Nákupní seznam 0 Nákupní košík 0
Lepidlo na dlažbu WILD STONE LM 25 kg
Lepidlo na dlažbu WILD STONE LM 25 kg
Obrázek 1 z 1

Lepidlo na dlažbu WILD STONE LM 25 kg

(1)
589,00 CZK * / ks
(23,56 CZK * / kg)
Při odběru 10 ks :
559,00 CZK * / ks
(22,36 CZK * / kg)

Výr. 8433470
 • Vlastnosti podkladu: Bez nečistot, Bez látek snižujících přilnavost
 • Obsah: 25 kg
 • Druh výrobku: Lepidlo
Množství (ks)
Množství (kg)
589,00 CZK *
Nechat si doručit domů
Přepravní náklady 499,00 CZK
Dodání do cca 1-2 prac. dní
Vyzvednout v prodejně Praha - Černý Most
Vyzvednutí zdarma
K vyzvednutí za 4 hodiny
7 ks okamžitě k dispozici
Podlahy, Ulička 8
Informace o nebezpečnosti (věty H)

(H318) Způsobuje vážné poškození očí.
(H315) Dráždí kůži.
(H317) Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Bezpečnostní pokyny (preventivní prohlášení - věty P)

(P102) Uchovávejte mimo dosah dětí.
(P280) Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
(P305+P351+P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
(P310) Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
(P302+P352) PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
(P333+P313) Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
(P261) Zamezte vdechování prachu.
(P304+P340) PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
(P312) Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
(P501) Odstraňte obsah/obal podle místních a státních zákonných ustanovení.

Informace o výrobku

 • Druh výrobku Lepidlo
 • Provedení Lepidla na dlažbu
 • Oblast využití Exteriér, Interiér
 • Využití Lepení
 • Vhodné pro Stěna, Podlaha/ dno
 • Obsah 25 kg
 • Vhodné pro Dekorativní obklady
 • Vlastnosti podkladu Bez nečistot, Bez látek snižujících přilnavost
 • Teplota zpracování 5 °C - 25 °C
 • Pokyny ke zpracování/ spotřebě Nepoužívat při očekávaných mrazech, vysoké teploty snižují otevřenou dobu, vlhký podklad prodlužuje dobu vytvrdnutí, 8kg/1m2, Suchá směs se vmísí do čisté studené vody v předepsaném poměru (280 ml/1 kg) a pečlivě se promíchá míchadlem tak, aby vznikla homogenní hmota bez hrudek. Nechá se 5 minut odstát a poté se opět krátce promíchá.
 • Použitelné po Schnutí 24-48 hodin
 • Základní barva Šedá
 • Signální slovo (CLP čl. 20) Varování
 • Informace o nebezpečnosti (věty H) (H318) Způsobuje vážné poškození očí., (H315) Dráždí kůži., (H317) Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • Bezpečnostní pokyny (preventivní prohlášení - věty P) (P102) Uchovávejte mimo dosah dětí., (P280) Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít., (P305+P351+P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování., (P310) Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře., (P302+P352) PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla., (P333+P313) Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření., (P261) Zamezte vdechování prachu., (P304+P340) PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání., (P312) Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře., (P501) Odstraňte obsah/obal podle místních a státních zákonných ustanovení.
 • EAN 8594058781841

Datové listy

Popis

Pružné flexibilní cementové lepidlo na kamenné i keramické obklady a dlažbu - C2TE S1, k lepení polystyrenu, minerální vaty a stěrkování perlinky

Zákaznická hodnocení


Tuto informaci jste si vytiskli dne 20.09.2020 v 08:42 h. Prosím vezměte na vědomí, že díky náhlým pohybům cen na světových trzích se ceny na tomto výtisku mohou lišit o aktuálních cen v den nákupu v prodejnách nebo na eshopu.
nahoru

HORNBACH používá Cookies. Pokud si dále budete prohlížet naše stránky, souhlasíte s využíváním Cookies. Dozvědět se více

x