Návod

Jak postavit příčku ze sádrokartonu

Jak postavit příčku ze sádrokartonu

Potřebujete rozdělit velký prostor nebo vytvořit optickou bariéru? Nejrychlejším a nejlevnějším způsobem je zhotovení sádrokartonové příčky. Výstavba je jednoduchá a zvládne ji každý zručnější kutil.

Na tento projekt budete potřebovat

Tip:

  • Sádrokartonové desky se používají takových rozměrů, aby pokud možno pokryly celou výšku podlaží a nemusely se dořezávat. Pokud je nutné zhotovit doplňující dořez, jeho výška by měla být alespoň 400 mm. Desky se naříznou odlamovacím nožem a poté přes hranu zlomí.
  • Sádrokartonová deska by měla být od podlahy dilatována alespoň 10 mm. Vzniklá spára se posléze vyplní pružným tmelem.
  • Pokud je výška místnosti větší, jak výška sádrokartonové desky a je potřeba desky dořezávat, při kladení desek na příčku nesmí vzniknout průběžná vodorovná spára. První sádrokartonová deska se tedy přirazí k podlaze a druhá deska ve směru montáže se přirazí ke stropu.
  • Opláštění v místě zárubně je třeba zhotovit tak, aby styk desek vycházel nad otvorem minimálně 150 mm od kraje zárubně. V žádném případě nesmí spoj desek vycházet z rohu zárubně.
  • Na příčce se zhotoví pouze jedna strana opláštění, poté se do příčky vloží tepelná či akustická izolace, příp. elektroinstalace a nakonec se zaklopí druhá zbývající strana.

Tipy:

  • Bílá sádrokartonová deska se používá pro standardní aplikaci, zelená patří do vlhkého prostředí a červená je deska s protipožárními vlastnostmi.
  • Nezapomeňte sádrokartonové desky patřičně povrchově upravit.
  • Sádrokartonové profily jsou nedílnou součástí systémů všech značek. Jejich předností je rychlá montáž, pevnost a nízká hmotnost. Sádrokartonové profily lehce zkrátíte na příslušnou délku např. nůžkami na plech. Nejběžněji používané profily na sádrokarton jsou profily CD a UD na stropy a šikminy, dále profily CW a UW na příčky, případně silnější konstrukční sádrokartonový profil UA, který slouží např. k zavěšení sanity, kuchyňských skříněk apod.
  • Důležité je, aby CW profil zasahoval minimálně 15 mm do vodícího profilu na stropě, zároveň musí být délka stojiny o 10 – 15 mm kratší, než je výška podlaží. To z toho důvodu, aby při průhybu stropu nedošlo k zatížení příčky, která by se nevratně zdeformovala.
  • Při zkracování a osazování stojin je také nutné kontrolovat umístění H-prostřihů. Ty slouží pro vedení elektroinstalace. Rozdílné výškové umístění těchto prostřihů má za následek delší nesystematické vedení elektroinstalace. Proto je vhodné stojiny krátit tak, aby na jedné straně profilu byl prostřih v jedné výškové úrovni.

Krok za krokem

01

Nejdříve si vyznačte, kde bude budoucí sádrokartonová příčka stát. Vycházejte z projektu a polohu vyznačte tesařskou šňůrou na podlaze místnosti. Polohu příčky následně přesuňte i na stěny a strop místnosti pomocí vodováhy a zednického pravítka. Na podlahu si také vyznačte polohu budoucích dveří.

 Jak postavit příčku ze sádrokartonu
02

Vodicí ocelové profily UW zkraťte na požadované rozměry. UW profily se kotví na podlahu, stěny a strop místnosti. Než UW profily zanesete do konstrukce je nezbytné oblepit je ze spodní strany těsnicí páskou po celé ploše. Eliminuje to přenášení hluku příčkou.

 Jak postavit příčku ze sádrokartonu
03

Následně profil osaďte na určené místo a přikotvěte. UW profily do konstrukce zafixujte natloukacími hmoždinkami. Pro předvrtání otvorů použijte příklepovou vrtačku. Natloukací hmoždinky by měly být umístěny správně 10 – 15 cm od rohů příčky, a následně každých 50 – 80 cm. Při montáži UW profilu na strop se pro ulehčení a podepření používají vodící profily CW zkrácené na výšku podlaží. Po osazení všech UW profilů je vhodné jejich umístění překontrolovat pomocí vodováhy a latě.

 Jak postavit příčku ze sádrokartonu
04

Stojanové profily nasaďte nejprve do spodní a pak do horní připojovací kolejničky. Musí zasahovat minimálně 1,5 cm do stropního profilu. Stojanové profily srovnejte do správné osové vzdálenosti (poloviny šířky sádrokartonových desek) a všechny otočte otevřenou stranou stejným směrem. Stojanové profily nešroubujte! Profily jsou rozmístěny volně, spojí se až následným šroubováním sádrokartonových desek.

Stojiny se osazují nejprve do spodní vodicí lišty a následně se zasunou do vrchní vodicí lišty. Správné rozmístění stojin je dáno modulovou šířkou sádrokartonové desky, která je 625 mm. Aby sádrokartonová deska zasahovala přes 2 stojiny, osová vzdálenost stojin bude tedy 625 mm.

 Jak postavit příčku ze sádrokartonu
05

Chcete-li do sádrokartonové příčky zabudovat dveře, můžete v příslušné výšce zasunout do CW profilů překlad seříznutý podle šířky dveří a zafixovat ho lepicí páskou. Pro stabilizaci vložte do svislého dveřního sloupku dřevěný hranol a upevněte jej. Pro montáž zárubní do sádrokartonové příčky je vhodné používat zárubně k tomu určené. Konstrukce samotného stavebního otvoru se řídí světlou výškou místnosti, světlou šířkou zárubní a hmotností dveřního křídla. Na základě toho se poté otvor zhotoví buď z klasických CW a UW profilů, případně se otvor zesílí přiložením dalšího UW profilu z obou stran dveřní zárubně.

 Jak postavit příčku ze sádrokartonu

Tip:

Nejstabilnější konstrukční metoda pro velkou světlou výšku místnosti, šířku dveří a hmotnost křídla dveří se používají profily UA 50 pro hmotnost křídla do 50 kg, UA 75 pro hmotnost křídla do 75 kg a UA 100 do hmotnosti křídla 100 kg. UA profil se od CW profilu liší v tloušťce plechu, ze kterého je profil vyroben. Zatímco profily UW a CW mají tloušťku plechu 0,6 mm, profil UA je vyroben z plechu o tl. 2,0 mm. Profily UA se instalují místo CW profilů, které přiléhají na zárubeň z obou stran.

06

Když máte osazené všechny stojiny, přejděte k opláštění příčky. Opláštění začíná celou deskou u stěny, desky se montují ve svislém směru a kotví se pouze k CW profilům rychlošrouby předepsané délky. Kotvící rychlošrouby se osazují v osové vzdálenosti 200 mm. V místě styku dvou desek se šrouby umisťují 10 mm od kraje desky a vždy tak, aby byly šrouby na sousedních deskách v dvojici, tedy v jedné úrovni. Šroub je potřeba zavrtat tak, aby nepřečníval a nepřekážel při následném tmelení. Nesmí ale protrhnout karton desky.

 Jak postavit příčku ze sádrokartonu
07

Následuje vkládání izolace do sádrokartonové příčky. Tepelná či akustická izolace sádrokartonové příčky je tvořena rolemi, nebo deskami z minerální vaty. Izolace se do příčky vkládá až po umístění elektroinstalace a musí vyplnit prostor v celé ploše příčky. Tloušťka izolace se volí podle výrobcům předepsaných parametrů výrobcem.

08

Tmelení spár sádrokartonu se provádí sádrovým tmelem, který se připraví dle návodu na obalu výrobku. Směs se aplikuje na sádrokartonovou příčku pomocí nerezového hladítka ve všech vodorovných a svislých spárách. Malou špachtlí se také zacelí hlavičky kotevních šroubů. Po zatvrdnutí všech vrstev tmelu se povrch přebrousí brusnou mřížkou a povrch je připraven pro finální povrchovou úpravu.