Návod

Jak založit zahradní jezírko

Jak založit zahradní jezírko

Jezírko přinese do vaší zahrady klid a zcela nové vjemy. Mnoho malých i větších živočichů tu najde svůj domov, budou se zde koupat ptáci a vy si u té oázy klidně rozložte deku a zaposlouchejte se. Poradíme vám, jak na to.

Na tento projekt budete potřebovat

Krok za krokem

01

Před stavbou jezírka si určete jeho polohu a jeho obrys vyznačte pomocí provázku, hadice nebo písku. Současně si naplánujte také různé zóny jezírka (bažina do 10 cm, mělká voda 20-40 cm a hluboká voda 60-150 cm).
Spád mezi zónami by neměl být větší než 30°, jelikož by se mohl štěrk a koše s rostlinami sesunout. Nemusíte zakládat žádné terasy, jednotlivé přechody mohou být pozvolné a plynulé.

 Jak založit zahradní jezírko
02

Jámu pro zahradní jezírko kopejte zvenku dovnitř, ale musí být celkově o 20-25 cm hlubší než bude pozdější hladina vody. Vymodelujte při tom různé hloubkové zóny a vytvořte kolem okraje jezírka příkop o hloubce 15 cm jako bariéru proti kapilární vzlínavosti.

 Jak založit zahradní jezírko
03

Zvlášť důležité je, aby vnější okraje jezírka ležely přesně v rovině. Pro kontrolu rovnosti položte napříč přes jezírko srovnávací lať. Její polohu pak ověřte pomocí vodováhy. Tento postup opakujte několikrát na různých místech. V případě šikmého okraje jezírko upravte. Na jednom vybraném místě můžete okraj trochu snížit, aby mohla vody při velkém dešti řízeně odtékat.

 Jak založit zahradní jezírko
04

Po odstranění všech kamenů, zbytků kořenů a jiných špičatých předmětů pokryjte jámu vrstvou písku o síle 10 cm a pevně ji upěchujte. Pak vyložte jámu netkanou textilií. Písek a netkaná textilie ochrání jezírkovou fólii před poškozením a zabrání tak pozdějšímu úniku vody.

Rozprostřete jezírkovou fólii a přetáhněte ji přes koryto jezírka. Měla by přesahovat přes jámu asi o 50 cm.

 Jak založit zahradní jezírko

Tip

Snažte se fólii položit s co nejmenším množstvím skladů. Pár skladů není překážkou, jelikož mohou sloužit jako úkryt malým živočichům. S fólii pracujte nejlépe za teplého počasí, neboť bude poddajnější.

05

Na dno nasypte tenkou vrstvu písku nebo štěrku a opatrně ji zalévejte vodou, dokud se nenaplní hloubková zóna. Nyní můžete začít se sázením vodních rostlin. Použijete-li chlorovanou vodu z vodovodu, musíte ji nechat v jezírku před sázením rostlin minimálně jeden týden odstát.

 Jak založit zahradní jezírko
06

Nyní můžete začít vysazovat do jezírka rostliny. Podle typu zóny použijte koše nebo speciální tašky, které se naplní rostlinami a upevní pomocí háků do země pod okrajem jezírka. Dno jezírka a rostlinné zóny můžete upravit použitím kořenů, oblázků či jiným způsobem.

Pokud výzdoba a rostliny odpovídají vašim představám, můžete jezírko kompletně naplnit vodou. Fólie potřebuje ještě několik dnů, aby se definitivně přizpůsobila tvaru koryta.

 Jak založit zahradní jezírko
07

Instalace jezírkového čerpadla v zahradním jezírku je běžná záležitost. Čerpadlo však nestavte přímo na dno, protože by mohly nasáté kaly narušit jeho plynulý provoz. Podložte ho nejlépe cihlou.

 Jak založit zahradní jezírko
08

Pro umístění čerpadla mimo jezírka se používá takzvaná čerpací jáma. Jezírkové čerpadlo musí být uloženo pod úrovní hladiny vody. Sací a tlakovou hadici spojte s čerpadlem a zaveďte je do jezírka. Tento způsob umožňuje pohodlnou údržbu čerpadla. Přechod hadic do vody můžete zakrýt kameny.

 Jak založit zahradní jezírko

Tvorba bariéry

Okraj jezírka dostatečně zpevněte, abyste zabránili jeho stržení při vstupu na břeh. K tomu se hodí obrubníky, dlažební kostky nebo silné dřevěné plaňky. Zpevněný okraj musí zasahovat hlouběji pod vlastní okraj jezírka, aby mohla voda kontrolovaně přetékat. Spád nesměrujte ke sklepnímu okénku ani na sousedův pozemek – hrozí nebezpečí zaplavení.

Voda může přetékat i přes okraj jezírka tak, že stoupne mezi fóliovými sklady a podél rostlin (knotový či kapilární efekt). Pro zabránění tomuto jevu vytvořte bariéru proti vzlínavosti. Okraj fólie svisle zvedněte a odřízněte ho kousek nad zemí. Horní okraj fólie musí přesahovat nejvyšší možnou hladinu vody.

U jiné varianty bariéry kapilární vzlínavosti se přesahující jezírková fólie nezahrabává do země, ale vyvádí se na povrch s přesahem 3 cm nad okraj břehu. Na toto místo pak vyložte malé kameny nebo použijte zahrabané kameny pro zpevnění břehu zároveň jako bariéru vzlínavosti.

09

Nyní už stačí jen dozdobit vaše nové zahradní jezírko rostlinami a dekoracemi podle vašeho vkusu.

 Jak založit zahradní jezírko