Návod

Jak vyrobit lavičku kolem stromu

Doba čtení: 3 min.
Jak vyrobit lavičku kolem stromu

Láká vás dát si snídani pod rozkvetlým stromem? Není nic lehčího, než si kolem stromu postavit lavičku. Připravte materiál, nářadí, šikovné ruce a čaj o páté můžete podávat včas.

Na tento projekt budete potřebovat

  • 6 x terasové prkno (470 x 70 x 45 mm), přední noha
  • 12 x terasové prkno (560 x 70 x 45 mm), výztuž sedadla
  • 6 x terasové prkno (170 x 70 x 45 mm), příčná výztuž
  • 150 x JD Plus terasové šrouby (5,0 x 50 mm)
  • 6 x terasové prkno (940 x 70 x 45 mm), zadní noha
  • 90 x JD Plus terasové šrouby (5,0 x 80 mm)
  • 12 x terasové prkno (290 x 70 x 45 mm), výztuž opěradla
  • 9 x terasové prkno (2400 x 145 x 21 mm), všechny plochy

Krok za krokem

01

Nejdříve to bude chtít sedadla. Položte vedle sebe 3 terasová prkna a nakreslete na ně 3 rovnoramenné lichoběžníkové plochy, které potom nařežte. Obě přímky by měly mít délku 91 a 40 cm. Vezměte si na to vhodný pilový list. Nejdřív je lepší řezat pouze jednu sedací plochu, abyste věděli, jak přesně jde práce od ruky. Jestli je vše v pořádku, pusťte se do dalších 3 prken na sedací plochy.

Jak vyrobit lavičku kolem stromu
Jak vyrobit lavičku kolem stromu
02

Nyní vedle sebe položte 2 prkna a nakreslete 2 opěradla lavice. Ty mají rovněž rovnoramenný a lichoběžníkovitý tvar. Obě dvě přímky mají na délku 35 a 30 cm. Pak opěradla řízněte dle výše uvedeného postupu. Zbývající kus můžete použít na přířez 2 horních krytů.

Jak vyrobit lavičku kolem stromu
Jak vyrobit lavičku kolem stromu
03

Horní kryty mají rovněž tvar symetrického lichoběžníku s přímkami o délce 33 a 17 cm. Na řezání dalších 4 horních krytů použijte další prkno a to seřízněte stejným způsobem.

Jak vyrobit lavičku kolem stromu
Jak vyrobit lavičku kolem stromu
04

Vezměte jednu plochu sedadla a položte ji s malou mezerou mezi jednotlivá prkna na rovný podklad. Odměřte boční odstup 2 cm a vsuňte vždy po jedné výztuži sedadla. Následně se konstrukce otočí o 180° a sedací plochy se přišroubují pomocí 2 terasových šroubů (5,0 x 50 mm) vždy na každém rameni na výztuži sedadla. Šroubovaný spoj bude procházet skrz sedací plochu do výztuže sedadla.

Jak vyrobit lavičku kolem stromu
Jak vyrobit lavičku kolem stromu
05

Jako další krok se sedací plocha opatří předníma nohama. Přední nohy se zarovnají s předním okrajem k sedací ploše a přimontují se pomocí 2 terasových šroubů (5,0 x 80 mm). Šroubovaný spoj bude procházet skrz výztuž sedadla.

Jak vyrobit lavičku kolem stromu
Jak vyrobit lavičku kolem stromu
06

Před namontováním zadních podpěr je nutné je nejprve zkosit (10°, souběžně). Teprve pak je lze napevno přišroubovat. Dbejte na to, aby byly zadní nohy stejně vysoké jako nohy přední a byl zachován úhel 90°. Montáž se provede pomocí 2 terasových šroubů (5,0 x 80 mm) do výztuže opěradla.

Jak vyrobit lavičku kolem stromu
Jak vyrobit lavičku kolem stromu
07

Nyní připevněte výztuže opěradla k zadním nohám. Následné přišroubování se provede skrze zadní nohy, rovněž pomocí 2 terasových šroubů (5,0 x 80 mm).

Jak vyrobit lavičku kolem stromu
Jak vyrobit lavičku kolem stromu
08

Po dokončení se připevní výztuž příčně v zarovnání s horním okrajem. Použijte 2 terasové šrouby (5,0 x 50 mm) a zašroubujte je do výztuže opěradla. Před tímto krokem vezměte prkna - opěradla lavičky a vyzkoušejte, zda sedí. Po namontování výztuže a výztuže opěradla můžete přišroubovat opěradlo lavice vždy pomocí 2 terasových šroubů (5,0 x 50 mm), vždy na konci prkna.

Jak vyrobit lavičku kolem stromu
Jak vyrobit lavičku kolem stromu
09

Nakonec se připevní vždy pomocí 3 terasových šroubů (5,0 x 50 mm) horní kryty. Přitom se vždy 2 šrouby zašroubují do příslušné výztuže opěradla a po jednom šroubu do výztuže příčně. Dalších pět prvků lavice připevněte stejným způsobem.

Jak vyrobit lavičku kolem stromu
Jak vyrobit lavičku kolem stromu