Návod

Jak namontovat nový radiátor

Jak namontovat nový radiátor

Potřebujete přidělat radiátory v novostavbě? Nebo musíte po rekonstrukci vyměnit staré topení za nové? Jestli tuhle práci odkládáte, tak teď už nemusíte. Máme pro vás návod, jak správně namontovat nové radiátory.

Na tento projekt budete potřebovat

Materiál

Krok za krokem

01

Plochá neboli desková otopná tělesa jsou standardně dodávaná se 4 nebo 6 vstupy či výstupy. V případě napojení na starší rozvody využíváme boční připojení, jedná se o klasické připojení. Nové rozvody jsou již většinou připraveny na tzv. připojení ventil-kompakt, zkratkou VK, což je spodní připojení.

Toto připojení existuje levé, pravé i středové. Nezapomeňte, že standardně radiátory montujeme na prázdné rozvody, ideálně tedy mimo topnou sezónu, kdy není problémem vypustit otopnou soustavu.

 Jak namontovat nový radiátor
02

K vyrovnání případných nepřesností mezi připravenými rozvody a instalovaným otopným tělesem slouží excentrické „S“ připojení. K dobrému utěsnění nejdříve závit spoje zdrsněte a před montáží utěsněte konopím či teflonovou šňůrou. K snadné montáži závitu, který je již opatřen těsněním, napomůže také nanesení těsnící pasty.

K upevnění excentrických „S“ připojení do stávajících rozvodů použijte otevřený maticový klíč. Způsob připojení záleží na charakteru rozvodů, které mohou být měděné, ocelové či plastohliníkové. Přechody lze řešit šroubováním, letováním či lisováním. Pro toto napojení existuje celé řada fitinek či redukcí.

03

K radiátorům se spodním připojením využijete naše šikovné H-ventily. Výhodou tohoto ventilu je, že obsahuje kulové kohouty, které lze samostatně šroubovákem uzavřít a těleso nezávisle demontovat.

Díky nainstalovaným „S“ excentrům lze připojením rozvodů otáčet, dokud nebudete v požadované vzdálenosti od ventilového bloku. Tyto dva spoje nemusí být utěsněny konopím. Pomocí klíče se snadno utáhnou.

 Jak namontovat nový radiátor
04

Zaměřte si umístění otopného tělesa a označte si místo pro vyvrtání upevnění výškově stavitelných držáků. Pamatujte, že horní hrana tělesa by měla být nejméně 10 cm od parapetu a spodní hrana minimálně 15 cm od podlahy.

 Jak namontovat nový radiátor

Pozor

Před vrtáním montážních otvorů prověřte, zda v okolí otvorů nejsou rozvody vody či elektro a zda nehrozí jejich poškození!

05

Do vyvrtaných otvorů opatřených hmoždinkami přišroubujte držáky otopného tělesa. Dbejte na horizontální a vertikální vyrovnání obou držáků.

 Jak namontovat nový radiátor
06

Nejprve zavěste spodní část otopného tělesa a až poté část horní. Zkontrolujte rovinatost otopného tělesa pomocí vodováhy. Pokud jste doposud při montáži neudělali chybu, pak by radiátor měl být umístěn rovně.

Nyní připojte radiátor k H-ventilu. Nejdřív utáhněte obě pojistné matice a potom dotáhněte pomocí otevřeného maticového klíče. Odstraňte kryty a otočte dva kulové kohouty pomocí šroubováku.

 Jak namontovat nový radiátor
07

Termostatický ventil přišroubujte do příslušného otvoru a utáhněte pomocí maticového či stavitelného klíče. Nasaďte na termostatický ventil termostatickou hlavici a utáhněte převlečnou matici.

Po dopuštění topného okruhu bude nutné odvzdušnit otopná tělesa. V horní části deskového radiátoru oproti termostatickému či uzavíracímu ventilu povolte odvzdušňovací ventil a vyčkejte dokud nezačne skrze tento ventil vytékat voda. Potom ventil uzavřete. Postupujte od nejzazšího otopného tělesa směrem ke zdroji tepla. Je pravděpodobné, že tento krok budete muset opakovat, stejně tak dopustit vodu do topného systému, dokud nebude ze systému uvolněn veškerý vzduch.

 Jak namontovat nový radiátor