Nákupní seznam 0 Nákupní košík 0
Pojivo pro kamenný koberec Den Braven 4,08 kg
Pojivo pro kamenný koberec Den Braven 4,08 kg
Obrázek 1 z 1
Den Braven

Pojivo pro kamenný koberec Den Braven 4,08 kg

(2)
1279,00 CZK * / ks
(313,48 CZK * / kg)

Výr. 6830792
 • Vhodné pro: Kamenný koberec
 • Použití: Exteriér, Interiér
Množství (ks)
Množství (kg)
1279,00 CZK *
Nechat si doručit domů
Přepravní náklady 99,00 CZK
Dodání do cca 1-2 prac. dní
Vyzvednout v prodejně Praha - Černý Most
Vyzvednutí zdarma
K vyzvednutí za 4 hodiny
10 ks okamžitě k dispozici
Podlahy, Ulička 8
Bezpečnostní upozornění
Signální slovo (CLP čl. 20)

Nebezpečí

Informace o nebezpečnosti (věty H)

(H314) Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
(H315) Dráždí kůži.
(H317) Může vyvolat alergickou kožní reakci.
(H319) Způsobuje vážné podráždění očí.
(H411) Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny (preventivní prohlášení - věty P)

(P101) Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
(P102) Uchovávejte mimo dosah dětí.
(P262) Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
(P273) Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
(P280) Používejte ochranné rukavice štít.
(P302+P352) PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
(P303+P361+P353) PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
(P305+P351+P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
(P501) Odstraňte obsah/obal na vhodném sběrném místě odpadu.

Doplňkové znaky nebezpečnosti (věty EUH)

(EUH205) Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.

Informace o výrobku

 • Druh Zpevnění povrchu
 • Obsah 3,798 l
 • Použití Exteriér, Interiér
 • Vhodné pro Kamenný koberec
 • příprava Aplikace jen na zpevněný podklad, Nutné dodržovat postup v technickém listu výrobku., Pojivo je náchylné na aplikační teploty., Nutné dodržet poměr mísení složek A a B.
 • spotřeba cca 0,844 l/m² - 0,844 l/m²
 • Doba schnutí cca 24 h
 • informace k časovému údaji pochozí po 24 hodinách, úplné vytvrzení po 7 dnech, 24 hodin chránit před deštěm a vlhkostí
 • Složení 2-K epoxidová pryskyřice
 • Teplota zpracování 10 °C - 25 °C
 • Vlastnosti Průhledná, Mrazuvzdorné, Odolnost proti oděru
 • likvidace Dodoržujte bezepečností predpisy na obalu výrobku v bezpečnostních listech
 • Obsah 4,08 kg
 • spotřeba cca 844 ml/m²
 • spotřeba cca 0,906 kg/m²
 • Signální slovo (CLP čl. 20) Nebezpečí
 • Informace o nebezpečnosti (věty H) (H314) Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí., (H315) Dráždí kůži., (H317) Může vyvolat alergickou kožní reakci., (H319) Způsobuje vážné podráždění očí., (H411) Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • Bezpečnostní pokyny (preventivní prohlášení - věty P) (P101) Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku., (P102) Uchovávejte mimo dosah dětí., (P262) Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem., (P273) Zabraňte uvolnění do životního prostředí., (P280) Používejte ochranné rukavice štít., (P302+P352) PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla., (P303+P361+P353) PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte Opláchněte kůži vodou/osprchujte., (P305+P351+P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování., (P501) Odstraňte obsah/obal na vhodném sběrném místě odpadu.
 • Doplňkové znaky nebezpečnosti (věty EUH) (EUH205) Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.
 • EAN 8595100154194

Certifikáty, služby, návody

Datové listy

Popis

Víceúčelový finální povrch z říčních nebo mramorových kamínků, spojených epoxidovou pryskyřicí. Pokládka se provádí na různé typy zpevněných ploch jak v exteriéru, tak v interiéru. Ideální pro úpravou starších již nevzhledných povrchů, ale také pro zcela nové povrchy. Po vytvrzení epoxidového pojiva vytváří pevný a přírodní povrch.

Zákaznická hodnocení


Tuto informaci jste si vytiskli dne 24.09.2020 v 01:53 h. Prosím vezměte na vědomí, že díky náhlým pohybům cen na světových trzích se ceny na tomto výtisku mohou lišit o aktuálních cen v den nákupu v prodejnách nebo na eshopu.
nahoru

HORNBACH používá Cookies. Pokud si dále budete prohlížet naše stránky, souhlasíte s využíváním Cookies. Dozvědět se více

x