0 Nákupní seznam 0 Nákupní košík
Hornbach Praha - Černý Most Otevírací doba
Chlumecká 2398
193 00 Praha - Černý Most

servis-prahacm@hornbach.com
+420 225 357 - 000
po - pá: 7:00 - 21:00 hod.
so - ne: 8:00 - 21:00 hod.
28. 9. 2022 zavřeno
Tuto informaci jste si vytiskli dne 25.09.22 v 9:45 h. Prosím vezměte na vědomí, že kvůli náhlým pohybům cen na světových trzích se ceny na tomto výtisku mohou lišit od aktuálních cen v den nákupu v prodejnách nebo na e-shopu.
Tekutá lepenka HASOFT Lepenka v kýblu dvousložková 9,5 kg-thumb-0
Tekutá lepenka HASOFT Lepenka v kýblu dvousložková 9,5 kg-0
Obrázek 1 z 1

Tekutá lepenka HASOFT Lepenka v kýblu dvousložková 9,5 kg

835,00 CZK * / ks
(119,29 CZK * / kg)

Č. výr. 5012186
 • Druh: Hydroizolace, Izolace balkonu 2K
 • Použití: Exteriér, Interiér
 • Vlastnosti: Mrazuvzdorné, Vodotěsné, UV odolné, Vysoká pevnost
Nechat si doručit domů
Dodací lhůta cca 1-2 pracovních dní
Rezervovat v prodejně Praha - Černý Most
Vyzvednutí zdarma
připraveno k vyzvednutí za 2 hodiny
15 ks okamžitě k dispozici
Stavební materiály, Ulička 28
Bezpečnostní pokyny
Signální slovo (CLP čl. 20)

Nebezpečí

Informace o nebezpečnosti (věty H)

(H335) Může způsobit podráždění dýchacích cest.
(H318) Způsobuje vážné poškození očí.
(H317) Může vyvolat alergickou kožní reakci.
(H315) Dráždí kůži.

Bezpečnostní pokyny (preventivní prohlášení - věty P)

(P103) Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
(P102) Uchovávejte mimo dosah dětí.

Informace o výrobku

 • Druh Hydroizolace, Izolace balkonu 2K
 • Obsah 9,5 kg
 • Dosah (od–do) 0,5 m²/kg - 0,6 m²/kg
 • Použití Exteriér, Interiér
 • Vhodné pro Beton, Vlhké podklady, Cihla, Dřevovláknité desky
 • Obsahové látky Polymercement
 • Potřebné nářadí Pomaloběžné vrtulové míchadlo, štětec nebo váleček
 • Doba schnutí cca v hodinách 24 h
 • Teplota zpracování do 30 °C
 • DIN EN 14891:2013/AC
 • Barva Šedá
 • Vlastnosti Mrazuvzdorné, Vodotěsné, UV odolné, Vysoká pevnost
 • Upozornění Dosah: Údaj při 2 vrstvách nátěru, 1 mm nátěru, Hmota není určena pro estetickou finalizaci povrchu!
 • Teplota zpracování 5 °C - 30 °C
 • Signální slovo (CLP čl. 20) Nebezpečí
 • Informace o nebezpečnosti (věty H) (H335) Může způsobit podráždění dýchacích cest., (H318) Způsobuje vážné poškození očí., (H317) Může vyvolat alergickou kožní reakci., (H315) Dráždí kůži.
 • Bezpečnostní pokyny (preventivní prohlášení - věty P) (P103) Před použitím si přečtěte údaje na štítku., (P102) Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • EAN 2005012186009, 8595140100144
 • Číslo výrobku dodavatele LVK7S

Certifikáty a služby

Datové listy

Popis

Tekutá lepenka HASOFT Lepenka v kýblu dvousložková 9,5 kgHASOFT Lepenka v kýblu je dvousložková, trvale pružná polymercementová těsnicí hmota určená k hydroizolaci nejrůznějších betonových a železobetonových konstrukčních prvků. Tekutá lepenka HASOFT vyniká výbornou přilnavostí k podkladu. Její nanesení je možné již po 7 dnech od položení betonu. Aplikace probíhá štětcem nebo válečkem. Ve srovnání s asfaltovou lepenkou vyniká vysokou pružností a delší životností. Chrání beton před narušujícími vlivy prostředí a odolává trvalému působení kyselých roztoků do pH 1,5 a zásaditých roztoků do pH 13,0. Informace o nebezpečnosti (věty H)
 • (H315) Dráždí kůži.
 • (H317) Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • (H318) Způsobuje vážné poškození očí.
 • (H335) Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Bezpečnostní pokyny (preventivní prohlášení - věty P)
 • (P101) Je-li nutná lékařská pomoc
 • Mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • (P102) Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • (P261) Zamezte vdechování prachu.
 • (P280) Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • (P302+P352) PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
 • (P304+P340) PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
 • (P305+P351+P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky
 • Jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • (P312) Necítíte-li se dobře
 • Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
 • (P501) Odstraňte obsah/obal zařízení na likvidaci nebezpečné

Zákaznická hodnocení

Hodnocení mohou být napsána i od zákazníků, kteří zboží prokazatelně nepoužili nebo nekoupili.

nahoru