Návod

Jak izolovat potrubí

Doba čtení: 1 min.
Jak izolovat potrubí

Dosahují vaše náklady na topení závratných výšek? Začněte tím, že izolujete všechny trubky a potrubí. Poradíme vám, jak na to.

Na tento projekt budete potřebovat

Nářadí

Krok za krokem

Jak izolovat koleno trubky do poloměru 5 cm

01

U pravoúhlých kolen trubky s poloměrem nejvýše 5 cm seřízněte pokosnicí dva konce trubkového obložení pod úhlem 45 °.

Jak izolovat potrubí
Jak izolovat potrubí
02

Nyní spojte konce izolace k sobě a nezapomeňte spoj ještě ovinout samolepicí hliníkovou páskou. Pouze tak docílíte skutečně těsného spojení.

Jak izolovat potrubí
Jak izolovat potrubí

Jak izolovat koleno trubky s poloměrem větším než 5 cm

03

Položte trubkové obložení podélnou rýhou nahoru do pokosnice a vyřízněte vedle sebe dva 30° klíny. Trubkové obložení však zcela neoddělujte, ponechte úzký pruh pohromadě.

Jak izolovat potrubí
Jak izolovat potrubí
04

Spoj pak opět oviňte samolepicí hliníkovou páskou.

Jak izolovat potrubí
Jak izolovat potrubí
05

U odboček...

Jak izolovat potrubí
Jak izolovat potrubí
06

... se řeže trubkové obložení takto. Z izolačního materiálu vyřízněte až doprostřed 90° výseč. Navazující trubkové obložení „zašpičaťte“ dvěma 45° úhly. Obě trubková obložení by měla těsně lícovat. Ani zde nezapomeňte na oblepení.

Jak izolovat potrubí
Jak izolovat potrubí