Návod

Jak položit velkoformátovou dlažbu

Jak položit velkoformátovou dlažbu

XXL dlažba je v kurzu. A velkými dlaždicemi dodáte vašemu interiéru zcela nový rozměr. Co všechno pokládka velkoformátové dlažby obnáší a na co si dát při práci pozor, se dozvíte v podrobném návodu. Připravte si podklad, dlaždice a krok za krokem už vás povedeme my!

Na tento projek budete potřebovat

Krok za krokem

Příprava podkladu k pokládce

01

Potřebujete čistý podklad. Nejprve odstraňte zbytky lepidla ze starých podlahových krytin z plochy určené k pokládce.
Dbejte také na teploty zpracování jednotlivých výrobků, jako např. lepidla. Pokud to bude nutné, vypněte topení. U podlahy z mokrého nátěru je nutné maximálně zohlednit přípustnou zbytkovou vlhkost v podlaze. Jednotlivé hodnoty se liší v závislosti na typu podlahové krytiny.

 Jak položit velkoformátovou dlažbu
02

Zbytkovou vlhkost můžete rychle ověřit na kusu fólie, který nalepíte na podlahu. Počkejte po dobu 24 hodin a fólii opět odstraňte. V případě, že se na spodní straně fólie nahromadí vlhkost, je podlaha ještě stále příliš vlhká. Toto nicméně není žádná oficiální měřící metoda. Jedinou oficiální metodou je tzv. CM metoda. Nejste-li si jisti, zda je vaše podlaha pro pokládku dlažby dostatečně suchá, měli byste nechat zbytkovou vlhkost prověřit podle této metody odborníkem.

 Jak položit velkoformátovou dlažbu

Zjištění rozměrů podlahy

03

Teď můžete zjistit rozměry podlahy pro stanovení potřebného množství dlažby, lepidla a příslušenství.
Otevírají-li se určité dveře do místnosti pokládky, měli byste místo pod dveřmi vypodložit dveřovkou. U dřevěné zárubně se dlažba pokládá vždy pod zárubeň. Vypadá to lépe. U ocelových zárubní je nutné dlažbu přizpůsobit podle tvaru zárubně. Pokud bydlíte v pronájmu, zeptejte se majitele, zda smíte dřevěnou zárubeň zkrátit.

 Jak položit velkoformátovou dlažbu
04

Správný rozměr pro zkrácení zárubně vypočtete pomocí složení vrstev. Nejprve se nanese vrstva lepidla (1). Při šikmém nanášení hladící lžící velikosti 4 vznikne vrstva o tloušťce 2 mm. Jak je patrné z následujících kroků, položí se poté na lepidlo dělící rohož (2). Ta má tloušťku 5 mm. Na dělící rohož se nanese lepidlo (3) na dlažbu. U lžíce velikosti 10 vznikne skutečná vrstva o tloušťce 5 mm. Na závěr se ještě přičte tloušťka dlažby (4), např. 10 mm. V tomto příkladu činí celková tloušťka 22 mm.

 Jak položit velkoformátovou dlažbu

Odstranění nerovnosti

05

Důležitými podmínkami pro provedení pokládky je podklad bez trhlin, nečistot a nerovností. Čím větší formát dlažba má, tím vyšší jsou také nároky na rovnost podkladu. Před zahájením pokládky je celou plochu ještě nutné natřít základní nátěrem. U savých podkladů se použije hloubkový penetrační nátěr. Ten nejprve nasypte do vhodného vědra a natáhněte hloubkovým válečkem na podlahu. K tomu na ramínko válečku nasaďte teleskopické prodloužení. To značně usnadní další práci.

 Jak položit velkoformátovou dlažbu
06

Rovnost podlahy zkontrolujte pomocí co nejdelší vodováhy či stahovací latě s vodováhou. Nerovnosti by se neměly ignorovat, ale odstranit. Pouze na rovné podlaze budete mít rovnou dlažbu.

 Jak položit velkoformátovou dlažbu
07

Nerovnosti lze nejlépe vyrovnat pomocí tekutého tmelu. Za tímto účelem pomalu rozmíchejte potřebné množství pomocí míchadla a podle údajů od výrobce a rozetřete na podlahu. Jsou-li nerovná pouze určitá místa, vyrovnejte cíleně pouze je. Hmotu roztírejte stahovací latí a hladící lžící. Důležité je, abyste ona místa, která vyrovnáte pomocí tekutého tmele, opět natřeli základním nátěrem.

 Jak položit velkoformátovou dlažbu

Rozvrhnutí obrazu pokládky

08

Pokud jste tak ještě neučinili, je před zahájením pokládky nutné naplánovat její obraz. Co u dlažby malého formátu funguje bezproblémově, nelze u velkoformátové varianty provést – pokládku s polovičním přesazením. Důvodem jsou výrobou podmíněné „misky“ dlažby. Ty jsou, i když nepatrně, prohnuté mírně dolů směrem ke středu. Při polovičním přesazení by se poté stýkal nejhlubší bod ve středu dlažby s nejvyšším bodem na jejím konci. Výškový rozdíl, který v tomto ohledu vzniká, se nazývá překrývání zubů. Čím je dlaždice větší, tím rušivější je tento efekt. U křížových spár se tento problém neprojevuje.

 Jak položit velkoformátovou dlažbu
09

Obejít lze toto omezení pouze s překladem, tudíž přesazeným uspořádáním jednotlivých dlaždic. Běžně se doporučuje nanejvýše přesazení o ⅓ či ¼. Vždy také dbejte na údaje od výrobce. Vždy se řiďte upozorněním na obalu dlažby.

 Jak položit velkoformátovou dlažbu
10

Uspořádání dlažby závisí na místnosti. Rovněž si vypočítejte, jak široká má být poslední řada dlaždic.

Pokud by zbyl pouze úzký pás, nařežte již první řady dlažby o něco užší, aby byl začátek i konec stejně široký.

 Jak položit velkoformátovou dlažbu

Pokládka dělící rohože

11

Pro pokládku XXL dlažby na poškozené ale ještě únosné podklady se doporučuje zabudovat dělící rohož. A to zejména v tom případě, pokud se mají pro pokládku XXL dlažby připravit staré dřevěné krytiny či podlahy se suchým nátěrem. Spousta renovací se kvůli tomu nedá vůbec provést. Dělící rohož rozložte v místnosti pokládky a přiřízněte na pásy o požadované délce. Nejlépe přiřízněte všechny pásy najednou.

 Jak položit velkoformátovou dlažbu
12

U radiátorových trubek či u výklenků se rohož nařízne a upraví, stejně jako u pokládky koberce. Nedělejte přitom malé části. Ihned rozložte nařezané pásy rovnou na příslušné místo v místnosti. Bude-li vše sedět, můžete je opět jeden po druhém srolovat a vyznačit si přitom okraj pásu na podlahu.

 Jak položit velkoformátovou dlažbu
13

Vyznačené značky vám nyní pomohou při nanášení lepidla. Rozmíchejte vhodné množství flexibilního lepidla a naneste ho na první plochu. Nyní se lepidlo rozetře pomocí hladící lžíce se 4 mm zuby a pročeše se. Přitom je nutné pracovat souvisle, aby se nepřekročil čas na schnutí lepidla. V rámci možnosti se držte uvnitř vyznačených čar.

 Jak položit velkoformátovou dlažbu
14

Vložte do lepidlového lůžka první rohož a rozviňte ji.

 Jak položit velkoformátovou dlažbu
15

Až bude rohož ve správné pozici, přitlačte ji pomocí přítlačného válečku pevně do lepidlového lůžka. Poté můžete položit přímo na spoj další pás.

 Jak položit velkoformátovou dlažbu
16

Spoje na švu se slepí pomocí těsnící pásky. Za tímto účelem naneste do hladka vrstvu lepidla na spoj na švu o něco širší než je těsnící páska. Nyní vložte těsnící pásku do lepidlového lůžka a do hladka přitlačte pomocí hladící lžíce. Následně překryjte pásku shora vždy jednou vrstvou lepidla.

 Jak položit velkoformátovou dlažbu
17

Před pokládkou dlažby se ještě plošně vyplní celá rohož lepidlem na dlažbu. Lepidlo přitom odstraní všechny prohlubně u rohoží. Poté se nechá tato vrstva lepidla zaschnout. Další možností je pokládka dlažby systémem mokrá vrstva na mokrou. Při tom se dělící rohož potře lepidlem a ještě začerstva v nezaschlém stavu se na něj po jednotlivých úsecích položí dlažba. Tento postup nicméně vyžaduje rychlou práci a praktické zkušenosti.

 Jak položit velkoformátovou dlažbu

Pokládka dlažby

18

Při pokládce dlažby můžete začít ihned rozmícháním lepidla. Rozmíchejte ho pouze takové množství, jaké stihnete za příslušnou dobu bez problémů zpracovat. Před nanesením lepidla na podlahu musí lepidlo ještě uzrát. Za tímto účelem se řiďte údaji od výrobce. Mezitím si můžete na podlahu vyznačit obrysy prvních dlaždic. Obložte první dlaždici na začátku řady. Pro snadnější posouvání XXL dlažby můžete použít přísavné držáky. Ty jsou důležité zejména v té situaci, kdy je na zadní straně dlažby ještě určitá vrstva lepidla.

 Jak položit velkoformátovou dlažbu
19

Přiložte k dlaždici stahovací lať a vyrovnejte ji souběžně se stěnou. Na podlahu si vyznačte šířku dlaždice. Můžete rovnou také zkontrolovat, zda má stěna rovný průběh. U nepravidelného průběhu stěny se musíte rozhodnout, zda je dlažbu nutné nařezat přesně, či zda je tato nepřesnost tak malá, že ji lze vyplnit spárou u stěny. Tuto spáru můžete později zakrýt soklovou dlažbou či lištou.

 Jak položit velkoformátovou dlažbu
20

Po uzrání lepidla můžete začít přímo se zpracováním. Naneste lepidlo pro první dlaždici lžící na příslušnou část podlahy a pročešte ho hladící lžící do příslušného ozubení. Na zadní stranu dlaždice přijde jako kontaktní vrstva rovněž lepidlo na dlažbu. To se nanese dohladka.

 Jak položit velkoformátovou dlažbu
21

Dlaždici poté zasaďte do lepidlového lůžka pomocí přísavných držáků.

 Jak položit velkoformátovou dlažbu
22

U stěnových spár zasaďte dlažební klíny, aby se vyrovnal odstup od zdi.

 Jak položit velkoformátovou dlažbu
23

Až bude první dlaždice sedět, můžete pokračovat přímo dalšími. Pro navazující dlaždici rovněž naneste na podlahu lepidlo a uhlaďte na zadní straně dlaždice. Tento postup se nazývá „metoda buttering-floating“. Poté přiložte dlaždici nejprve natěsno k předchozí dlaždici a stáhněte ji ve velikosti mezery na stranu. Tím zůstanou spáry bez lepidla. Pro rovnoměrnou velikost spár mezi jednotlivými dlaždicemi použijte spárovací křížky.

 Jak položit velkoformátovou dlažbu
24

Na konci první řady pokládky je ve většině případů ještě nutné přiříznout poslední dlaždici na zbývající délku. Za tímto účelem použijte běžnou řezačku na dlažbu, nazývanou taktéž řezačka za sucha. Ta je k dispozici také pro XXL dlažbu. V případě, že si kvůli pokládce takto malé plochy tento přístroj neplánujete pořídit, můžete si ho vypůjčit. Rozhodněte se sami, co je pro vás lepší. Řezačka na dlažbu umožňuje přesné nastavení přiříznutí dlaždic. Řeznou hranu poté průběžně nařízněte. Pro kompletní oddělení se dlaždice odlomí pomocí zabudovaného zařízení. Takto bude mít dlažba čistě uříznutý okraj. Pro komplikované přířezy budete potřebovat úhlovou brusku.

 Jak položit velkoformátovou dlažbu
25

Přiříznutou dlaždici poté zasaďte na konec řady. Druhou řadu začněte podle obrazu pokládky s přiříznutou dlaždicí. U přesazení o ¼ by měla první dlaždice ¼ délky celé dlaždice. Přesazení poté pokračuje skrz celou řadu dlaždic.

 Jak položit velkoformátovou dlažbu
26

Radiátorové trubky, které vedou z podlahy, lze ideálně zvládnout přenesením umístění trubky na dlaždici či přiříznutou dlaždici. Nejprve pod dlaždici položte desku z tvrdé pěny, abyste neřezali do podlahy. Při práci s úhlovou bruskou vždy pamatujte na odsávání prachu. Řezejte, pokud možno, venku. V každém případě na sobě mějte ochranné brýle a ochranu sluchu! Pomocí úhlové brusky udělejte výřez z obou dvou stran.

 Jak položit velkoformátovou dlažbu
27

Naříznuté kusy dlažby můžete poté odlomit pomocí betonářských kleští či úzkých štípacích kleští. Vylomenou část ještě budete potřebovat.

 Jak položit velkoformátovou dlažbu
28

Zkusmo položte připravenou přiříznutou dlaždici k radiátorové trubce. Bude-li sedět, můžete ihned pokračovat lepením. Na obtížně přístupných místech nanášejte lepidlo na dlažbu pouze na zadní stranu dlaždice. Za tímto účelem lepidlo rozčešte do příslušného ozubení.

 Jak položit velkoformátovou dlažbu
29

Až bude dlažba sedět, můžete vylomenou část zkrátit o průměr trubky a šířku dilatační spáry. Poté na tuto část naneste lepidlo a zasaďte do mezery za radiátorovou trubku. Spáry se později vyplní spárovací maltou.

 Jak položit velkoformátovou dlažbu
30

Nyní můžete položit další dlaždice až do předposlední řady. Před položením posledních dlaždic nechejte lepidlo zaschnout. Tak budete moci na položenou dlažbu již vstoupit a poslední dlaždice položit odtamtud. Až bude dlažba pochozí, můžete vyndat spárovací křížky.

 Jak položit velkoformátovou dlažbu
31

U dveří se zabuduje přechodový profil. Ten zakryje okraj dlažby k vedlejší podlahové krytině. Přechodové profily jsou k dostání pro různé krytiny a výšky. Tento profil se skládá z jedné spodní a jedné horní části. Spodní část je nutné před pokládkou dlažby v oblasti dveří upevnit. Máte-li podlahové vytápění, použijte profil, u kterého lze spodní část přilepit. V opačném případě montáž proveďte pomocí hmoždinek a šroubů. Příslušnou délku nařežete pomocí obloukové pilky na kov v pokosném řezadle. Řeznou hranu poté obruste pilníkem.

 Jak položit velkoformátovou dlažbu
32

Nyní přiřízněte zbývající dlaždice a nejprve je položte pouze volně bez použití lepidla. V oblasti dveří je nejprve nutné provést výřezy. Vyznačte si na dlaždici příslušnou šířku a poté ji přiřízněte úhlovou bruskou.

 Jak položit velkoformátovou dlažbu
33

Poté tyto dlaždice rovněž volně rozložte a zkontrolujte, zda vše sedí. Dlaždice se zasune pod zkrácenou dveřní zárubeň.

 Jak položit velkoformátovou dlažbu
34

Přeneste na dlaždice šikmý průběh stěny či překážek. Zakřivené úseky můžete přenést pomocí samostatně vyrobeného nářadí. Vezměte si dřevo o vhodné šířce anebo skládací metr a připevněte na něj tužku, např. pomocí lepenky. Přiřízněte dlaždici na maximální šířku a poté ji přiložte k vašemu stěnovému úseku. A nyní přijde na řadu váš značkovací nástroj: Jednoduše obtáhněte průběh křivek a přeneste ho přitom na dlaždici.

Poté pomocí úhlové brusky oddělte příslušnou část dlaždice.

 Jak položit velkoformátovou dlažbu

Tip

Zakřivenou část můžete také rozdělit na několik rovných úseků, práce s bruskou pak půjde snadněji.

35

K příslušné části stěny nyní zkusmo položte dlaždici a vyzkoušejte, zda přířez sedí. Po provedení všech přířezů můžete dlaždice opět odložit stranou a nanést lepidlo na dlažbu. Pokud je pás pro hladící lžící příliš úzký, můžete lepidlo nanášet také výhradně na zadní stranu dlažby, pročesat ho do příslušného ozubení a poté položit. Před pokládkou např. soklové dlažby nechejte lepidlo zaschnout.

 Jak položit velkoformátovou dlažbu
36

Jako obvodový lem nad dlažbu můžete umístit soklové lišty či soklové dlaždice. Soklové dlaždice si přiřízněte ze zbývající dlažby. Ideálně k tomu použijte obě dvě dlouhé strany. Poté budete mít původní okraj a uříznutý okraj. Běžná výška soklu činí např. 7 cm. Poté naneste lepidlo na dlažbu na zadní stranu soklové dlaždice a nejprve ji umístěte na podlahovou dlaždici. Poté v rozestupu podlahové spáry táhněte směrem nahoru a zasaďte dlažební klíny pro vytvoření spáry. Přiložte další soklovou dlaždici a rovněž do spár mezi ní zasaďte spárovací křížky. Až bude soklová dlažba kompletně položena, nechejte zaschnout lepidlo.

 Jak položit velkoformátovou dlažbu

Vyspárování dlažby

37

Jakmile bude lepidlo na dlažbu zaschlé, lze provést vyspárování. Jsou-li ve spárách ještě zbytky lepidla či uvolněné lepidlo, měli byste ho před provedením spárování vyškrábat, jelikož spárovací malta by se měla do spár zapracovat ve stejně silné vrstvě. Plochu důkladně vysajte. V čisté nádobě rozmíchejte dohladka spárovací maltu. A natřete ji pomocí spárovací gumy příčně do spár. Vyspárujte také soklovou dlažbu. Nevyspárovaná zůstane pouze spára mezi soklovou a podlahovou dlažbou. Ta se později vyspáruje trvale elasticky.

38

Počkejte, dokud se spárovací malta trochu nezatáhne – to poznáte podle matného povrchu. Poté můžete povrch omýt pomocí hladítka s houbou. Vždy používejte čistou vodu, a důkladně hladítko vyždímejte. Dobře se za tímto účelem hodí sada na umývání dlažby se ždímacími válečky, spárovací gumou a hladítkem s houbou. Po umytí nechejte krytinu beze zbytku zaschnout.

 Jak položit velkoformátovou dlažbu
39

Podlahová spára mezi soklovou a podlahovou dlažbou se nyní trvale elasticky vyspáruje pomocí sanitárního silikonu vhodné barvy. Ideálně nejprve do spáry zasaďte spárový výplňový profil. Ten zajistí, že silikon se přichytí pouze shora a zdola a bude tak lépe vyrovnávat pohyby.

 Jak položit velkoformátovou dlažbu
40

Poté naneste rovnoměrně pomocí kartušové pistole silikon a následně ho stáhněte hladítkem na spáry. Hladítko na spáry můžete pokropit vhodným hladícím prostředkem na silikon. Přebytečný silikon tak bude možné po stažení snadněji odstranit. Ihned odstraňte pásy vody, předtím než by mohly zaschnout. Jinak by mohly zůstat šmouhy, které by šlo odstranit pouze velmi těžko.

 Jak položit velkoformátovou dlažbu

Dokončení

41

Na konec se ještě přiřízne horní část přechodového profilu na požadovanou šířku. Řezné hrany se obrousí pilníkem. Poté můžete připevnit horní část ke spodní pomocí přiložených šroubů. Nyní se ještě zkrátí na požadované rozměry dveřovka. Za tímto účelem změřte vzdálenost od spodní části pásky až po přechodový profil. Uberte ještě cca 5 mm, aby se dveřovka mohla volně pohybovat nad profilem.

 Jak položit velkoformátovou dlažbu

Vyznačte si na dveřovku řeznou linii a oblepte okraj krepovou lepicí páskou. Poté přiřízněte pomocí ruční okružní pily a po stažení lepicí pásky okraj obruste brusným papírem. A nyní můžete dveřovku opět pověsit. Přechod od soklové dlaždice ke stěně vyspárujte pomocí akrylu. Akryl lze snadno přetírat. Spáru mezi dveřní zárubní a podlahovou dlažbou vyspárujte sanitárním silikonem. Radiátorové trubky zakryjte rozetami.

Tipy a triky

1. tip

Leštěnou dlažbu z jemné kameniny nepopisujte tužkou. V opačném případě lze tužku odstranit pomocí brusného a leštícího prášku a bílé podložky na dlaždice.

2. tip

Dlaždice pokládejte střídavě z několika balíků. Díky tomu se vyrovnají výrobou podmíněné rozdíly v barvách, a vznikne tak dlažba s typickým obrazem.

4 tipy, jak vybrat obklady a dlažbu

Chystáte se k nákupu dlažby a obkladů? Víte, podle čeho dlaždice vybírat a jaké jsou ve výrobcích rozdíly? Ve video návodu z projektové dílny HORNBACH najdete užitečné informace a pár dobrých rad.