Nákupní seznam 0 Nákupní košík 0
Asfaltový penetrační lak DEN BRAVEN DenBit BR-ALP 9 kg
Asfaltový penetrační lak DEN BRAVEN DenBit BR-ALP 9 kg
Obrázek 1 z 1
Den Braven

Asfaltový penetrační lak DEN BRAVEN DenBit BR-ALP 9 kg

499,00 CZK * / ks
(55,44 CZK * / kg)

Výr. 8476040
 • Druh: Bitumenový izolační nátěr, Penetrační nátěr
 • Použití: Exteriér
 • Vlastnosti: Natíratelné
Množství (ks)
Množství (kg)
499,00 CZK *
Nechat si doručit domů
Přepravní náklady 99,00 CZK
Dodání do cca 1-3 prac. dní
Vyzvednout v prodejně Praha - Černý Most
Vyzvednutí zdarma
29 ks okamžitě k dispozici
Stavebniny, Ulička 27
Informace o nebezpečnosti (věty H)

(H226) Hořlavá kapalina a páry.
(H315) Dráždí kůži.
(H319) Způsobuje vážné podráždění očí.
(H361d) Podezření na poškození plodu v těle matky.

Bezpečnostní pokyny (preventivní prohlášení - věty P)

(P102) Uchovávejte mimo dosah dětí.
(P210) Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
(P280) Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
(P302+P352) PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
(P305+P351+P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
(P403+P233) Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
(P501) Odstraňte obsah/obal zařízení na likvidaci nebezpečného odpadu.

Informace o výrobku

 • Druh Bitumenový izolační nátěr, Penetrační nátěr
 • Obsah 9 kg
 • Použití Exteriér
 • Vhodné pro Beton, Cihla, Dřevo, Kov, Omítky
 • Potřebné nářadí Štětka, Štětec, Dehtový kartáč
 • Doba schnutí cca v hodinách 12 h
 • Barva Černá
 • Vlastnosti Natíratelné
 • Teplota zpracování 5 °C - 35 °C
 • Signální slovo (CLP čl. 20) Varování
 • Informace o nebezpečnosti (věty H) (H226) Hořlavá kapalina a páry., (H315) Dráždí kůži., (H319) Způsobuje vážné podráždění očí., (H361d) Podezření na poškození plodu v těle matky.
 • Bezpečnostní pokyny (preventivní prohlášení - věty P) (P102) Uchovávejte mimo dosah dětí., (P210) Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření., (P280) Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít., (P302+P352) PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla., (P305+P351+P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování., (P403+P233) Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený., (P501) Odstraňte obsah/obal zařízení na likvidaci nebezpečného odpadu.
 • EAN 8595100145475, 8595100144232

Datové listy

Popis

DenBit BR-ALP je elastická bitumenová hmota mírně modifikovaná syntetickým kaučukem, obsahuje chemické přísady umožňující hlubokou penetraci a použití u mírně vlhkých podkladů. Tento penetrační povlak je schopen nivelovat mikrotrhliny v podkladu. Nátěr je odolný vůči vodě, slabým kyselinám a zásadám. Vhodná jako roztok určený pro penetraci základových pásů, základů, podzemních částí stavby, pod tepelně svařitelné asfaltové pásy apod.

Zákaznická hodnocení


Tuto informaci jste si vytiskli dne 30.10.2020 v 22:20 h. Prosím vezměte na vědomí, že díky náhlým pohybům cen na světových trzích se ceny na tomto výtisku mohou lišit o aktuálních cen v den nákupu v prodejnách nebo na eshopu.
nahoru

HORNBACH používá Cookies. Pokud si dále budete prohlížet naše stránky, souhlasíte s využíváním Cookies. Dozvědět se více

x