým stylům, od vesnického domku po zámek, i klimatickým pásmům, od nížiny po horské oblasti. Výroba je šetrná k životnímu prostředí a použité výrobky lze bezproblémově recyklovat.
Pálené tašky bez povrchové úpravy se nazývají režné. Jejich barva je dána barevností vypáleného cihlářského střepu. Režné pálené tašky jsou nejlevnější variantou tohoto typu krytiny. Po čase ale barva zajde, povrch se zašpiní a velmi snadno se na něm zachytávají nečistoty. Proto je na místě povrchová úprava. Na pálených taškách se používají dva typy povrchových úprav: Engoba a glazura.

Engoba je naředěná keramická hmota obohacená o oxidy kovů a o minerály. Na tašky se nanáší v tekuté formě. Během vypalování střešní krytiny je barva zapečena. Engoba je matná povrchová úprava bez lesku, dodá povrchu nižší poréznost, a tudíž je odolnější vůči nečistotám.

Glazura je tekutá směs jílů s velkým podílem oxidů křemíku, díky kterým získávají tašky lesklý sklovitý povrch. Tašky s touto povrchovou úpravou jsou velmi hladké a mají minimální poréznost. Glazura dobře odolává všem druhům nečistot či růstu lišejníků a mechu. Glazura je nejlepší povrchová úprava, zároveň ale spadá do nejdražší cenové skupiny.

PLECHOVÉ KRYTINY

Nejlehčími krytinami jsou naopak krytiny plechové, z nichž je nejlehčí hliník (2–3 kg/m2). Kromě hmotnosti je jeho výhodou tvárnost a možnost pokrývat střechy o extrémně nízkých sklonech. Nevadí mu ani ty nejnáročnější klimatické podmínky. Hliník je zcela bezúdržbový a nemění svůj vzhled. Je extrémně lehký a odolný.

Nejpoužívanějším lehkým materiálem je ale ocel upravená tak, aby odolala korozi, čímž se prodlužuje životnost střechy. Ocel se upravuje nejčastěji žárovým pozinkováním nebo lakováním či nanesením vrstvy plastu již ve výrobě. Tyto úpravy by měly zajistit alespoň patnáct let bez nutnosti krytinu natírat. Měď a titanzinek také nevyžadují údržbu, časem získají ochrannou patinu, avšak jsou cenově nejnáročnější.

Plechové krytiny se obvykle pokládají plošně, v posledních letech získávají na oblibě plechové šablony imitující tvarem i povrchovou úpravou klasické tašky či šindele. Je tak možné spojit klasický vzhled s výhodami lehké krytiny. Uživatel domu nemusí mít žádné obavy před hlučností, kterou by mohla plechová krytina produkovat. Hluk deště spolehlivě odizolují vrstvy střešního pláště, jenž tvoří akustickou ochranu. Některé plechové krytiny jsou rovnou opatřeny protihlukovou úpravou.

V nabídce jsou i trapézové plechy, které jsou ideálním řešením pro lehké konstrukce, jako jsou přístřešky pro auta, zahradní domky či zastřešení terasy. Jejich velkou předností je nízká hmotnost a snadná montáž. Vyrábějí se v mnoha barevných odstínech, mají dlouhou životnost, jsou pevné v ohybu a extrémně odolné proti vlivům počasí.

Jak vybrat střešní krytinu

Hobbymarkety nabízejí například kovové tašky značky PRECIT. Jsou opticky velmi podobné klasickým hliněným taškám, nabízejí ale mnoho výhod. Díky dlouhé životnosti, nižším pořizovacím nákladům a minimálnímu sklonu k tvorbě mechu se výborně hodí pro rodinné domy a chaty. Plechová krytina vydrží zatížení sněhem i extrémní výkyvy teplot. Kovové tašky jsou podstatně lehčí než tašky hliněné a perfektně se hodí pro rekonstrukce střech, neboť není třeba renovovat starý krov.

PLASTOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY

Mezi lehké krytiny patří i plast. Se svou hmotností zhruba 7 kg/m2 se uplatňuje všude tam, kde dokáže imitovat drahé přírodní krytiny, jako je břidlice či dřevěný šindel. Dá se tudíž dobře využít při rekonstrukcích a nahrazovat části původní krytiny. Zástupcem plastových krytin je například polykarbonátová dutinková deska nebo sklolaminátová vlnitá deska. Polyester je odolný materiál z tepelně vytvrzené polyesterové pryskyřice a nosné výztuže ze skelných vláken.


ASFALTOVÉ ŠINDELA A VLÁKNOCEMENTOVÉ KRYTINY

Své zástupce mezi střešními krytinami má i tzv. zlatá střední cesta, kam řadíme například vláknocementové krytiny s hmotností mezi 12 až 21 kg na plošný metr. Jsou využívány při rekonstrukcích i u novostaveb.
Na rozdíl od svých předchůdkyň – azbestocementových krytin a eternitu - jsou zdravotně zcela nezávadné. Uplatní se na střechách se sklonem 15° až 20° v podobě buď skládaných šablon různých tvarů nebo jako vlnité velkoformátové tabule. Nevýhodou je jejich křehkost, střecha není tzv. pochozí, a proto se složitěji opravuje. Tento zdánlivý hendikep ale odstraní široký sortiment doplňků jako jsou lávky a stupačky, které pohyb po střeše umožňují.

Mezi lehčí střešní krytiny, vážící od 9 do 12 kg na metr čtvereční, se řadí též asfaltové šindele. Skládají se z nosné vložky, upraveného asfaltu a kamenného posypu. Na kvalitě všech těchto složek záleží, jaká bude životnost krytiny. Velkou výhodou je tvárnost asfaltových šindelů, díky níž je možné řešit i velmi složité tvary střech, a to již od sklonu 9,5°.
Asfaltový střešní šindel kromě odolnosti vůči UV záření nabízí i návrat ke klasické bobrovce. Nabízí se ale ve škále jiných tvarů, kdy převažují geometrické obrazce. Kromě obdélníků a čtverců to jsou elegantní čtyřúhelníky a šestiúhelníky.

Příslušenství

Nedílnou součástí střechy jsou klempířské prvky, tedy okapy a okapové systémy, tj. žlaby, svody, čílka, háky, kolena, kotlíky, objímky, rohy a zachytávače.

Okapy z hlediska tvaru mohou být buď hranaté nebo půlkulaté. Podle použitého materiálu se dělí na pozinkované měděné, titanzinkové či hliníkové. Nabízejí se i v barevném provedení, takže lze koupit okapové sestavy například v barvě mechově zelené, šedé, bílé, ocelově červené či antracitové. Jsou samozřejmě k mání i v barvě přírodní a provedení nerez.
V poslední době jsou oblíbené i plastové okapy, jež jsou vyrobeny z polyvinylchloridu (PVC). Vysoká kvalita použitého vlákna, odolnost vůči mechanickému poškození, tahu a ohybu a 100% odolnost proti rzi je zárukou dlouholeté životnosti.

Ke klempířským prvkům používaným při realizaci střechy patří i tzv. vylézáky či zachytávače sněhu. Vylézáky, jež se vzdáleně podobají střešním oknům, oceníte v momentě, kdy je třeba vylézt bezpečně na střechu, odtud i jejich název. Zachytávače sněhu zase patří na střechu, jež je domovem v lokalitách, kde lze čekat větší nápor bílého nadělení.

Základní názvosloví u střech:

Okap, okapní hrana, úžlabí (tvoří se při styku dvou střešních rovin), hřeben střechy (horní hrana), nároží (vzniká spojením rovin střešního pláště u valbové nebo polovalbové střechy), štítová hrana.

Jak vybrat střešní krytinu