Návod

Jak izolovat fasádu

Jak izolovat fasádu

Ať už provádíte rekonstrukci nebo novou výstavbu, teprve dobře izolovaná venkovní fasáda dokáže vytvořit zdravé klima v místnosti a uspořit náklady při spotřebě energie. Výhodou přitom je, že izolaci fasády můžete provést sami pomocí tepelně izolačního systému! Začínáme!

Na tento projekt budete potřebovat

Krok za krokem

01

Izolaci fasády pomocí tepelně izolačního systému lze provádět nejen na starém zdivu či staré omítce, ale i na stěnách novostavby. Respektujte přitom podmínky nutné pro upevnění izolačních desek. Základním předpokladem je zajištění rovného, suchého a nosného podkladu.

 Jak izolovat fasádu
02

Odstraňte uvolněné části podklady. Před tím, než začnete s izolačními pracemi, zakryjte okenní parapety, zábradlí atd. Nerovnosti do 10 mm zahlaďte lepicí stěrkou. Větší nerovnosti vyrovnejte před lepením izolačních desek nanesením omítky. Písčité podklady upravte před upevněním izolačních desek penetračním nátěrem. V případě dodatečného upevnění desek pomocí hmoždinek lze překonat nerovnosti až do 20 mm. U starého zdiva (viz obrázek) musíte otevřené spáry vyplnit maltou.

 Jak izolovat fasádu
03

Důkladně zkontrolujte starou venkovní omítku, zda neobsahuje dutá místa. Očistěte ji a dutá místa vyplňte omítkou. V případě natírání na starou omítku plochu zdrsněte!

 Jak izolovat fasádu
04

Stěny novostaveb jsou převážně zhotoveny tak, aby zde bylo možné izolaci umístit bez rozsáhlejší přípravy bezprostředně po upevnění soklových profilů.

 Jak izolovat fasádu

Umístění soklových profilů

05

Nejprve určete průběh soklového profilu a přeneste ho na stěnu. U větších vzdáleností použijte k označení průběhu hadicovou vodováhu případně laserový přístroj.

 Jak izolovat fasádu
06

Příslušné soklové profily upevněte v závislosti na tloušťce izolačních desek. Na každém běžném metru použijte vždy 3 upevňovací hmoždinky.

 Jak izolovat fasádu

Namíchání lepidla a jeho nanesení

07

V nádobě na maltu namíchejte lepicí stěrku (směs hotové malty a vody, cca 5-6 kg/m2) v požadovaném množství. K promíchání doporučujeme použít míchadlo.

Lepicí stěrku míchejte tak dlouho, dokud nevznikne homogenní hmota bez hrudek.

 Jak izolovat fasádu
08

Lepící stěrku naneste po obvodu izolačních desek a do několika bodů uprostřed. Aplikujte dostatečné množství lepidla, aby po přilepení desky pokrylo 40 % plochy podkladu.

 Jak izolovat fasádu

Lepení izolačních desek

09

Po nanesení lepicí stěrky postupujte u všech desek stejným způsobem. Začněte u libovolného rohu domu a nasaďte první desku do soklové lišty.

 Jak izolovat fasádu
10

Další izolační desky pokládejte vždy s přesahem, aby vzdálenost mezi svislými spárami jednotlivých desek činila min. 25 cm. V oblasti oken a dveří uspořádejte desky tak, aby se v rozích neobjevovaly žádné spáry. V opačném případě hrozí nebezpečí vzniku prasklin.

 Jak izolovat fasádu

Tip

K řezání desek je nejvhodnější ruční pilka.

11

Pokud není nosnost stěny dostatečně vysoká (např. v případě sanace staré stavby), zabezpečte izolační desky 4-6 talířovými hmoždinkami na m2. Dodatečné upevnění desek proveďte nejdříve po 3 dnech od jejich zalepení.

 Jak izolovat fasádu
12

Na izolační desky naneste vrstvu lepicí stěrky o síle cca 4 mm a rozetřete ji ozubeným hladítkem se zuby 10x10 mm.

 Jak izolovat fasádu
13

Nyní vtlačte armovací tkaninu pomocí hladítka ve svislých pásech do čerstvé vrstvy lepidla. Jednotlivé pásy tkaniny musí vzájemně přesahovat min. 10 cm. Následně rozetřete hmotu fasádní špachtlí. Tkanina musí být uložena do čerstvé vrstvy lepidla po celé ploše.

 Jak izolovat fasádu
14

V rozích oken a dveří uložte diagonální výztuž z armovací síťoviny o rozměru cca 20x30 cm. Dbejte na to, aby jednotlivé pruhy síťoviny těsně přiléhaly k rohům otvorů budovy. Pro vytvoření svislých a nárazu vzdorných hran budovy (viz obr.) po celé ploše zapusťte rohové úhelníky či rohové lišty do armovací stěrky a vyrovnejte je. Při následném armování celé plochy umístěte síťovinu tak, aby přesahovala 10 cm tkaniny rohových úhelníků.

 Jak izolovat fasádu

Utěsnění okenních parapetů a spojů desek

Pro zabránění vzniku prasklin a následnému pronikání vlhkosti musíte před armováním utěsnit spoje jako např. u okenních parapetů. Spáry zakryjte komprimovanou těsnicí páskou. Spáry musíte utěsnit i v oblasti spojů desek.

15

I přesto, že pracujete přesně, někdy se vzniku spár nevyhnete. K zakrytí větších mezer použijte zbytky izolačních desek. Úzké spáry vyplňte vhodnou montážní pěnou.

 Jak izolovat fasádu

Natření plochy základovou barvou

16

Takto nyní vypadá příčný řez vaší stěny.

 Jak izolovat fasádu
17

Po zaschnutí armovací vrstvy (min. 3 dny!) naneste penetrační nátěr. Podle charakteru podkladu naneste cca 0,2 kg/m2.

 Jak izolovat fasádu

Nanesení vrchní omítky

18

Namíchejte vrchní omítku podle pokynů výrobce tak, aby byla připravená k použití. U barevných omítek dbejte na důkladné promíchání. Silikátová omítka je již předem zpracovaná a po krátkém zamíchání ji můžete ihned nanášet.

 Jak izolovat fasádu
19

U omítky se zatřenou strukturou nebo u škrábané omítky naneste vrstvu o síle zrna a rozetřete ji. Strukturní omítku naneste pomocí nerezového hladítka ve vrstvě o síle zrna a rozetřete ji pomocí plastového hladítka.

 Jak izolovat fasádu
20

Plochy upravujte bez přerušení a chraňte je před rychlým zaschnutím. V opačném případě hrozí riziko vzniku usazenin nebo rozdílů ve struktuře.

 Jak izolovat fasádu
21

V závislosti na požadovaném povrchu upravte omítku pomocí hladítka. Dbejte však na to, abyste omítku neuhlazovali příliš dlouho na jednom místě. Mohlo by dojít k poškození její struktury. Proto uhlazujte pouze tak dlouho, dokud nevznikne požadovaná struktura.

 Jak izolovat fasádu
22

Nanesení sokolové omítky. Speciální tepelně izolační systém pro sokly má následující strukturu (zevnitř ven):

[1] zdivo,
[2] lepicí stěrka,
[3] soklové a obvodové izolační desky,
[4] lepicí stěrka,
[5] jemná armovací tkanina,
[6] lepicí stěrka,
[7] základová nátěr,
[8] mozaiková omítka.

 Jak izolovat fasádu
23

Soklové plochy začistěte speciální soklovou omítkou, tzv. mozaikovou omítkou, která je již připravena k použití a lze ji okamžitě nanést.

 Jak izolovat fasádu