Poradenství

Jak vybrat měřicí techniku

Jak vybrat měřicí techniku

Pro přesnou práci v domácnosti, dílně, na zahradě a stavbě je zapotřebí přesných měřidel. Jelikož jde o problematiku širokou, tak se vám v kostce pokusíme představit celou škálu měřidel a hlavně jejich využití k práci. S námi to zvládnete.

Podle čeho se měřidla rozdělují?

Měřidla lze rozdělit podle podle několika kritérií.

1. Podle způsobu měření:

  • Měřidla poměrová: ta neobsahují žádný číselník a řadíme se k nim například fázová zkoušečka , pokosnice, pokosník, úhelníky, různé šablony a přípravky, etalony, olovnice. Pro danou specifickou práci jsou velmi přesná.
  • Měřidla s číselníkem analogová: to jsou například měřítka, pravítka, skládací a svinovací metry, pásma, úhloměry, posuvná měřítka, mikrometry, hloubkoměry, různé druhy vah, vodováhy, nivelační přístroje a latě.
  • Měřidla digitální: S rozvojem elektroniky a techniky se jejich škála a oblíbenost neustále rozšiřuje. Jde například o multimetry v elektrotechnice, digitální posuvná měřítka, ultrazvukové a laserové dálkoměry, digitální úhloměry, vodováhy a nivelační přístroje, vyhledávače napětí, kovů a dřeva.

2. Podle přesnosti:

Tady lze říci, že kromě šablon, rozhoduje přesnost výroby měřidla a dělení stupnice. Čím jemnější je dělení měřící stupnice, tím může být měřidlo přesnější. Hodně záleží na obsluze.

Potřebujete-li mít měřidlo opravdu přesné, je nutné jej nechat „ocejchovat“ a potvrdit jeho přesnost specializovanou firmou. Ta ji prověří podle etalonu a vydá k tomu doklad. To však je pro domácí a běžná měření zbytečné.

Jak vybrat měřicí techniku

3. Podle využití:

Pro běžnou dílnu domácího kutila je základním vybavením fázová zkoušečka, multimetr, pravítko, svinovací či skládací metr, posuvné měřítko, úhloměr a vodováha.

Fázová zkoušečka je jednoduché elektrotechnické měřidlo sloužící pouze pro určení přítomnosti proudu (fáze) při montáži zásuvky, vypínače atp.

Multimetr má schopnost změřit elektrické hodnoty. Svinovací a skládací metry měří středně velké vzdálenosti.

Posuvným měřítkem lze velmi přesně změřit například rozteče, průměry a hloubky otvorů. Délku a průměr šroubů. Digitální posuvné měřítko ulehčuje odečítání naměřených hodnot. Vodováhou změříme rovinu na menších předmětech.

Jak vybrat měřicí techniku

Jaká měřidla, kde a při čem používat?

Na stavbu se kromě uvedených určitě hodí dálkoměr či pásmo, nivelační přístroj, nebo alespoň hadicová vodováha, delší stahovací lať s libelou, stavební provázek a olovnice.

Na měření středních vzdáleností jsou určeny ultrazvukové dálkoměry (velikost místnosti). V poslední době je od měření ultrazvukem upouštěno, lomený odraz ultrazvuku může způsobit velkou nepřesnost v měření.

Na měření v interiéru jsou vhodné zejména laserové dálkoměry, které jsou velmi přesné. Kromě měření vzdálenosti umí i sčítat a odečítat míry. Vypočíst kvadraturu a kubaturu. Některé mají i Bluetooth pro přenos dat do jiných zařízení. Pomocí této funkce a k ní vhodné aplikace tak můžete zanést naměřené hodnoty přímo do plánku, či fotografie místa.

Využití zejména v exteriéru najdou optické nivelační přístroje. Vyžadují proškolenou obsluhu, čtyři a více rukou. Používány jsou kromě geodetických prací většího rozsahu k základnímu zaměřování staveb, základových desek a střech.
Pro jednoduchost obsluhy jsou laserové nivelační přístroje oblíbenější. Využití je zejména v interiéru pro obkladové práce, stavbu sádrokartonových příček a nebo třeba k věšení obrázků a skříněk do roviny. Pomocí laserového paprsku vyznačí na zaměřovaném předmětu kolmost a vodorovnost. Není třeba nic kreslit a komplikovaně nastavovat. Prostě se jen „jede podle čáry“.

Některé z nich lze „zamknout“ a nastavit i mimo základní kolmou a vodorovnou rovinu. Některé umí změřit úhel tohoto nastavení. Jiné mají i olovnici. Přístroj vyznačí bod nad a pod sebou a jde tak vyměřit například kolmost pro stavbu sádrokartonové příčky. Využitelných funkcí je celá škála. Velikou výhodou je kontinuita měření po celou dobu prováděné práce.

Jak vybrat měřicí techniku

Pro vyznačení dvou a více bodůve vodorovné rovině na obvykle větší vzdálenost se používá hadicová vodováha. Jde o měřidlo velmi přesné, ale opět vyžaduje „čtyři ruce“.

Pro rychlé určení roviny, např. při ustavení ledničky využijete vodováhu s libelou. Při nákupu zvolte raději dražší vodováhu, je obvykle schopná přesnějšího měření a odolnější vůči mechanickému poškození.

Stavební provázek bývá pevný a velmi tenký. Vytyčují se jím rovnosti stěn a nebo plotů do jednotné osy. Princip je jednoduchý. Provázek vede vždy po přímce mezi jednotlivými body. Olovnicí jde jednoduše vyznačit svislou rovinu.

Jak vybrat měřicí techniku