Návod

Jak položit laminátovou podlahu

Laminátová podlaha se nejčastěji pokládá jako plovoucí podlaha a patří mezi nejpoužívanější podlahové krytiny v domácnostech. Její montáž je velmi snadná. A s naším video návodem z projektové dílny HORNBACH budete mít práci ještě snadnější. Jednoduše zasunete pero do drážky, zaklapnete a máte hotovo.

Než začnete pokládat laminátovou podlahu

Laminátová podlaha se vždy pokládá jako plovoucí podlaha. To znamená, že jednotlivá prkna se nespojují s podkladem. Na okrajích u stěn se musí udělat dilatační spáry, aby bylo možné při změnách teploty kompenzovat rozpínání.

Na tento projekt budete potřebovat

Vhodné podklady a podmínky pro pokládku laminátové podlahy

Protože uvedené doby schnutí závisí na klimatických podmínkách, jsou uvedeny pouze jako orientační. Pro jistotu se k nim přičítají 2 týdny. Jako podklady nejsou vhodné: staré podlahové koberce, podlahy z plsti (nehygienické, částečně měkké, chybí parotěsná zábrana), kámen a na dřevo (příliš vysoká zbytková vlhkost).

Jak položit laminátovou podlahu

1) Pokud je nepoškozené.
2) Dřevěná konstrukce musí být dostatečně odvětraná. Dbejte také na informace od výrobce na příbalových letácích. Dřevěné podklady (dřevotříska, dřevěná prkna atd.) se nesmí v žádném případě vzduchotěsně uzavírat nanášením dalších materiálů, jinak by pod takovouto zábranou vzniklo ideální mikroklima pro vznik mikroorganismů a ty by mohly zničit podloží.
V důsledku toho se musí zajistit dostatečné větrání a odvětrávání. U připojení na stěnu je nutné zabudovat lišty se zadním odvětráváním a vytvořit prostupy skrz podlahovou konstrukci a podlahu. Vzduchová dutina musí být pod konstrukcí trvale suchá, tak aby nebyla nikdy narušena rovnováha vlhkosti dřevěné konstrukce a nebylo nutné použít jako parotěsnou zábranu PE fólii. Pokládka prken se provádí vždy příčným směrem k pokládce stávajících dřevěných prken jako obkladu.

01

U větších místností jsou vyžadovány dilatační spáry, které se zakryjí přechodovým profilem:

  • po 8 m ve směru šířky prkna a po 10 m ve směru délky prkna
  • k přiléhajícím podlahovým krytinám, pod každými dveřmi a v zúžení místnosti
  • u pohyblivých spár v podloží

 Jak položit laminátovou podlahu

Příprava podkladu pro pokládku plovoucí podlahy

02

Podklad musí být suchý a rovný. Řiďte se také doporučeními od výrobce. Nerovnosti větší než 3 mm na metr je nutné odstranit, např. pomocí tekutého tmelu.

 Jak položit laminátovou podlahu

Jak položit izolační podložku

03

Podle podkladu položte na zem parotěsnou fólii. Jednotlivé pásy položte s přesahem 10 cm a spoje slepte pomocí hliníkové těsnicí pásky. Na okrajích přeložte fólii cca 5 cm směrem nahoru.

 Jak položit laminátovou podlahu
04

Potom položte podložku, která bude přesně sedět k vybrané podlahové krytině a podkladu a vyrovná i všechny případné nerovnosti.

 Jak položit laminátovou podlahu
05

Podložka je k dostání jako zboží v rolích nebo ve tvaru skládacích desek.

 Jak položit laminátovou podlahu

Jak nanést těsnicí a distanční pásku

06

Při použití podložky s integrovanou parotěsnou fólií se obvodové okraje utěsní pomocí těsnicí a distanční pásky.

 Jak položit laminátovou podlahu
07

Distanční pěna se po pokládce podlahy odstraní. Těsnicí a distanční páska se pokládá na dvou stranách místnosti, jednoduchá těsnicí páska po obvodu celé místnosti.

 Jak položit laminátovou podlahu

Jak položit laminátovou podlahu

08

Podlahovou krytinu nechte alespoň 48 hodin před položením aklimatizovat v dané místnosti.

 Jak položit laminátovou podlahu
09

Pro první řadu pokládky se na prknech rovnoměrně uříznou pera. U stěn s nepravidelným tvarem vyznačte tento průběh na první řadu prken. Nejlépe to půjde takto. Provrtejte dřevěné prkénko a zasuňte tužku a obkreslete. Prkna poté uřízněte podél vyznačené čáry.

 Jak položit laminátovou podlahu
10

První prkno se položí stranou s perem směrem ke stěně. Těsnicí a distanční páskou se udělá dilatace cca 10 – 15 mm ke stěně.

 Jak položit laminátovou podlahu
11

Další prkna budete přidávat do první řady vždy čelní stranou.

 Jak položit laminátovou podlahu
12

Poslední prkno v řadě se otočí o 180° a vyznačí se na něm požadovaná délka s příslušným odstupem od stěny. Při použití ruční pilky se řeže z horní strany.

 Jak položit laminátovou podlahu
13

Elektrickou pilou se řeže ze spodní strany, aby se zamezilo štěpení okrajů. Použijte na to vhodný pilový list.

 Jak položit laminátovou podlahu
14

Zasaďte poslední prkno první řady. Zbytek můžete použít jako začátek další řady, pokud tento zbytkový kus měří více než 30 cm a v první řadě se neodřízlo pero. Spoje by měly být přesazeny alespoň o 40 cm.

 Jak položit laminátovou podlahu
15

Pro poslední řadu je nyní nutné určit šířku prkna. Položte prkno na předposlední řadu v zákrytu a vyznačte požadovanou šířku pomocí dalších kusů. Také zde je nutné zohlednit dilatační spáru ke stěně. Nyní můžete prkna přidat. V případě potřeby použijte táhlo.

 Jak položit laminátovou podlahu

Způsob pokládky laminátové podlahy - "Fold - Down"

VIDEO NÁVOD

Podívejte se na video návod z projektové dílny HORNBACH.

16

Podle výrobku se liší i technika pokládky plovoucí podlahy. U systému „Fold-Down“:

1. Přiložení na podélné straně
2. Přisunutí vlevo
3. Položení

 Jak položit laminátovou podlahu
17

Přiložte další prkno v úhlu cca dvaceti stupňů, zasuňte a upevněte.

 Jak položit laminátovou podlahu

Způsob pokládky laminátové podlahy - "Snap"

VIDEO NÁVOD

Podívejte se na video návod z projektové dílny HORNBACH.

18

1. Přiložení na podélné straně
2. Přisunutí vlevo
3. Položení

 Jak položit laminátovou podlahu
19

Přiložte další prkno, zasuňte a položte.

 Jak položit laminátovou podlahu
20

Zafixujte řadu pomocí táhla.

 Jak položit laminátovou podlahu

Způsob pokládky laminátové podlahy - "Angle-Angle"

VIDEO NÁVOD

Podívejte se na video návod z projektové dílny HORNBACH.

21

1. Spojte k sobě lamely kratší stranou.
2. Vytvořte takto celou řadu.

 Jak položit laminátovou podlahu
22

Nadzvedněte celou řadu, přiložte k předchozí a zaklapněte.

 Jak položit laminátovou podlahu
23

Přitlačte a dobře upevněte. Postupujte tímto způsobem po celé místnosti.

 Jak položit laminátovou podlahu

Jak nalepit vinylovou podlahu

Lamely vinylové podlahy se nalepují snadno a rychle. Poradíme vám, jak si dobře připravit podklad nebo jak nalepit vinylovou podlahu i na problematických místech. Podle našeho video návodu z projektové dílny HORNBACH zvl ...více