Nákupní seznam 0 Nákupní košík 0
Plnič pórů kamenného koberce 3 kg
Plnič pórů kamenného koberce 3 kg
Obrázek 1 z 1
Den Braven

Plnič pórů kamenného koberce 3 kg

1290,00 CZK * / ks
(430,00 CZK * / kg)

Výr. 6830794
 • Vhodné pro: Kamenný koberec
 • Použití: Interiér
Množství (ks)
Množství (kg)
1290,00 CZK *
Nechat si doručit domů
Přepravní náklady 99,00 CZK
Dodání do cca 1-2 prac. dní
Vyzvednout v prodejně Praha - Černý Most
Vyzvednutí zdarma
K vyzvednutí za 4 hodiny
32 ks okamžitě k dispozici
Podlahy, Ulička 8
Bezpečnostní upozornění
Signální slovo (CLP čl. 20)

Varování

Informace o nebezpečnosti (věty H)

(H315) Dráždí kůži.
(H319) Způsobuje vážné podráždění očí.
(H302 + H332) Zdraví škodlivý při požití a při vdechování

Bezpečnostní pokyny (preventivní prohlášení - věty P)

(P101) Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
(P102) Uchovávejte mimo dosah dětí.
(P261) Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
(P280) Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
(P303+P361+P353) PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
(P304+P340) PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
(P305+P351+P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
(P501) Odstraňte obsah/obal na vhodném sběrném místě odpadu.

Doplňkové znaky nebezpečnosti (věty EUH)

(EUH208) Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, reakční hmota z: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [ES č. 247-500-7] a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [ES č. 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.
(EUH208) Obsahuje ( R)-p-mentha-1,8-dien. Může vyvolat alergickou reakci.

Informace o výrobku

 • Druh Zpevnění povrchu
 • Obsah 2,94 l
 • Použití Interiér
 • Vhodné pro Kamenný koberec
 • příprava Aplikace gumovo nebo plastovou stěrkou, Potřeba důkladné zatažení po povrchu kamínků (jen mezi kamínky), neaplikovat ve velkých vrstvách.
 • spotřeba cca 0,98 l/m² - 1,274 l/m²
 • Doba schnutí cca 24 h
 • informace k časovému údaji pochozí po 24 hodinách, úplné vytvrzení po 7 dnech, Pokud povrch vyzraje je transparentní
 • použití Použitií jen v interiéru, Pro aplikaci do sprchových koutů nutno přelakovat pojivem pro kamenné koberce
 • Složení Těsnící materiál
 • Teplota zpracování 10 °C - 25 °C
 • Vlastnosti Průhledná, Vodotěsný, Odolnost proti oděru
 • likvidace Dodoržujte bezepečností predpisy na obalu výrobku v bezpečnostních listech
 • Obsah 3 kg
 • spotřeba cca 1,127 ml/m²
 • spotřeba cca 1,2 kg/m²
 • Signální slovo (CLP čl. 20) Varování
 • Informace o nebezpečnosti (věty H) (H315) Dráždí kůži., (H319) Způsobuje vážné podráždění očí., (H302 + H332) Zdraví škodlivý při požití a při vdechování
 • Bezpečnostní pokyny (preventivní prohlášení - věty P) (P101) Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku., (P102) Uchovávejte mimo dosah dětí., (P261) Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů., (P280) Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít., (P303+P361+P353) PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte Opláchněte kůži vodou/osprchujte., (P304+P340) PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání., (P305+P351+P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování., (P501) Odstraňte obsah/obal na vhodném sběrném místě odpadu.
 • Doplňkové znaky nebezpečnosti (věty EUH) (EUH208) Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, reakční hmota z: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [ES č. 247-500-7] a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [ES č. 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci., (EUH208) Obsahuje ( R)-p-mentha-1,8-dien. Může vyvolat alergickou reakci.
 • EAN 8595100156815

Certifikáty, služby, návody

Datové listy

Popis

disperzní akrylát, který slouží k vyplnění pórů mezi kamínky a mramory koberce PerfectSTONE v interiéru. Zachovává přírodní vzhled kameniva. uzavírá povrch kamenného koberce a zajišťuje tak vodonepropustnost a lepší udržovatelnost povrchu.

Zákaznická hodnocení


Tuto informaci jste si vytiskli dne 24.09.2020 v 02:51 h. Prosím vezměte na vědomí, že díky náhlým pohybům cen na světových trzích se ceny na tomto výtisku mohou lišit o aktuálních cen v den nákupu v prodejnách nebo na eshopu.
nahoru

HORNBACH používá Cookies. Pokud si dále budete prohlížet naše stránky, souhlasíte s využíváním Cookies. Dozvědět se více

x