CSR mapa stojí na dvou pilířích. Zaprvé obsahuje relevantní data o výrobcích ze sortimentu HORNBACHu, a dále všechna data o auditech u dodavatelů. Každému mimoevropskému dodavateli jsou přiřazeny indexy korupce, index životního prostředí (ve spojení s legislativou dané země) a v neposlední řadě sociální index. Na základě těchto dat se sestaví možné rizikové faktory a hodnotní se samotný výrobek.

CSR mapa je mimo jiné propojena i se systémem hlášení, který zpracovává informace o živelných katastrofách. V případě, že k nějaké katastrofě dojde, objeví se taková informace u samotného produktu, který se v zasažené oblasti vyrábí.

Minimální požadavky na výrobní prostory našich dodavatelů

Základním požadavkem HORNBACHu je bezpečnost.
Všechna místa, kde se vyrábí produkty pro HORNBACH musí být pro zaměstnance bezpečná. HORNBACH uznává mezinárodní standardy dané ILO (International Labour Organization).
Z tohoto důvodu si dal HORNBACH za cíl zavázat celý dodavatelský řetězec, od dodavatelů prvotních surovin po konečného zpracovatele a dodržování tohoto závazku prověřovat náhodnými audity v místě výroby.

Požadavky na dodavatele

  • Nezaměstnávat osoby, které podle lokálních zákonů není možno zaměstnávat. Obecně osoby mladší 15 let.
  • Provozovatelé výrobních míst neakceptují nucenou nebo nedobrovolnou práci.
  • Dodržovat platné lokální zákony na ochranu životního prostředí.
  • Nabízená ubytovací zařízení pro zaměstnance jsou mimo výrobní a skladovací prostory.
  • Nouzové a únikové východy ve výrobě a v dalších prostorách napři. ubytovacích zařízeních pro zaměstnance jsou volně přístupné pro všechny zaměstnance za všech okolností.
  • Vedení daného výrobního místa se snaží zlepšovat minimální standardy provozu a zabránit případným potížím.
  • Vedení daného výrobního místa zaručuje, že požadavky na tyto standardy jsou stejné i u všech ostatních dodavatelů v dodavatelském řetězci.