Návod

Jak položit dlažbu v koupelně

Doba čtení: 6 min.

Pokud se chystáte v koupelně obkládat, potom se určitě chystáte i pokládat. A víte, co všechno budete k položení dlažby v koupelně potřebovat? A jak připravit místnost předtím, než začnete dlažbu pokládat? S naším videonávodem z projektové dílny HORNBACH to zvládnete raz dva.

Na tento projekt budete potřebovat

Krok za krokem

Příprava

01

Nejprve si změřte podlahu, abyste mohli určit správné množství materiálu. Na stěny, resp. jako zakončení podlahy na stěně, budete potřebovat nalepit sokly. Pokud nejsou pro vámi vybrané dlaždice k dispozici soklové dlaždice, můžete je vyříznout z podlahových dlaždic. Dnes už je ale k dlažbě bez problémů koupíte.

Jak položit dlažbu v koupelně
Jak položit dlažbu v koupelně
02

Podklad musí být bez trhlin, čistý a rovný. Menší nerovnosti do 5 mm můžete odstranit pomocí lepidla na dlažbu, větší pak, po nanesení základního nátěru, pomocí tekutého tmelu.
Před uhlazením tekutého tmelu na stěnu naneste jeden izolační pás na okraje, protože tmel se nesmí dostat přímo do kontaktu se stěnou. Tmel se rozteče sám od sebe. Popřípadě můžete proces urychlit pomocí lžíce. Takto vzniklá rovná plocha musí ještě zaschnout. Řiďte se údaji od výrobce na obalu tmelu.

jak polozit dlazbu v koupelne 02
jak polozit dlazbu v koupelne 02
03

Naplánujte obraz pokládky tak, aby vzniklo co možná nejsymetričtější uspořádání. Přitom je nejdůležitější směr hlavního pohledu. Ideálně nejprve určete středovou linii a vyznačte ji souběžně ke stěnám. U větších podlah lze založit do potěru dilatační spáry. Ty musíte při provádění pokládky podlahové dlažby zohlednit. Pokud se to nabízí, může vám taková dilatační spára posloužit jako orientační vodítko pro dlažební spáry. Tato spára se později vyspáruje elastickým tmelem, nikoli pomocí spárovací malty.

Jak položit dlažbu v koupelně
Jak položit dlažbu v koupelně

Tip

Můžete si zkusit rozložit jednu řadu dlaždic a poté vyzkoušet, jak by probíhaly spáry. Pokud by krajní dlaždice vycházely příliš úzce, můžete uspořádání dlaždic na zkoušku posunout o šířku půlky dlaždice, potom získáte širší krajní dlaždice. Zohledněte také přechod z koupelny do další místnosti. Pokud jsou tam položeny dlaždice o stejné velikosti, měly by se průběhy spár shodovat.

Pokládka dlažby

04

S pokládkou podlahové dlažby začněte uprostřed místnosti u rovné stěny, ideálně naproti dveřím. Poté budete moci bez problémů pracovat ve směru ke dveřím a nezastavíte si tak cestu. Nejprve rozmíchejte lepidlo na dlaždice podle návodu ke zpracování od výrobce. V ideálním případě použijte flexibilní lepidlo.

Na rozmíchání použijte čistou nádobu a míchadlo nebo spirálový míchač na vrtačce. I u poměru smíchání se řiďte podle návodu od výrobce. Rozmíchejte pouze takové množství lepidla, které budete moci zpracovat za otevřenou dobu. Lepidlo na dlažbu naneste pomocí hladící lžíce s vhodným ozubením na plochu pokládky a pročešte ho.

Jak položit dlažbu v koupelně
Jak položit dlažbu v koupelně

Pamatujte

Dlaždice s formátem o velikosti 60 cm délky strany se zpracovává pomocí ozubení o velikosti alespoň 10 mm. Počet zubů závisí také na lepidle. S nářadím pracujte v úhlu 45°.

05

Poté zasaďte první dlaždici do lepidlového lůžka, v tomto příkladu se začátkem na okraji. Dlaždici spojte s lepidlem jemným posouváním sem a tam. Pomocí spárovacích klínů vytvořte okrajovou spáru ke zdi a k sanitárním předmětům.

Jak položit dlažbu v koupelně
Jak položit dlažbu v koupelně

Tip

Žádná stěna není 100% rovná. Pomocí spárovacích klínů můžete tyto nepravidelnosti odstranit.

06

Až bude sedět první dlaždice, pokládejte další dlaždice této řady.

Umístěte další dlaždici vedle předchozí a poté jí posuňte s mezerou na spáru na stranu. To má tu výhodu, že ze spáry lepidlo nevyteče. Do spár mezi dlaždice můžete zasadit distanční křížky. To funguje dobře u dlažby o přesně stejné velikosti. Pokud nemají dlaždice jednotnou velikost, lze tyto rozdíly odstranit pomocí více či méně širokých spár. K tomu použijte spárovací klíny namísto spárovacích křížků.

Jak položit dlažbu v koupelně
Jak položit dlažbu v koupelně
07

Rovné, průběžné řezy se vám ideálně podaří udělat pomocí řezačky na dlažbu. Pro velkoformátovou dlažbu musí být řezačka na dlažbu dostatečně velká.

Pro nastavení požadované šířky dlaždice můžete použít doraz. Poté nasaďte na řezačku řezný kotouč a jeďte jím mírným tlakem přes dlaždici. Poté můžete dlaždici přímo pomocí zabudovaného zařízení odlomit. Řeznou hranu pokládejte vždy ve směru ke stěně.

Jak položit dlažbu v koupelně
Jak položit dlažbu v koupelně

Tip

Pokud se vám nevyplatí si řezačku pořizovat, můžete si přístroj vypůjčit.

08

Rohy a otvory vyřízněte z dlaždice ideálně pomocí úhlové brusky. Dbejte na bezpečnost práce a mějte na sobě při práci s úhlovou bruskou vždy ochranné brýle!

Vyznačte si roh nebo otvor na dlaždici. Položte si pod ni podložku na řezání, ideálně desku z tvrdé pěny. Dlaždice na ni musí bezpečně dosedat. U těchto řezů zohledněte šířku řezacího kotouče. A nyní úhlovou bruskou řežte z obou dvou stran podle vyznačené linie.

Jak položit dlažbu v koupelně
Jak položit dlažbu v koupelně
09

Poté položte dlaždici do lepidlového lůžka. I zde ponechejte určitou mezeru na spáru k přiléhajícím předmětům a ke stěně. Poté pokračujte dále v práci po řadách.

Jak položit dlažbu v koupelně
Jak položit dlažbu v koupelně
10

Na problematických místech, např. u radiátorových trubek musíte vyříznout v dlaždici úzké otvory. Změřte si požadovanou šířku a délku a přeneste tyto rozměry na dlaždici. Poté nejprve proveďte dva řezy pomocí úhlové brusky. Tak budete moci vylomit z dlaždice pomocí štípacích kleští nebo děrovacích kleští na dlažbu příslušný pruh. Dbejte na to, aby se tento kus nerozbil. Vyznačte si požadovanou délku a zkraťte na ni vylomený pruh. Naneste na zadní stranu úseku lepidlo na dlažbu a zasaďte ho do mezery za radiátorovou trubkou. Vzniklé spáry se potom vyspárují šířkou řezacího kotouče. Místo kolem trubky můžete zakrýt rozetou.

Jak položit dlažbu v koupelně
Jak položit dlažbu v koupelně
11

Na neobložené stěny nalepte sokly. Ty chrání stěny před vlhkostí. Pokud nemáte vhodnou soklovou dlažbu, můžete ji vyříznout z podlahových dlaždic. Šířku soklu si můžete zvolit podle vlastního přání, v praxi se osvědčily šířky o velikosti 6 až 8 cm. Naneste na zadní stranu přiříznuté soklové dlaždice lepidlo na dlažbu a přiložte ho na stěnu. Pro příslušnou podlahovou dlaždici použijte podložku, např. spárovací klíny. Tato spára se později vyspáruje trvale elastickým sanitárním silikonem.

Jak položit dlažbu v koupelně
Jak položit dlažbu v koupelně
12

Před vyspárováním by měly být obklady čisté. Zbytky lepidla nebo další nečistoty se nesmí dostat do spárovací malty. Ani ve dlažebních spárách by se neměly nacházet žádné zbytky lepidla, aby do spár mohla dostatečně hluboko proniknout spárovací malta. Na vyspárování plochy použijte v ideálním případě flexibilní spárovací maltu a rozmíchejte ji podle pokynů od výrobce. Dávkovací vědro vám usnadní určení správného množství vody. Spárovací maltu nanášejte úhlopříčně směrem ke spárám a nechte ji ztuhnout.

Jak položit dlažbu v koupelně
Jak položit dlažbu v koupelně
13

Plochu omyjte čistou vodou. Hladítko vždy důkladně vymyjte.

Tip:

Pokud si pořídíte sadu hladítek, najdete v ní jak gumové hladítko tak také hladítko na mytí dlažby. Válečky na otírání v nádobě s vodou zajišťují čistotu hladítka.

Jak položit dlažbu v koupelně
Jak položit dlažbu v koupelně
14

Přechody mezi podlahovou dlažbou a stěnovými obklady nebo soklovou dlažbou a také veškeré spáry k přiléhajícím předmětům se vyspárují trvale elastickým sanitárním silikonem.

Spárovací hmota se po nanesení rovnoměrně stáhne pomocí hladítka na spáry.

Jak položit dlažbu v koupelně
Jak položit dlažbu v koupelně

4 tipy, jak vybrat obklady a dlažbu

Chystáte se k nákupu dlažby a obkladů? Víte, podle čeho dlaždice vybírat a jaké jsou ve výrobcích rozdíly? Ve video návodu z projektové dílny HORNBACH najdete užitečné informace a pár dobrých rad.