Návod

Jak namontovat závěsné WC

Doba čtení: 8 min.

Už vás vaše staré stojící WC omrzelo? Namontujte si nové závěsné WC! Je to jednodušší, než si myslíte. Pomůžeme vám s realizací projektu a ve videonávodu z projektové dílny HORNBACH vám ukážeme, jak vyměníte své staré stojící WC za nové závěsné WC s předstěnovým systémem.

Na tento projekt budete potřebovat

Krok za krokem

Demontáž stojícího WC

01

Nejprve uzavřete rohový ventil na splachovací nádržce a nádržku vypusťte (zmáčkněte ovládací tlačítko). Nyní povolte šroubení WC u podlahy. Pokud je na okraji ještě silikonová spára, rozřízněte ji pomocí univerzálního nože. Nyní vytáhněte splachovací trubku z WC a položte ji stranou.

Teď odstraňte WC a vytáhněte přitom z WC připojovací hrdlo. Zbytkovou vodu z WC nechte vytéct do vědra. Zbytky silikonu byste měli odstranit. Pokud je nainstalována protihluková izolace, můžete ji odstranit také.

Jak namontovat závěsné WC
Jak namontovat závěsné WC

Instalace předstěnového systému

02

Montážní prvek postavte na určené místo.

Jak namontovat závěsné WC
Jak namontovat závěsné WC
03

A nyní je nutné stanovit požadovanou výšku. Pro orientaci je na předstěnovém systému natištěné metrové pravítko. Na to přiložte skládací metr a poté nastavte prvek do výšky. Výška se počítá včetně hotové podlahy.

Jak namontovat závěsné WC
Jak namontovat závěsné WC
04

Nastavení výšky proveďte vespod u obou dvou šroubení.

Jak namontovat závěsné WC
Jak namontovat závěsné WC
05

Montážní prvek má 90° koleno pro odtok. To nelze přímo propojit s odpadní trubkou ve zdi. Ideální je, pokud montážní prvek postavíte trochu stranou od stávající odpadní trubky.

Jak namontovat závěsné WC
Jak namontovat závěsné WC
06

Poté použijte další 90° koleno a zastrčením obou dvou kolen do sebe propojte se stěnovým přípojem. Zkraťte montážní prvek na správný rozměr.

Jak namontovat závěsné WC
Jak namontovat závěsné WC
07

Zkrácení proveďte ideálně pilkou na kov. Řeznou hranu obruste pilníkem nebo brusným papírem.

Jak namontovat závěsné WC
Jak namontovat závěsné WC
08

Aby se plastové trubky dobře spojily, namažte konce trubek mazadlem. Dbejte přitom na to, aby byly v trubkových spojích umístěny příslušné těsnící kroužky.

Jak namontovat závěsné WC
Jak namontovat závěsné WC
09

Přívod vody pro zabudovanou splachovací nádržku v předstěnovém systému je nutné provést mimořádně pečlivě. Netěsné spojení nebude možné později po obložení prvku tak snadno opravit. Původní rohový ventil staré splachovací nádržky se nahradí 90° kolenem a připojovací hadicí.

Při připojování postupujte podle pokynů výrobce, které jsou přiloženy ke každému předstěnovému systému. Tyto pokyny uvádí, jak se napojení v předstěnovém systému provede. Konečnou montáž připojovací hadice proveďte teprve po namontování kovových profilů resp. konečném postavení předstěnového systému.

Jak namontovat závěsné WC
Jak namontovat závěsné WC

Montáž kovových profilů pro sádrokarton

10

Předstěnový systém můžete rovnou obložit sádrokartonovými deskami nebo jako zde, postavit širší instalační stěnu. Způsob provedení záleží na možnostech vašeho prostoru. Pro instalační stěnu budete potřebovat kovové profily. Váš předstěnový systém pro závěsné WC má určitou šířku a výšku. Také mezera od stěny je dána trubkovým spojem.

Teď musíte pouze stanovit šířku, kam až má instalační stěna sahat. Pokud stěna ihned po straně narazí na vedlejší stěnu, vyznačte si na stěnu průběh prvního profilu. Poté si vyznačte také další profily. Dbejte na to, aby všechny profily probíhaly přesně svisle a vodorovně. Předstěnový systém můžete dát po vyznačení opět stranou. Všechna upevnění na stěnách a na podlaze musí být přesně přizpůsobena podkladu.

Jak namontovat závěsné WC
Jak namontovat závěsné WC
11

Kovové profily můžete uříznout nůžkami na plech. Jako svislé profily se používají CW profily, takzvané stojanové profily. Jako vodorovné profily se používají UW profily, takzvané krajní profily.

Jak namontovat závěsné WC
Jak namontovat závěsné WC
12

Instalační stěna se postaví tak, že se dle možností zasune předstěnový systém u země do jednoho UW profilu. Poté budete moci vytvořit obklady ze sádrokartonových desek snadněji. Profily, které připevníte na stěnu nebo k podlaze, se předtím polepí na zadní straně protihlukovou izolační páskou.

Jak namontovat závěsné WC
Jak namontovat závěsné WC
13

Poté si předvrtejte profily pomocí vrtáku do kovu, profil umístěte na předurčené místo a provrtejte vrtákem do kamene. Připevněte pomocí hřebíkových hmoždinek. Zasaďte hmoždinky se šroubem a zatlučte do otvoru pomocí přiloženého šroubováku. Pro odstranění, resp. uvolnění jednoduše opět vyšroubujte šroub.

Jak namontovat závěsné WC
Jak namontovat závěsné WC
14

Po namontování profilů na stěnu a k podlaze můžete zasadit předstěnový systém. Kolena k odtoku už tedy můžete připojit.

Jak namontovat závěsné WC
Jak namontovat závěsné WC
15

Prvek ještě jednou vyrovnejte pomocí vodováhy a přišroubujte ho k podlaze.

Jak namontovat závěsné WC
Jak namontovat závěsné WC
16

A nyní se na předstěnový systém přiloží oba dva stěnové držáky a na stěnu se vyznačí otvory pro upevnění. Otvory potom vyvrtejte a držáky přišroubujte.

Jak namontovat závěsné WC
Jak namontovat závěsné WC
17

Přesné nastavení proveďte pomocí vodováhy. Až bude předstěnový systém ve správné poloze, stěnové držáky zafixujte.

Jak namontovat závěsné WC
Jak namontovat závěsné WC
18

Dokončete a připevněte přívod vody. Nezapomeňte dobře utěsnit spoj.

Jak namontovat závěsné WC
Jak namontovat závěsné WC
19

Instalační stěna je připravena pro zakrytí sádrokartonovými deskami.

Jak namontovat závěsné WC
Jak namontovat závěsné WC

Zakrytí předstěnové instalace sádrokartonovými deskami

20

Sádrokartonové desky se namontují na čelní stranu ve dvou vrstvách. To zvýší stabilitu a pevnost, která je zapotřebí pro namontování závěsného WC. Nejprve sádrokartonové desky seřízněte pro čelní stranu. Desky si můžete zepředu naříznout v místě řezné linie pomocí univerzálního nože, poté zezadu zlomte a zespodu u kartonu uřízněte. Tím vytvoříte rovné okraje.

Výřez na ovládání splachovací nádržky se ideálně provede pomocí přímočaré pily. Vždy si na každém ze čtyř rohů vyvrtejte po jednom otvoru pro zasunutí pily a poté vyřízněte čtverec. Na sádrokartonové desky existují speciální pilové listy.

Jak namontovat závěsné WC
Jak namontovat závěsné WC
21

Otvory pro závitové tyče a odtok vyvrtejte příslušným kruhovým řezačem nebo vrtacími nástavci.

Jak namontovat závěsné WC
Jak namontovat závěsné WC
22

Přiložte první desku a zkontrolujte, zda sedí k vyvrtaným otvorům. Dle potřeby ještě můžete provést úpravy, a sice zvětšením otvorů určitým směrem pomocí vhodného nářadí. Pro přišroubování desek ke kovovým profilům se použijí rychlomontážní šrouby se samořeznými závity.

Jak namontovat závěsné WC
Jak namontovat závěsné WC
23

Spoje desek naplánujte tak, aby vždy doléhaly na jeden kovový profil. Veškeré spoje první vrstvy sádrokartonových desek vytmelte.

Jak namontovat závěsné WC
Jak namontovat závěsné WC
24

Poté namontujte druhou vrstvu desek. Druhou vrstvu desek uspořádejte tak, aby spoje desek byly umístěny v přesazení k deskám z první vrstvy. To zvýší celkovou stabilitu. Pak přijde na řadu boční plocha jako jednovrstvý obklad a krycí plocha, taktéž v jedné vrstvě. Všechny spoje vytmelte a po zaschnutí obruste.

Po nalepení obkladů můžete namontovat závěsné WC.

Jak namontovat závěsné WC
Jak namontovat závěsné WC

Montáž závěsného WC

25

Nejdříve zkontrolujte stávající závitové tyče, zda sedí k novému WC. Změřte si u WC zástrčnou hloubku. To je délka, která bude nutná pro přišroubování WC pomocí upevňovacích matic.

Jak namontovat závěsné WC
Jak namontovat závěsné WC
26

Závitové tyče našroubujte do stanovené velikosti. Mezera obou dvou tyčí musí sedět k novému WC.

Jak namontovat závěsné WC
Jak namontovat závěsné WC
27

Na připojovací hrdlo (silnou trubku) nejprve nasaďte těsnění. Na gumu naneste nějaké mazadlo a nasaďte ji na přípoj WC. Položte si, ideálně dozadu a šikmo přes zadní stranu WC, vodováhu a označte si trubku tak, aby označení lícovalo se zadní stranou WC.

Jak namontovat závěsné WC
Jak namontovat závěsné WC
28

Poté nasaďte připojovací hrdlo do stěnového přípoje a označte si bod v zarovnání s povrchem obkladu.

Jak namontovat závěsné WC
Jak namontovat závěsné WC
29

Rozdíl mezi oběma vyznačenými místy je rozměr, o který je nyní nutné zkrátit trubku.

Požadovaná délka splachovací trubky se stanoví stejným způsobem jako u připojovacího hrdla. Obě dvě trubky poté zkraťte pilkou na kov a řezné hrany obruste pilníkem nebo brusným papírem.

Jak namontovat závěsné WC
Jak namontovat závěsné WC
30

Nyní už můžete nasadit obě dvě trubky na WC.

Jak namontovat závěsné WC
Jak namontovat závěsné WC
31

Před přišroubováním WC na stěnu je ještě nutné nainstalovat protihlukovou izolaci. Buď použijte protihlukovou desku (protihluková sada) nebo zoubkovanou rychlomontážní pásku. Ta plní ten samý účel.

Protihluková izolace zabraňuje přenášení hluku a navíc odstraňuje drobné nerovnosti na stěně. Bez protihlukové izolace by mohlo při šroubování dojít k poškození stěny či WC.

Jak namontovat závěsné WC
Jak namontovat závěsné WC
32

Nasaďte WC na obě dvě závitové tyče, nasuňte plastové a kovové podložky a ručně utáhněte matice. Zkontrolujte pomocí vodováhy, zda je WC ve vodorovné pozici a potom dotáhněte otevřeným klíčem. Na závěr ještě nasaďte zakrývací krytky na matice.

Jak namontovat závěsné WC
Jak namontovat závěsné WC

Montáž WC sedátka

33

WC sedátka se samozřejmě můžou lišit a stejně tak i jejich montáž. Obě dvě upevňovací hmoždinky zastrčte do předurčených otvorů na WC. Poté zasaďte držáky do hmoždinek.

Jak namontovat závěsné WC
Jak namontovat závěsné WC
34

Upevněte WC sedátko na oba dva držáky. Ty jsou otočné, díky čemuž je lze upravit přesně na šířku podle WC sedátka. Až bude WC sedátko přesně sedět, zmáčkněte aretaci a sedátko opět odejměte. Držáky poté finálně dotáhněte šroubovákem a nasaďte zakrývací rozety. Nasaďte WC sedátko a nechte ho zapadnout na držáky.

Jak namontovat závěsné WC
Jak namontovat závěsné WC
35

Na závěr vyspárujte WC u stěny sanitárním silikonem a stáhněte ho dohladka pomocí hladítka na spáry.

Jak namontovat závěsné WC
Jak namontovat závěsné WC

Tipy & triky

Chcete přestavět kolmý WC vývod na vodorovný? Žádný problém! Jednoduše zabudujte pravoúhlý odtokový oblouk, který nasunete na vodorovný vývod.

A pokud bude nyní mezi WC a stěnou větší mezera, můžete použít prodloužení splachovací trubky.

Jak namontovat sprchový kout s vaničkou

Někdo se rád "naloží" do vany, někdo si rád ve sprchovém koutě užívá hlasitého zpěvu. Nejen pro příznivce sprchového koutu tu máme video návod z projektové dílny HORNBACH, jak si sprchový kout do koupelny instalovat a ...více