Nákupní seznam 0 Nákupní košík 0
Odstraňovač silikonu DEN BRAVEN 100 ml
Odstraňovač silikonu DEN BRAVEN 100 ml
Obrázek 1 z 1
Den Braven

Odstraňovač silikonu DEN BRAVEN 100 ml

(1)
205,00 CZK * / ks

Výr. 4287894
 • Druh výrobku: Čistič
 • Oblast využití: Interiér, Exteriér
 • Využití: Čištění
Množství (ks)
205,00 CZK *
Nechat si doručit domů
Přepravní náklady 99,00 CZK
Dodání do cca 1-2 prac. dní
Vyzvednout v prodejně Praha - Černý Most
Vyzvednutí zdarma
K vyzvednutí za 4 hodiny
85 ks okamžitě k dispozici
Obklady
Informace o nebezpečnosti (věty H)

(H226) Hořlavá kapalina a páry.
(H314) Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
(H413) Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.

Bezpečnostní pokyny (preventivní prohlášení - věty P)

(P101) Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
(P102) Uchovávejte mimo dosah dětí.
(P210) Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
(P501) Odstraňte obsah/obal zařízení na likvidaci nebezpečného odpadu.
(P260) Nevdechujte páry.
(P280) Používejte ochranné rukavice štít.
(P301+P330+P331) PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
(P303+P361+P353) PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
(P305+P351+P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
(P310) Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Informace o výrobku

 • Druh výrobku Čistič
 • Provedení Odstraňovač silikonu
 • Oblast využití Interiér, Exteriér
 • Využití Čištění
 • Vhodné pro Dřevo, Beton, Kámen, Kov, Plast
 • Forma Pasta
 • Koncentrace Připraveno k okamžitému použití
 • Obsah 0,1 l
 • Signální slovo (CLP čl. 20) Nebezpečí
 • Informace o nebezpečnosti (věty H) (H226) Hořlavá kapalina a páry., (H314) Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí., (H413) Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.
 • Bezpečnostní pokyny (preventivní prohlášení - věty P) (P101) Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku., (P102) Uchovávejte mimo dosah dětí., (P210) Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření., (P501) Odstraňte obsah/obal zařízení na likvidaci nebezpečného odpadu., (P260) Nevdechujte páry., (P280) Používejte ochranné rukavice štít., (P301+P330+P331) PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení., (P303+P361+P353) PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte Opláchněte kůži vodou/osprchujte., (P305+P351+P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování., (P310) Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
 • EAN 8595100105134, 2004287894008

Datové listy

Popis

Pro odstranění vytvrzeného silikonu ze zdiva, dřeva, keramiky, kamene, betonu, skla, kovů, plastů apod. Jednoduchá aplikace, např. odstranění zašlých spár okolo van, umyvadel, WC apod. Nenapadá povrchy čištěných materiálů. Obsahuje nanášecí štěteček. Okamžitě použitelný.

Zákaznická hodnocení


Tuto informaci jste si vytiskli dne 20.09.2020 v 13:20 h. Prosím vezměte na vědomí, že díky náhlým pohybům cen na světových trzích se ceny na tomto výtisku mohou lišit o aktuálních cen v den nákupu v prodejnách nebo na eshopu.
nahoru

HORNBACH používá Cookies. Pokud si dále budete prohlížet naše stránky, souhlasíte s využíváním Cookies. Dozvědět se více

x