Návod

Jak položit terasové dlaždice

Jak položit terasové dlaždice

Terasové dlaždice se pokládají různými způsoby. Ať se pustíte do pokládky na štěrk nebo na rektifikační terče, vždy si musíte perfektně připravit základovou plochu pro terasu. Krok za krokem vás tímto procesem provedeme.

Pár tipů na začátek

Vyplatí se mít správné nářadí.
Použijte gumovou palici, která nebarví.

Dvakrát měř, jednou řež.
Pokud nechcete desky řezat, je nutné přesně změřit plochu mezi obrubami. Přitom kromě rozměrů desek zohledněte také šířku spáry mezi deskami a od okraje. Pokud desky bude nutné řezat, začněte s pokládkou celých desek na důležitých a dobře viditelných místech a nařezané desky pokládejte u strany domu.

Zakryjte řezné hrany.
Řezná hrana rozdělené desky nikdy nebude zcela přesná. Proto položte desku vždy tak, aby tato hrana nebyla vidět, ideálně směrem k domu.

Na tento projekt budete potřebovat

Krok za krokem

Příprava základové plochy

01

Vyznačte si plochu terasy pomocí napnuté zednické šňůry nebo značkovacím sprejem. Na délku i na šířku přidejte vždy 20 cm.

 Jak položit terasové dlaždice
02

Vykopejte zeminu z plochy tak hluboko, aby měla celá konstrukce s horním okrajem desek požadovanou výšku pod dveřmi terasy. Je nutné vytvořit sklon 2 %, který povede směrem od domu. Plochu zhutněte vibrační deskou.

 Jak položit terasové dlaždice
03

Obrubníky se podle konstrukce terasy a výšky obrub, umisťují na zhutněnou zeminu nebo na vrstvu mrazuvzdorného materiálu. Vymezte si pomocí zednické šňůry přesný rozměr vnitřních okrajů obrub se sklonem. Rozmíchejte venkovní stavební beton tak, aby byl zavlhlý a naneste ho jako 4 až 5 cm silné pásy pro první obrubu na zem.

Umístěte obrubu, vklepejte ji gumovou palicí do betonu a přitom sledujte vodorovné umístění podle vodováhy. Pomocí lžíce vytvarujte betonový klín o výšce cca 10 cm a položte na něj další obrubu podél napnutých šňůr.

 Jak položit terasové dlaždice
04

Podle terasové krytiny lze nyní vnitřní prostor vyplnit mrazuvzdorným materiálem a zhutnit ho. Mějte přitom na paměti, že na mrazuvzdornou vrstvu přijde ještě 4 cm silná vrstva dlažebního štěrku.

Při pokládce terasových desek rovnou na štěrkové podloží, musí být podloží zcela rovné a musí být založené se sklonem. U varianty pokládky s rektifikačními terči lze případné nerovnosti ještě odstranit výškovým nastavením terčů.

 Jak položit terasové dlaždice
05

Vytvořit štěrkové podloží ve správné výšce a rovině lze stahovací latí. Ideálně můžete postupovat tak, že si nejprve vytvoříte pro každou T kolejnici štěrkový násyp a vždy do tohoto násypu zatlačíte jednu T kolejnici.

 Jak položit terasové dlaždice
06

Prostor mezi stahovacími latěmi vyplňte dlažebním štěrkem a stáhněte celou plochu stahovací latí. A pak nasypte štěrk v dalším úseku a jako předtím stáhněte. Pak můžete šňůry odstranit.

 Jak položit terasové dlaždice

Jak nastavit sklon terasy

07

Upevněte šňůru na výšku hotového horního okraje terasy a vyrovnejte podle vodováhy do vodorovné pozice. Označte obrubu po jednom metru šířky terasy 2 cm pod šňůrou pomocí lepenky. Opakujte ten samý krok po každém dalším metru šířky terasy o další 2 cm až na konec terasy. Nyní upevněte šňůru do výšky vyznačení. Tak získáte rovnoměrný sklon 2 %.

 Jak položit terasové dlaždice
08

Před pokládkou zkontrolujte, zda se jedná o správné terasové desky a zda nejsou poškozené. Řiďte se pokyny k pokládce od výrobce. Ještě nepoložené desky je nutné bezpečně uschovat.

U potažených desek může zakrytí fólií vést k orosení. Potažené desky proto až do zpracování uskladněte bez fólie na nějakém chráněném místě.
Deska se nejprve namočí. Poté nakreslete průběh dělícího řezu na všech stranách desky.

 Jak položit terasové dlaždice

Jak položit terasové desky na štěrk

09

Desky se pokládají od okraje, aby se nemuselo šlapat po ploše se štěrkem.

1. deska, 2. spárová drť, 3. sádrová drť, 4. nemrznoucí materiál, 5. obrubník, 6. betonový klín

 Jak položit terasové dlaždice
10

U okrajů zachovejte mezeru na spáry. Desky pokládejte vždy s rovnoměrnou mezerou. Na to použijte spárovací křížky. Terasové desky lze pokládat s křížovými spárami nebo přesazenými spárami.
První řadu desek položte přesně v zákrytu. Chyby při pokládce první řady se pak projeví na všech dalších řadách. Lehce vklepejte desky gumovou palicí do štěrku.

 Jak položit terasové dlaždice
11

Vodováhou během pokládky zkontrolujte rovinu mezi deskami a v případě potřeby je vyrovnejte. Příliš zatlučené desky nadzdvihněte a podložte trochou štěrku.

 Jak položit terasové dlaždice
12

Po dokončení pokládky odstraňte spárovací křížky a úhlopříčně ke spárám zameťte spárovací štěrk do spár. Přebytečný spárovací materiál si uschovejte na později.

 Jak položit terasové dlaždice

Jak položit terasové desky na rektifikační terče

13

U této konstrukční varianty se pokládají terasové desky z jemné kameniny na výškově nastavitelné rektifikační terče.

Výhody: Rektifikační terče lze kdykoli upravit na výšku a mezery jsou vždy dány předem spárovacími rozpěrkami.

1. deska, 2. podstavec, 3. betonová deska, 4. textilie, 5. drť, 6. nemrznoucí materiál, 7. obrubník, 8. klín

 Jak položit terasové dlaždice
14

Na připravené štěrkové podloží se nejprve rozprostře univerzální textilie proti plevelu. Na ni se položí betonové desky jako základ pro rektifikační terče. Mezery se řídí podle formátu terasových desek.

Pokud byste terasové desky pokládali s křížovými spárami, budete v místě každé křížové spáry potřebovat jeden rektifikační terč. Na okraji a v rozích je nutné částečně nebo kompletně odstranit křížové (spárovací) rozpěry u terčů. Můžete je snadno odlomit na požadovaných místech zlomu. Rektifikační terče umístěte co možná nejvíc ven k okrajům, aby mohly terasové desky dosedat co možná největší plochou.

 Jak položit terasové dlaždice
15

Rektifikační terče se přišroubují k betonovým deskám. Vyvrtejte do betonové desky dva otvory, zasaďte hmoždinku a přišroubujte rektifikační terče pomocí nerezových šroubů k betonovým deskám. Pokládku začněte rektifikačním terčem v jednom rohu.

 Jak položit terasové dlaždice
16

Nastavte výšku rektifikačního terče tak, aby povrch desek byl uzavřen v rovině s horním okrajem obruby. Po přišroubování prvního rektifikačního terče umístěte jednu desku jedním rohem na terč a umístěte zbývající tři terče.

 Jak položit terasové dlaždice
17

Ideálně pracujte po řadách a vyrovnejte jednotlivé řady přesně do zákrytu.

 Jak položit terasové dlaždice
18

Neustále mějte na jedné řadě desek lať, abyste mohli zkontrolovat zákryt. Nepravidelný průběh první řady desek se projeví na celé ploše terasy a později ho již nebude možné spravit.

 Jak položit terasové dlaždice