Návod

Jak namontovat sprchový kout s vaničkou

Někdo se rád "naloží" do vany, někdo si rád ve sprchovém koutě užívá hlasitého zpěvu. Nejen pro příznivce sprchového koutu tu máme video návod z projektové dílny HORNBACH, jak si sprchový kout do koupelny instalovat a to rovnou i se sprchovou vaničkou.

Na tento projekt budete potřebovat

Krok za krokem

Příprava povrchu

01

Pokud budete nový sprchový kout instalovat v rámci rekonstrukce koupelny, odstraňte ze stěn zbytky starého lepidla a vyčistěte podlahu. Budete používat lepidlo a to musí dobře držet. Stejně tak obnovte i utěsněte tekutým těsněním všechna příslušná místa.

 Jak namontovat sprchový kout s vaničkou

Jak instalovat sprchovou vaničku a nožičky

02

Položte sprchovou vaničku spodní stranou nahoru na čistou podložku. Postavte nožičky na sprchovou vaničku a vyrovnejte je co nejblíže k okraji vaničky. Tím docílíte vytvoření co největší styčné plochy. Myslete na to, že vanové nožičky nesmějí překážet při pozdější práci s pórobetonovými tvárnicemi a instalaci odtoku směrem ke stěně.

 Jak namontovat sprchový kout s vaničkou
03

Přišroubujte vanové nožičky k zesílenému dnu vaničky. Šrouby musí být určeny pro danou vaničku, aby se nepoškodila. Pak můžete vaničku otočit a postavit. Vyrovnejte vaničku podle vodováhy - manipulujte nastavitelnými nožičkami.

 Jak namontovat sprchový kout s vaničkou
04

Skrze otvor na odtok si na podlahu vyznačte jeho umístění.

 Jak namontovat sprchový kout s vaničkou
05

Přeneste rozměr spodního okraje sprchové vaničky na obě dvě stěny. Stačí čára na začátku okraje vaničky.

 Jak namontovat sprchový kout s vaničkou
06

Dejte vaničku opět stranou a podél vodováhy prodlužte obě dvě čáry na stěně.

 Jak namontovat sprchový kout s vaničkou
07

Vanička se ukotví na stěnu pomocí upínacího kusu. Sada obsahuje dva upínací kusy a jeden styčný kus. Oba dva upínací kusy se namontují vpředu. Umístěte je tak, aby vyznačené čáry okraje vaničky souhlasily se styčnou plochou upínacích kusů.
Poté si vyznačte otvory k vyvrtání a vyvrtejte otvory na hmoždinky. Pevně přišroubujte oba dva upínací kusy na stěnu. Ještě jednou je přesně vyrovnejte a pevně utáhněte šrouby. Styčný kus se namontuje dozadu na jednu ze dvou bočních stěn.

 Jak namontovat sprchový kout s vaničkou
08

Okraj vaničky opatřete těsnicí páskou. Ta slouží pro souvislé utěsnění mezi vaničkou a přilehlou stěnou. Pokud použijete těsnicí sadu na okraj vaničky, už v sadě najdete všechny potřebné pásky. Těsnicí sada obsahuje speciálně vytvarovaný těsnicí roh, který se jako první nanese na roh okraje vaničky.

Na úrovni těsnicího rohu můžete nanést přídavnou zvukově izolační pásku. Kromě toho do ní můžete správně zasadit plošné utěsnění na stěnu. Nejprve umístěte těsnicí roh tak, aby lícoval se spodním hranou okraje vaničky.

 Jak namontovat sprchový kout s vaničkou
09

Až bude roh sedět, můžete po délce seříznout těsnicí pásku. Páska by měla těsnicí roh překrývat o cca 5 cm. Začněte lepením těsnicího rohu.

 Jak namontovat sprchový kout s vaničkou
10

Nad těsnicí pásku naneste zvukově izolační pásku, která bude zabraňovat tvorbě zvukových mostů mezi vaničkou a stěnou. Zvukově izolační pásky nalepte v jednom kuse nad roh sprchové vaničky.

 Jak namontovat sprchový kout s vaničkou
11

Poté sestavte sprchový odtok podle přiloženého návodu. Položte odtok na vyznačené značky. A spojte ho se stěnovým přípojem. Pokud nebude souhlasit rozměr nebo směr, musíte vhodně uříznout HT trubku a případně použít HT oblouk. Řez HT trubky se provádí ideálně pomocí pilky na kov.
Trubku vložte do pokosnice a rovně uřízněte. Řeznou hranu obruste. Aby se trubka dobře spojovala, naneste na konec trochu maziva. Zvedněte odtok na požadovanou výšku pro připojení k otvoru na odtok vaničky a zkontrolujte spád. Ten musí být alespoň 2 %. Trubka o délce 50 cm podle toho bude vyžadovat spád o velikosti 1 cm.

 Jak namontovat sprchový kout s vaničkou
12

Postavte sprchovou vaničku do finální polohy a upevněte ji pomocí upínacích kusů.

 Jak namontovat sprchový kout s vaničkou
13

Sprchová vanička musí být vyrovnaná do vodovážné pozice. Tu ještě jednou překontrolujte pomocí vodováhy.

 Jak namontovat sprchový kout s vaničkou
14

Zasaďte těsnění do otvoru na odtok. Poté přišroubujte spodní odtok k horní části odtoku. Na závěr naplňte odtok vodou a vyzkoušejte, zda je vše utěsněné.

 Jak namontovat sprchový kout s vaničkou
15

Nyní se musí spojit těsnicí páska vaničky s těsněním na stěně. Natřete jednu vrstvu plošného těsnění na volnou plochu stěny nad vaničkou.

 Jak namontovat sprchový kout s vaničkou
16

Pak vyhrňte těsnicí pásku nahoru a zatlačte ji do čerstvé těsnicí hmoty.Na okraj vaničky na těsnicí pásce nyní nalepte zvukově izolační pásku. Tu můžete později po obložení stěn opět vytáhnout ze spáry.

Díky pásce získáte automaticky mezeru na spáru mezi vaničkou a obklady. Nad těsnicí pásku nyní přijde ještě jednou vrstva plošného utěsnění.

 Jak namontovat sprchový kout s vaničkou
17

Ještě vložte zátku do otvoru na odtok vaničky. U sprchových vaniček bez přepadu má zátka vždy vytvořený otvor, aby se nehromadila voda a nemohla přetékat z vaničky ven.

 Jak namontovat sprchový kout s vaničkou
18

Před obezděním sprchové vaničky pórobetonovými tvárnicemi byste podlahu, pokud je to třeba, v místě zdiva měli napenetrovat. Pak změřte výšku na pórobetonové tvárnice. Přitom zohledněte to, že tvárnice budou vyčnívat pod okraj vaničky. Tvárnice ideálně řežte pomocí speciální pily na pórobeton s velkými zuby.

 Jak namontovat sprchový kout s vaničkou
19

Tvárnice se lepí ideálně pomocí lepidla na dlažbu. Rozmíchejte lepidlo pomocí míchadla ve vědru a naneste ho na podlahu a na horní okraj tvárnice. Lepidlo se nanáší pomocí lžíce bez ozubení.
Tvárnice nalepte tak, aby mezi nimi a předním okrajem vaničky byla mezera. Mezera musí mít tloušťku dlažby plus vrstvu lepidla na dlažbu. V mnoha případech se jedná o mezeru o velikosti 1,5 cm. Dbejte na to, aby tvárnice byly umístěny ve svislé poloze.

 Jak namontovat sprchový kout s vaničkou
20

Po obezdění a zaschnutí lepidla lze nanést obklady a položit dlažbu.
Začněte neobloženými stěnami nad vaničkou. Na dlaždice naneste lepidlo na tvárnice – u malých přířezů na zadní stranu dlaždice. Do spár zasaďte spárovací křížky nebo klínky. Průběh spár a šířka spár by měla ladit s již položenými obklady.
Jako další se obloží sprchová vanička. Naneste lepidlo na pórobetonové tvárnice – u malých přířezů na zadní stranu dlaždice. Použijte hladicí lžíci s vhodným ozubením - na dlažbu o délce strany 60 cm je to např. ozubení o velikosti 8 mm.

Na závěr položte podlahovou dlažbu, tedy pokud zabudováním sprchové vaničky na podlaze vznikla neobložená plocha. Po zaschnutí lepidla na dlažbu lze provést vyspárování.

 Jak namontovat sprchový kout s vaničkou
21

Sestavte sprchovou kabinu podle údajů od výrobce. Postavte předem smontovanou kabinu na okraj vaničky. Vyrovnejte rám tak, aby měl rovnoměrný odstup od okraje vaničky. Nyní si vyznačte polohu sprchového koutu podél vnějších okrajů na obě dvě stěny. Potom odložte kabinu opět stranou.

 Jak namontovat sprchový kout s vaničkou
22

Vyrovnejte stěnové lišty podél vyznačených čar a přeneste umístění otvorů k vyvrtání na stěnu. Předem vyhlubte otvory pomocí důlčíku, aby vám vrták nesklouzával. Vyberte takový, aby se hodil ke hmoždinkám a obkladům.

 Jak namontovat sprchový kout s vaničkou
23

Pak vsaďte hmoždinky do vyvrtaných otvorů a vyplňte je sanitárním silikonem. Tím budou šroubové spoje chráněny proti pronikající vodě. Přišroubujte obě dvě stěnové lišty. Ještě jednou zkontrolujte pomocí vodováhy a šrouby pevně dotáhněte.

 Jak namontovat sprchový kout s vaničkou
24

Sprchový box můžete nyní postavit na vaničku a nasunout přes stěnové lišty.
Namontujte dveře podle návodu od výrobce a nasaďte je na kabinu. Pak ještě namontujte dveřní madla a magnetická těsnění. Otestujte fungování dveří a namontujte koncový doraz.
Až bude vše sedět, přišroubuje se kabina ke stěnovým lištám. Připojovací spáry mezi kabinou a obklady a také u sprchové vaničky zvenku vyspárujte sanitárním silikonem.

 Jak namontovat sprchový kout s vaničkou

Jak namontovat sprchový kout s vaničkou

Někdo se rád "naloží" do vany, někdo si rád ve sprchovém koutě užívá hlasitého zpěvu. Nejen pro příznivce sprchového koutu tu máme video návod z projektové dílny HORNBACH, jak si sprchový kout do koupelny instalovat a ...více