Nákupní seznam 0 Nákupní košík 0
Clean tablety Riho, balení 75 ks
Clean tablety Riho, balení 75 ks
Clean tablety Riho, balení 75 ks
Obrázek 1 z 2
Yes by Riho

Clean tablety Riho, balení 75 ks

(1)
429,00 CZK * / ks

Výr. 5167502
Množství (ks)
429,00 CZK *
Nechat si doručit domů
Přepravní náklady 99,00 CZK
Dodání do cca 2-3 Týdny
Vyzvednout v prodejně Praha - Černý Most
Vyzvednutí zdarma
K vyzvednutí za 4 hodiny
4 ks okamžitě k dispozici
Sanita, Ulička 22
Bezpečnostní upozornění
Signální slovo (CLP čl. 20)

Nebezpečí

Informace o nebezpečnosti (věty H)

(H302) Zdraví škodlivý při požití.
(H319) Způsobuje vážné podráždění očí.
(H335) Může způsobit podráždění dýchacích cest.
(H400) Vysoce toxický pro vodní organismy.
(H410) Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny (preventivní prohlášení - věty P)

(P102) Uchovávejte mimo dosah dětí.
(P261) Zamezte vdechování prachu.
(P273) Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
(P280) Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
(P301+P312) PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
(P305+P351+P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
(P402+P404) Skladujte na suchém místě. Skladujte v uzavřeném obalu.
(P405) Skladujte uzamčené.
(P501) Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů pro likvidaci.

Doplňkové znaky nebezpečnosti (věty EUH)

(EUH031) Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

Informace o výrobku

  • Upozornění Prostředek je určen výlučně k dezinfekci soukromých bazénů a hydromasážních van. Nepoužívat ve veřejných bazénech!
  • Obsah 75 Kus
  • Přednosti výrobku Jednoduché použití, Udrží čistotu masážní vany
  • Signální slovo (CLP čl. 20) Nebezpečí
  • Informace o nebezpečnosti (věty H) (H302) Zdraví škodlivý při požití., (H319) Způsobuje vážné podráždění očí., (H335) Může způsobit podráždění dýchacích cest., (H400) Vysoce toxický pro vodní organismy., (H410) Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • Bezpečnostní pokyny (preventivní prohlášení - věty P) (P102) Uchovávejte mimo dosah dětí., (P261) Zamezte vdechování prachu., (P273) Zabraňte uvolnění do životního prostředí., (P280) Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít., (P301+P312) PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře., (P305+P351+P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování., (P402+P404) Skladujte na suchém místě. Skladujte v uzavřeném obalu., (P405) Skladujte uzamčené., (P501) Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů pro likvidaci.
  • Doplňkové znaky nebezpečnosti (věty EUH) (EUH031) Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
  • EAN 8714148212646, 2005167502006

Certifikáty, služby, návody

Datové listy

Popis

S jednoduchým použitím udrží Vaši masážní vanu čistou, zabrání růstu bakterií, odstraňuje nečistoty a usazeniny

Zákaznická hodnocení


Tuto informaci jste si vytiskli dne 28.10.2020 v 03:36 h. Prosím vezměte na vědomí, že díky náhlým pohybům cen na světových trzích se ceny na tomto výtisku mohou lišit o aktuálních cen v den nákupu v prodejnách nebo na eshopu.
nahoru

HORNBACH používá Cookies. Pokud si dále budete prohlížet naše stránky, souhlasíte s využíváním Cookies. Dozvědět se více

x