Návod

Jak vyměnit stojící WC

Doba čtení: 4 min.

Stojící WC zvládnete vyměnit za necelé 3 hodiny. V našem video návodu z projektové dílny HORNBACH vám ukážeme, jak demontovat stojící WC a jaké pomůcky budete potřebovat pro montáž nové WC mísy.

Na tento projekt budete potřebovat

Krok za krokem

Demontáž staré WC mísy

01

Nejprve uzavřete rohový ventil na splachovací nádržce a nádržku vypusťte (zmáčkněte ovládací tlačítko). Nyní povolte šroubení WC u podlahy. Pokud je na okraji ještě silikonová spára, rozřízněte ji pomocí univerzálního nože.
Nyní vytáhněte splachovací trubku z WC a položte ji stranou. Teď odstraňte WC a vytáhněte přitom z WC připojovací hrdlo. Zbytkovou vodu z WC nechejte vytéct do vědra.
Zbytky silikonu by se měly odstranit co možná nejdůkladněji. Pokud je nainstalována protihluková izolace, můžete ji také odstranit.

Jak vyměnit stojací WC
Jak vyměnit stojací WC

Montáž stojícího WC

02

WC otočte a položte ho na podložku z kartonu. Plochu opatřete protihlukovou izolací. Pokud je vaše nové WC větší než dostupná protihluková deska, nalepte namísto toho zoubkovanou rychlomontážní pásku na spodní okraj WC. Tato páska má stejný účel.

Jak vyměnit stojací WC
Jak vyměnit stojací WC
03

Jako další krok WC mísu postavte. Podle WC a splachovací trubky budete potřebovat ještě jednu vhodnou spojku, čili spojovací díl mezi WC a splachovací trubku. Tu nasaďte na přípojku splachovací trubky na zadní straně WC. Splachovací trubku natřete na konci mazadlem a zastrčte ji až na doraz do spojky.

Jak vyměnit stojací WC
Jak vyměnit stojací WC
04

A nyní si změřte výšku a délku splachovací trubky. Výšku změříte od podlahy až do místa zastrčení na splachovací nádržce. Poté výšku jednoduše přeneste na svislou splachovací trubku. U délky u WC hraje roli také WC sedátko. Trubku zkraťte pouze do té míry, aby se dalo ještě dobře otevírat WC sedátko a nepadalo. Podívejte se do návodu k montáži od části WC sedátko.

Jak vyměnit stojací WC
Jak vyměnit stojací WC
05

Splachovací trubku uřízněte na označených místech pilkou na kov. Řeznou hranu obruste pilníkem nebo brusným papírem.

Jak vyměnit stojací WC
Jak vyměnit stojací WC
06

Poté splachovací trubku přišroubujte ke splachovací nádržce, nasuňte WC do správné polohy a spojte se splachovací trubkou. V místě spoje splachovací trubku namažte mazadlem. Poté ji bude možné lépe nasunout do těsnění hrdla u WC mísy.

Jak vyměnit stojací WC
Jak vyměnit stojací WC
07

Ještě jednou WC přesně vycentrujte, tak aby bylo souběžně se stěnou. Poté si vyznačte vnější obrys WC tužkou po straně na šroubení WC na podlaze. Rovněž si vyznačte místa otvorů pro vyvrtání na obou stranách podlahy.

Jak vyměnit stojací WC
Jak vyměnit stojací WC
08

Spolu s WC mísou by se mělo vyměnit také připojovací hrdlo odpadní trubky. Změřte si mezeru mezi WC a stěnou.

Jak vyměnit stojací WC
Jak vyměnit stojací WC
09

Poté si změřte zástrčnou hloubku u stěnového přípoje.

Jak vyměnit stojací WC
Jak vyměnit stojací WC
10

Nyní nasaďte připojovací hrdlo u WC a udělejte si značku pomocí vodováhy, kterou přiložíte na zadní okraj WC na trubku. Od této značky přičtěte již změřenou zástrčnou hloubku a odstup WC od stěny. Tím získáte celkovou požadovanou délku připojovacího hrdla.

Jak vyměnit stojací WC
Jak vyměnit stojací WC
11

Přiříznutí proveďte opět pilkou na kov. Řeznou hranu obruste pilníkem nebo brusným papírem.

Jak vyměnit stojací WC
Jak vyměnit stojací WC
12

Poté WC mísu otočte a změřte tloušťku stěny WC v místě šroubení. Tento rozměr poté vyznačte směrem dovnitř a vyvrtejte otvory na hmoždinky. Nyní zasaďte hmoždinky a našroubujte upevňovací úhelník.

Jak vyměnit stojací WC
Jak vyměnit stojací WC
13

Nyní připojovací hrdlo nasaďte na přípoj WC. Poté nasaďte WC na upevňovací úhelník. Dále zastrčte do WC splachovací trubku a spojte připojovací hrdlo se stěnovým přípojem. WC za tímto účelem ještě trochu posuňte dopředu, tak aby bylo možné trubky lépe spojit. Poté WC vyrovnejte tak, aby lícovaly postranní otvory na šrouby s upevňovacími úhelníky.

Jak vyměnit stojací WC
Jak vyměnit stojací WC
14

Po straně nyní můžete přišroubovat WC k upevňovacím úhelníkům a nasadit zakrývací krytky na hlavičky šroubů.

Jak vyměnit stojací WC
Jak vyměnit stojací WC
15

Otevřete opět rohový ventil na splachovací nádržce a nechte nádržku naplnit vodou. Jednou spláchněte a zkontrolujte utěsnění trubkového spoje.

Jak vyměnit stojací WC
Jak vyměnit stojací WC

Montáž WC prkénka

16

WC sedátko se může výrobek od výrobku mírně lišit. Obě dvě upevňovací hmoždinky zastrčte do předurčených otvorů na WC míse. Poté zastrčte do hmoždinek držáky.

Jak vyměnit stojací WC
Jak vyměnit stojací WC
17

A nyní upevněte WC sedátko na oba dva držáky. Ty jsou otočné, díky čemuž je lze upravit přesně na šířku podle WC sedátka. Až bude WC sedátko přesně sedět, zmáčkněte aretaci a sedátko opět odejměte. Držáky poté finálně dotáhněte šroubovákem a nasaďte zakrývací rozety.

Nasaďte WC sedátko a nechejte zapadnout na držáky.
Na závěr vyspárujte WC u podlahy sanitárním silikonem a stáhněte silikon dohladka pomocí hladítka na spáry.

Jak vyměnit stojací WC
Jak vyměnit stojací WC

Tipy a triky

18

Chcete přestavět kolmý WC vývod na vodorovný? Žádný problém! Tak zabudujte pravoúhlý odtokový oblouk, který nasunete na vodorovný vývod. A pokud bude nyní mezi WC a stěnou větší mezera, můžete použít prodloužení splachovací trubky.

Jak vyměnit stojací WC
Jak vyměnit stojací WC