Poradenství

Jak vybrat strunové sekačky, křovinořezy a motorové kosy

Doba čtení: 8 min.
Jak vybrat strunové sekačky, křovinořezy a motorové kosy

Přesné okraje, sestřih jako od kadeřníka. Všude tam, kam se už nedostanou sekačky ani traktory, pusťte travní vyžínače, křovinořezy a motorové kosy. Podle čeho vybrat toho správného pomocníka?

Strunové sekačky

Strunové sekačky jsou malé stroje s nevelkým výkonem. Bývají elektrické síťové nebo bateriové. Sekají trávu pomocí struny navinuté na strunové hlavě. Poloautomatické odvinutí a zarovnání struny už je standard. Někdy jsou místo struny, jako řezné nástroje použity plastové plátky. Mají malý záběr, obvykle to není víc než 20 cm.

Jsou vhodné jako doplněk k sekačce na zahrady a zahrádky. Používají se v místech mimo efektivní dosah sekačky, na drobné dokončovací práce okolo záhonů a plotů. Nejsou konstruovány k dlouhodobé práci. Síťová varianta bývá omezena dosahem přívodního kabelu.

Pokud zvolíte vyžínač akumulátorový, je dobré koupit takový, ke kterému už máte baterie totožné třeba s aku šroubovákem nebo jiným strojem. Vyžínač nepotřebuje kromě očištění a výměny řezných nástrojů žádnou údržbu.

Jak vybrat strunové sekačky, křovinořezy a motorové kosy

Motorové kosy

Motorovou kosu zvolte, pokud máte členitější pozemek s travnatým porostem. Jsou prostě místa, kam sekačka nemůže nebo se tam dostane jen velmi obtížně. Za tu námahu to asi nestojí. Příkopy, svahy a terasy radši přenechte motorové kose. Motorová kosa se od křovinořezu liší hlavně tím, že je menší a subtilnější. Motor bývá slabší, buď elektrický nebo spalovací. Spalovací motor je většinou dvoutaktní. Narozdíl od elektrického potřebuje pravidelnou údržbu.

Žací nástroj - strunová hlava je od motoru poháněna lankem v dole zahnutém tubusu. Záběr je okolo 30 cm. Pracuje většinou s tenší strunou než má křovinořez. Posun struny a její zakrácení je opět poloautomatické. Při práci je stroj zavěšen na popruzích na ramenou sekáče. Úchop může být buď madlo nebo „řidítka“.

Křovinořezy

Křovinořez zvolte pokud máte pozemek členitý nejen co do terénu, ale hlavně pokud na něm není jen travní porost. Podle povahy porostu je možné zvolit jeden ze tří výměnných žacích nástrojů.

 • Je to buď strunová hlava,
 • třílistá vrtule,
 • do nejtěžších podmínek pak pilový kotouč.

Žací nástroj je poháněn pevnou hřídelí v tubusu. Dole je pak převodovka s kónickým ozubením. Té je třeba věnovat pozornost a podle návodu ji mazat speciálním tukem. Motor je spalovací, dvou nebo čtyřtaktní. Při práci je stroj zavěšen na popruzích na ramenou sekáče. Úchop jsou „řidítka“.

Kusy vlasce upevněného ve strunové hlavě nebo navinuté na cívku se při sekání působením odstředivé síly napínají a odsekávají travní stébla. Nejsou tak pevné jako čepele nožů, naproti tomu se ale vlasce dovedou přizpůsobit překážkám, jako jsou kameny, zdi nebo stromy, aniž by je poškodily.

Vlasce lze snadno vyměnit. Pokud je konec vlasce opotřebovaný, nasadí se buď nový kus, nebo se z cívky ve strunové hlavě vytáhne další část vlasce. U mnoha motorových kos se dodatečné vytahování vlasce částečně provádí pomocí poloautomatického mechanismu.

Řezný kotouč křovinořezu může mít různé tvary v závislosti na oblasti použití: dvousečný dvojitý nůž („list na sekání trávy“) na mírnou zátěž při sekání trávy; hvězdicovitý nůž („nůž na houští“) na sekání do sebe zapletené husté trávy nebo houští; pilové kotouče pro odstraňování dřevin až tenčích stromů.

Jak vybrat strunové sekačky, křovinořezy a motorové kosy

Motory zahradních pomocníků

Elektromotory jsou buď síťové nebo akumulátorové. Síťový má samozřejmě akční rádius omezen přívodním kabelem. Mívají nižší výkon než spalovací motory. Na druhou stranu jsou lehčí a výrazně tišší. To jistě ocení sousedé a rodina. Stroje s elektromotorem jsou cenově dostupnější.

Dvoutaktní motory jsou konstrukčně velmi jednoduché. Jsou hlučnější než čtyřtakty. Pro pohon motorů využíváme směs benzínu a oleje ve výrobcem daném poměru. Olej používejte speciální, pro tyto stroje určené. Bývají velmi čisté a omezují karbonizaci ve stroji, který má na spálení směsi v komoře jen velmi krátký čas (při 3000ot/min připadne na jeden cyklus cca 1/50 sec).

Pozor, namíchaná směs stárne! Je dobré smíchat jen rozumné potřebné množství a po práci nádržku stroje vylít a nebo palivo z ní zcela spotřebovat. Motor potřebuje občasné seřízení a vyčištění nebo výměnu vzduchového filtru. Také svíčka motoru si zaslouží občasnou pozornost a vyčištění.

Čtyřtaktní motory mají konstrukci složitější a také disponují menším výstupním výkonem. Zato je jejich chod hladší a tišší. Spaliny těchto motorů jsou čistší. Motor je mazán olejem z olejové vany a palivo je spalováno čisté. Údržba je náročnější o výměnu oleje. Jeho hladinu je nutné kontrolovat. Opět je nutné občasné seřízení motoru a vyčištění nebo výměna vzduchového filtru a svíčky.

Techniky sekání

Bezpečnostní pokyny

Základní technika

Kývejte přístrojem v půlkruhu před sebou zprava doleva a postupujte krok za krokem kupředu. Jelikož se řezný nástroj točí proti směru hodinových ručiček, je tento pohyb při sekání zprava doleva velkou výhodou. Řezivo u této metody odpadává na posekanou plochu.

Technika sekání vysoké trávy

U vysoké trávy, plevele či houští je vhodné použít jinou techniku sekání. V takovém případě sekejte dvěma směry. Nejprve sekaný materiál zkraťte jedním pohybem doprava o jeho horní část, a při dalším pohybu směrem doleva o spodní část. Posekaný materiál poté zůstane ležet vlevo.

Sekání svažitých ploch

Na svazích se doporučuje sekat po pásech. Posekejte jeden pás souběžně se svahem, pak se vraťte k již posekanému pásu. A následně budete moci posekat pás ležící za ním. I zde zůstane posekaná tráva ležet vždy na posekané ploše.

Sekání kolem keřů a stromů

V případě, že potřebujete posekat místa kolem stromů či keřů, doporučuje se jako sečný nástroj použít strunu. Tou nepoškodíte kůru stromů ani rostlin, až narazíte na překážku.

Velké, zelené plochy

U velkých ploch člověk rychle ztratí přehled. Kde jsem už byl a kde ještě ne? V tomto případě se doporučuje vytvořit si plán. Osvědčenou metodou je sekání po čtvercích. Rozdělte si plochu, kterou chcete posekat, na čtverec a propracovávejte se zvenku směrem dovnitř.

Jak vybrat strunové sekačky, křovinořezy a motorové kosy

Jak zahradní techniku udržovat a připravit na zimu

První krok s motorovou kosou na jaře může skončit nepříjemným překvapením. Přístroj například neseče správně nebo dokonce ani nechce nastartovat. Něco takového se může přihodit, pokud u přístroje na konci sezóny s doznívajícím podzimem či při příchodu zimy neprovedete odbornou údržbu či ho adekvátně nepřipravíte na zimní období. Ukážeme vám, na co si je při údržbě třeba dát pozor, aby kosa na jaře opět zcela snadno nastartovala.

 • Přístroj pečlivě očistěte od přilepeného posekaného materiálu a nečistot.
 • U benzínových modelů kompletně vyprázdněte nádržku. Pro vyprázdnění karburátoru musíte přístroj nechat běžet na volnoběh, dokud se motor nezastaví.
 • Vymontujte zapalovací svíčky a zkontrolujte jejich stav. V případě, že budou mít elektrody světle hnědou barvu, je poté vše v pořádku. Pokud by svíčka nicméně vypadala jinak, měli byste příslušnou část vyčistit či vyměnit.
 • Vyjměte z motorové kosy kovové části, a vyčistěte je a zkontrolujte. Jsou na nich vidět poškození? U specializovaných prodejců můžete řezné součásti nechat samozřejmě také nabrousit. Aplikujte ochranný nátěr proti korozi.
 • Nejlepším místem pro motorovou kosu je stěna. Přístroj pověste a ušetříte si tím místo.
 • Pracuje vaše motorová kosa příp. váš travní vyžínač na sečnou strunu? Pak byste měli mít na paměti, že struna zůstane elastická pouze v tom případě, pokud ji budete skladovat na vlhkém místě. Vyjměte cívku se strunou z hlavy a uskladněte ji na takovém místě. Několik dní před začátkem nové sezóny můžete strunu namočit do vody. Ta díky tomu zůstane pružná a bude na jaře opět připravena kosit travní stébla v plné síle.

Bezpečnost při práci především

 • Při práci s travními vyžínači na sobě mějte pevnou obuv.
 • Při práci s motorovými kosami kryt na strunu, ochranné brýle a pevnou obuv.
 • Při práci s křovinořezy používejte kryt na nůž a také noste ochranné brýle, ochranu sluchu, ochranný oblek na sekání, rukavice a bezpečnostní obuv.
 • Při práci mohou případně odlétávat kamínky nebo podobný materiál, což může představovat nebezpečí pro ostatní. Z tohoto důvodu by se neměly v přímém okruhu zapnutého a používaného přístroje nacházet žádné osoby. Bezpečný odstup činí přibližně 15 metrů.