Návod

Jak izolovat šikmou střechu

Jak izolovat šikmou střechu

Izolace šikmé střechy se nabízí obzvlášť při výstavbě. I když neplánujete tuto část domu využívat k bydlení, má její izolace smysl: můžete méně topit a chráníte životní prostředí i svou peněženku. U novostaveb je zateplení dokonce zákonně předepsáno vyhláškou o tepelné izolaci.

Na tento projekt budete potřebovat

Krok za krokem

01

Rozbalte izolační plsť na podlaze. Pak změřte první krokevní pole.

 Jak izolovat šikmout střechu
02

Odřízněte první pás izolační plsti v šířce krokve s přídavkem 1 cm. Při řezání použijte pomocné prkno, izolační materiál stlačte a podél hrany prkna ho odřízněte speciálním nožem. Dobrou pomůckou jsou značky.

 Jak izolovat šikmout střechu
03

Uříznutý pás mírným tlakem přitiskněte mezi krokve. Dbejte na vzájemné spárotěsné napojování jednotlivých pásů. Tento postup opakujte až do ukončení izolace všech krokví.

 Jak izolovat šikmout střechu
04

Jestliže nejsou krokve dostatečně hluboké, aby bylo možné zasunout mezi ně izolaci v celé její tloušťce, našroubujte na krokve přídavné latě. Tím si rychle zajistíte potřebné místo.

 Jak izolovat šikmout střechu
05

Jsou-li krokve kompletně izolované, přikryjte celou plochu shora dolů i napříč parotěsnou fólií.

 Jak izolovat šikmout střechu
06

Pruhy fólie připevněte na krokve sponkovačem v intervalech po cca 10cm. Parotěsná fólie musí zůstat mírně prověšená, cca 3cm na každé krokevní pole. Při sponkování nezapomeňte na přesah fólie 10-15 cm.

 Jak izolovat šikmout střechu
07

Fóliové pruhy spojte oboustrannou lepicí páskou. Lepicí pásku nalepte na spodní fólii v oblasti přesahu, odstraňte ochranný papír a přitiskněte na horní fólii.

I na stěnách, sloupech atd. musí být vše utěsněno. Za tím účelem přilepte na stěnu těsnicí pásku. Přesahující fólii přetáhněte přítlačnou latí přes tuto pásku a pevně ji přitiskněte.

 Jak izolovat šikmout střechu
08

Nyní přišroubujte přítlačnou lať spolu s fólií a těsnicí páskou ke štítové stěně.

 Jak izolovat šikmout střechu
09

Odřízněte přesahující fólii (netrhejte ji!). U všech ostatních spojů postupujte stejně. Zkontrolujte, zda je vše skutečně odolné proti větru. A práce je hotová!

 Jak izolovat šikmout střechu