Návod

Buildify - Jak si vyrobit kombinovaný stůl s pohovkou Friedrich

Doba čtení: 4 min.
Buildify - Jak si vyrobit kombinovaný stůl s pohovkou Friedrich

Když nemáte dostatek místa, tak potřebujete multifunkční nábytek. A my vám teď ukážeme, jak se dá snadno kombinovat stůl a pohovka. Chce to šikovné ruce, materiál, představivost a držet se hesla "Dvakrát měř a jednou řež!"

Na tento projekt budete potřebovat

Buildify - Kombinovaný stůl s pohovkou
Buildify - Kombinovaný stůl s pohovkou

Příprava materiálu

Materiál

41 x univerzální šroub s torx zápustnou hlavou 4,0 x 35 mm

8 x univerzální šroub s torx zápustnou hlavou 3,5 x 16 mm

1x závěs široký se zanýtovaným mosazným čepem 100 x 48 mm

Materiál na překližku (2500 x 1250 x 18 mm)

Opěradlo: 1 ks po 600 x 1200 mm

Sedací plocha: 1 ks po 600 x 1200 mm

Bočnice: 2 ks po 730 x 1135 mm

Spodní traverza: 1 ks po 100 x 1200 mm

Odkládací police: 1 ks po 200 x 1200 mm

Horní traverza: 1 ks po 80 x 1200 mm

Zkrátitelná lišta: 1250 x 2500 x 18 mm

Krok za krokem

01

Omotejte si kus brusného papíru na dřevěný špalík. Obrušujte hrany dokud se nevyhladí všechna drsná místa.

Buildify - Kombinovaný stůl s pohovkou
Buildify - Kombinovaný stůl s pohovkou
02

Obě bočnice z překližkové desky si přesně vyřízněte dle náčrtku (730 x 1135 mm). Před prvním řezáním si vyznačte všechny body a řezné linie. Pak obruste všechny hrany, dokud nebudou hladké.

Buildify - Kombinovaný stůl s pohovkou
Buildify - Kombinovaný stůl s pohovkou

TIP

Na předvrtání se doporučuje „vrták se záhlubníkem“. Tím vznikne na horním konci vyvrtaného otvoru kužel, který bude vytvářet místo pro hlavičku šroubu. Díky tomu nebude hlavička šroubu vyčnívat a zabrání se vzniku trhlin ve dřevě.

Buildify - Kombinovaný stůl s pohovkou
03

Do bočnic vyvrtejte a zahlubte otvory podle náčrtku pomocí vrtáku se záhlubníkem. Bočnice lze položit na sebe a vyvrtat do nich otvory najednou. To ušetří další vyznačování otvorů. Následně zahlubte vyvrtané otvory bočnice ležící vespod ze druhé strany tak, aby byly bočnice v zrcadlovém provedení (pravá + levá). Skrz tyto otvory později přišroubujete obě bočnice k sedací ploše, opěradlu a desce stolu. Další schéma vrtání viz 4. krok.

Buildify - Kombinovaný stůl s pohovkou
Buildify - Kombinovaný stůl s pohovkou
04

Do bočnic vyvrtejte a zahlubte otvory podle náčrtku pomocí vrtáku se záhlubníkem. Bočnice lze položit na sebe a vyvrtat do nich otvory najednou (viz krok č. 3). Skrz tyto otvory později přišroubujete bočnice ke spodní traverze a odkládací přihrádce.

Buildify - Kombinovaný stůl s pohovkou
Buildify - Kombinovaný stůl s pohovkou
05

Do pohledové strany sedací plochy vyvrtejte a zahlubte otvory podle náčrtku pomocí vrtáku se záhlubníkem. Skrz tyto otvory později přišroubujete sedací plochu ke spodní traverze.

Buildify - Kombinovaný stůl s pohovkou
Buildify - Kombinovaný stůl s pohovkou
06

Do zadní strany sedací plochy vyvrtejte otvory podle náčrtku pomocí vrtáku se záhlubníkem. Skrz tyto otvory později přišroubujete opěradlo k sedací ploše.

Buildify - Kombinovaný stůl s pohovkou
Buildify - Kombinovaný stůl s pohovkou
07

Do horní traverzy vyvrtejte a zahlubte otvory podle náčrtku pomocí vrtáku se záhlubníkem. Skrz tyto otvory později přišroubujete traverzu k odkládací ploše.

Buildify - Kombinovaný stůl s pohovkou
Buildify - Kombinovaný stůl s pohovkou
08

Přišroubujte bočnice vždy dvěma šrouby (4,0 x 35 mm) ke spodní traverze.

Buildify - Kombinovaný stůl s pohovkou
Buildify - Kombinovaný stůl s pohovkou
09

Zaoblete přední rohy sedací plochy. Položte na rohy běžnou plechovku s barvou (poloměr 55 mm) a vyznačte si poloměr. Pak uřízněte rohy vykružovačkou a bruste řezné hrany, dokud nebudou všechna hrubá místa hladká. Přišroubujte sedací plochu pěti šrouby (4,0 x 35 mm) k bočnicím a traverze.

Buildify - Kombinovaný stůl s pohovkou
Buildify - Kombinovaný stůl s pohovkou
10

Přišroubujte opěradlo pěti šrouby (4,0 x 35 mm) k oběma bočnicím a sedací ploše.

Buildify - Kombinovaný stůl s pohovkou
Buildify - Kombinovaný stůl s pohovkou
11

Přišroubujte odkládací polici k horní traverze pěti šrouby (4,0 x 35 mm).

Buildify - Kombinovaný stůl s pohovkou
Buildify - Kombinovaný stůl s pohovkou
12

Konstrukci odkládací plochy přišroubujte vždy třemi šrouby (4,0 x 35 mm) k oběma bočnicím – vpředu a dole v zákrytu s výřezem.

Buildify - Kombinovaný stůl s pohovkou
Buildify - Kombinovaný stůl s pohovkou
13

Přišroubujte desku stolu vždy třemi šrouby (4,0 x 35 mm) shora v zákrytu k oběma bočnicím. Pak přišroubujte desku stolu a opěradlo osmi šrouby (3,5 x 16 mm) skrze závěs. To zabrání vzniku otlačených míst mezi opěradlem a deskou stolu.

Buildify - Kombinovaný stůl s pohovkou
Buildify - Kombinovaný stůl s pohovkou

Bezpečnostní pokyny

Návody byly vytvořeny s maximální přesností, znázorňují ale vždy pouze možný postup. V případě, že si nebudete vědět rady, tak nepřeceňujte své schopnosti a nechte si poradit od odborníků.

HORNBACH neručí za nesprávné použití materiálů a nářadí, ani
za neodborně provedenou montáž.

1. Po žádném nábytku se nesmí šplhat ani na něm cvičit. O tomto riziku poučte zejména děti, aby se zabránilo nehodám.

2. U všech pracovních kroků noste vhodné ochranné vybavení.

3. Neopracované povrchy před stavbou nábytku obruste, aby se zabránilo zranění (např. třísky).

4. Všechny hrany se musí v ideálním případě opracovat pomocí horní frézky (fréza s minimálním poloměrem 3 mm). Pokud byste neměli k dispozici horní frézku, musí se zbrousit hrana ručně na minimální
poloměr 2 mm.