Návod

Jak postavit přístřešek na auto

Doba čtení: 4 min.
Jak postavit přístřešek na auto

I vaše auto si zaslouží střechu nad hlavou! Vyberte si ideální přístřešek na auto, připravte nářadí a my vám poradíme, jak na to. S námi to zvládnete!

Na tento projekt budete potřebovat

Materiál

Krok za krokem

Jak postavit přístřešek na auto

01

Stavba volně stojícího přístřešku na auto začíná zasazením H sloupkové kotvy. Rozestupy se řídí podle parametrů vybraného přístřešku na auto. Pro přesné vyrovnání sloupkové kotvy se napnou provázky oběma směry a podle návodu ke stavbě přístřešku se do všech směrů vyrovnají.
Na potřebných místech, pokud je to možné, vyjměte stávající dlažbu a udělejte otvory pro základ do hloubky 80 cm.
Sloupkové kotvy zavěste do vyhloubených otvorů. Pomocí podložené latě lze kotvu vždy upevnit do správné výšky. Upevňovací otvory pak vylijte betonem a ještě jednou zkontroluje správné usazení kotev.

Jak postavit přístřešek na auto
Jak postavit přístřešek na auto
02

Sloupky se nyní umístí podle návodu ke stavbě do sloupkových kotev a upevní se pomocí šroubových svěrek. Přišroubování se provede až později. Pod sloupky položte vždy po jednom dřevěném prkénku. Pomocí vodováhy zkontrolujte kolmé vyrovnání sloupků.

Jak postavit přístřešek na auto
Jak postavit přístřešek na auto
03

Pomocí napnutého zednického provázku a hadicové vodováhy se sloupky označí nahoře ve stejné výšce. To je nutné zejména případě, pokud má stavební plocha sklon. Pokud je sloupky nutné zkrátit, provede se to na spodním konci sloupku a sloupek se pak opět zasadí do sloupkové kotvy a upevní pomocí šroubové svěrky.

Jak postavit přístřešek na auto
Jak postavit přístřešek na auto
04

Až budou všechny sloupky správně usazeny, lze namontovat výztužné pásky na stávající čepové spoje.

Jak postavit přístřešek na auto
Jak postavit přístřešek na auto
05

Na sloupky se nyní položí vaznice a připevní se na čepové spoje. Dlouhé vaznice se běžně skládají z několika dílčích úseků. Ty pak spojte našikmo (schodovitě odstupňované ukončení). Vaznice se přišroubují shora.

Jak postavit přístřešek na auto
Jak postavit přístřešek na auto
06

Po namontování vaznic se sloupky přišroubují dole ke sloupkovým kotvám. Pak se odstraní šroubové svěrky.

Jak postavit přístřešek na auto
Jak postavit přístřešek na auto
07

Na vaznice se položí krokve a přišroubují se. Vždy se namontují 2 krokve s odstupem. Rozměry uvedené v montážní sadě je nutné dodržet, aby následně namontované konstrukční díly seděly.

Jak postavit přístřešek na auto
Jak postavit přístřešek na auto
08

Doprostřed se vždy mezi dvě krokve namontují střešní vazníky. Ty později ponesou vrcholovou vaznici. Střešní vazníky se nejprve upevní pomocí jedné šroubové svěrky a pak přišroubují závitovou tyčí.

Jak postavit přístřešek na auto
Jak postavit přístřešek na auto
09

Také u vrcholové vaznice se skládají delší rozměry z několika úseků. Spojení se i zde provádí pomocí šikmého spoje.

Jak postavit přístřešek na auto
Jak postavit přístřešek na auto
10

A teď si připravte střešní krokve na montáž. Pro odvod vody ze střechy je nutné vyfrézovat upevnění pro žlabové háky. Nejprve vyznačte požadované prohlubně a pak je vyfrézujte pomocí horní frézky.

Jak postavit přístřešek na auto
Jak postavit přístřešek na auto
11

Přišroubujte střešní krokve nahoře a dole.

Jak postavit přístřešek na auto
Jak postavit přístřešek na auto
12

Na druhé straně udělejte totéž. Pod krokve nyní upevněte vzpěry.

Jak postavit přístřešek na auto
Jak postavit přístřešek na auto
13

Na přiroubované střešní krokve lze nyní namontovat žlabové háky. Jelikož střešní okap musí mít později sklon ve směru spádové trubky, vyrovnají se žlabové háky se sklonem podél napnuté zednické šnůry.

Jak postavit přístřešek na auto
Jak postavit přístřešek na auto
14

Střešní zakrytí se skládá z jedné vrstvy šalovacích prken a bitumenových tašek. Šalovací prkna se přišroubují na střešní krokev.

Jak postavit přístřešek na auto
Jak postavit přístřešek na auto
15

Po dokončení šalování se do zákrytu se šalovacími prkny přišroubují na obě dvě strany štítu dřevěné hranoly.

Jak postavit přístřešek na auto
Jak postavit přístřešek na auto
16

Bitumenové tašky se přibijí hřebíky podle pokynů od výrobce. Přibití se provede na vyznačených místech na taškách. Po dokončení obou dvou stran střechy přijdou na řadu ještě tašky na štít. Ty lze uříznout ze stávajících bitumenových tašek.

Jak postavit přístřešek na auto
Jak postavit přístřešek na auto
17

Na štíty se namontují zástěny. Přišroubování zástěn se provádí za dřevěné hranoly pod šalovacími prkny.

Jak postavit přístřešek na auto
Jak postavit přístřešek na auto
18

Nyní lze odvod vody ze střechy dokončit.

Jak postavit přístřešek na auto
Jak postavit přístřešek na auto
19

U neošetřeného dřeva je ještě nutné nanést ochranný nátěr na dřevo. První nátěr je dobré provést ještě před stavbou.

Jak postavit přístřešek na auto
Jak postavit přístřešek na auto