K tomu patří:

  • Nabídka produktů, jejichž negativní vliv na životní prostředí je omezen na minimum.
  • Poradentství a odkazy na možnou úsporu energie a vody u nabízených výrobků.
  • Vyřazení dříve nabízených výrobků, které mají kritický dopad na životní prostředí (např. glyfosaty a neonikotinoidy).
  • Všechny výrobky z tropických dřevin musí být opatřeny certifikátem FSC.
  • Dřevo a dřevěné produkty pocházející z EU pocházejí z lesů z udržitelného a zodpovědného hospodářství.
  • Přírodní kameny pocházejí ze zodpovědných zdrojů.
  • Všichni přímí dodavatelé a jejich výrobní místa jsou v pravidelných intervalech podrobována auditu. Dodavatelé našich dodavatelů, v tomto případě lomy, jsou našimi dodavateli zavazováni k dodržování našich standardů.