Návod

Jak založit plastové zahradní jezírko

Doba čtení: 4 min.
Jak založit plastové zahradní jezírko

Na každé větší zahradě by neměla chybět vodní plocha. Pro ptáky, rybky, hmyz a další tvory, kteří život na zahradě zpestřují. My vám poradíme, jak si založit plastové zahradní jezírko.

Na tento projekt budete potřebovat

Krok za krokem

Kam zahradní plastové jezírko umístit?

01

Stanoviště by mělo být v létě cca 6 hodin pod sluncem. V bezprostřední blízkosti by se neměly nacházet žádné stromy. Opadávající listí zatěžuje vodu a silné kořeny stromů mohou v jezírku způsobovat škody.

Jak založit plastové zahradní jezírko
Jak založit plastové zahradní jezírko
03

Čím větší jezírko, tím lepší. Ale každé udělá radost. Vyberte tedy to správné místo a jezírko postavte tak, aby stálo rovně.

Jak založit plastové zahradní jezírko
Jak založit plastové zahradní jezírko
04

Obrys, tvar a jednotlivé hloubkové zóny jezírka si vyznačte pomocí písku. Písek má oproti pilinám tu výhodu, že ho neodvane vítr.

Jak založit plastové zahradní jezírko
Jak založit plastové zahradní jezírko
05

Jámu na jezírko vyhlubte na šířku i na hloubku o cca 10 cm větší než je rozměr jezírka.

Jak založit plastové zahradní jezírko
Jak založit plastové zahradní jezírko
06

Pak vykopejte rovněž o cca 10 cm větší mělkou zónu.

Tip: Vykopané části trávníku (travní drny) si ideálně uložte někam stranou. Pomocí nich budete moci popř. spravit poškozený povrch trávníku.

Jak založit plastové zahradní jezírko
Jak založit plastové zahradní jezírko
07

Zkontrolujte rozměry vyhloubené jámy. Případné úpravy můžete snadno provést pomocí hrábí. Měření provádějte raději častěji, to ušetří zbytečné zkoušení jezírka, zda již sedí.

Jak založit plastové zahradní jezírko
Jak založit plastové zahradní jezírko
08

Nyní nasypte na dno různých zón jezírka 10 cm vrstvu jemného písku.

Jak založit plastové zahradní jezírko
Jak založit plastové zahradní jezírko
09

Jezírko můžete zasadit do připravené jámy. Nyní je důležité, aby okraje jezírka byly v rovině. Aby jezírko už nemohlo sklouznout, naplní se do jedné třetiny vodou. Během naplňování kontrolujte pomocí vodováhy vodorovné umístění.

Jak založit plastové zahradní jezírko
Jak založit plastové zahradní jezírko
10

Meziprostor kolem jezírka a všechny dutiny je teď nutné vyplnit pískem. Písek si pokropte vodou, ulehčí vám to práci a dobře si pak sedne tam, kam má. A mezitím průběžně kontrolujte vodováhou správné zasazení jezírka.

Jak založit plastové zahradní jezírko
Jak založit plastové zahradní jezírko
11

Pro provoz jezírka budete potřebovat elektřinu. Přívod elektřiny nejlépe realizujte přes speciální zemní kabel s vnější zástrčkou. Přívod elektřiny musí být vybaven příslušným ochranným vypínačem FI. Na tyto práce pozvěte v ideálním případě odborníka.

Jak založit plastové zahradní jezírko
Jak založit plastové zahradní jezírko
12

K jezírkové technice patří jezírkové čerpadlo a také vnější filtr. Čerpadlo umístěte do hloubkové zóny a spojte skrz tlakovou hadici s vnějším filtrem. Čerpadlo můžete podle typu umístit také mimo jezírko do čerpadlové šachty. To se pak ale musí nacházet pod hladinou vody.

Z vnějšího filtru poté bude odváděna vyčištěná voda zpět do jezírka. Podle typu filtru a čerpadla existuje možnost přepravovat vyčištěnou vodu na vyšší místo. To je dobré, pokud si třeba chcete vytvořit potok, který do jezírka ústí.

Jak založit plastové zahradní jezírko
Jak založit plastové zahradní jezírko
13

Při vytváření okraje byste měli dávat pozor zejména na to, abyste ho co nejvíce zakryli. Horní část jezírka je jako bahenní zóna. Přírodní podobu jezírku dodáte např. použitím oblázků.

Jak založit plastové zahradní jezírko
Jak založit plastové zahradní jezírko
14

Do jezírka patří samozřejmě také vodní rostliny. Existují rostliny pro hloubkovou a mělkou zónu a také pro bahenní zónu. Rostliny se zasadí do speciálních košíků na vodní rostliny. Pracujte pouze s jezírkovým substrátem s nízkým obsahem živin, abyste zamezili přehnojení vody.

Rostliny shora zakryjte oblázky, aby se substrát ve vodě nemohl rozvířit. Před zasazením do jezírka se rostliny ještě zavodní.

Jak založit plastové zahradní jezírko
Jak založit plastové zahradní jezírko
15

Rostliny se nyní zasadí nejprve do mělčích oblastí, aby mohly snadněji vyrazit. A teprve po několika týdnech se zasadí do konečné hloubky.

Jak založit plastové zahradní jezírko
Jak založit plastové zahradní jezírko
16

Dobře vytvořené jezírko by sice mělo být osázeno rostlinami, nicméně ne natolik, aby rostliny začaly v jezírku jakkoli bujet či se mohutně rozšiřovat. Při použití uvedených košíků na rostliny se zabrání v rozšiřování jinak velmi mohutně se rozrůstajícím rostlinám.

Jak založit plastové zahradní jezírko
Jak založit plastové zahradní jezírko