Návod

Jak položit korkovou podlahu

Doba čtení: 5 min.

Korek je skutečně všestranným materiálem. Korková podlaha je přirozená, elastická a příjemná při chůzi. V našem videonávodu z projektové dílny HORNBACH se dozvíte, jak položit korkovou podlahu a na co byste si měli dát při pokládce pozor.

Než začnete pokládat

Desky korkové podlahy s klik systémem se kladou plovoucím způsobem - desky se nespojují s podkladem. Na položení korkové podlahy tedy nebudete potřebovat lepidlo.

Po vnějším obvodu u stěn je potřeba nechat dilatační spáru, aby se v případě výkyvů teplot mohly desky vyrovnat.

Vhodné podklady a podmínky pro pokládku korkové podlahy jsou uvedené v následujícím přehledu.
Uvedená doba schnutí závisí na klimatických podmínkách, údaje jsou tedy pouze orientační. Pro jistotu se k nim připočítávají 2 týdny.

Pamatujte

Jako podklad pro korkovou podlahu nejsou vhodné staré podlahové koberce, kámen a dřevo.

Jak položit korkovou podlahu

1) Když není poškozená
2) Dřevěná konstrukce musí být dostatečně odvětraná. Dbejte také na informace od výrobců na příbalovém letáku. V zásadě se nesmí dřevěné podlahy (dřevotříska, dřevěné desky atd.) vzduchotěsně uzavřít nanesením dalších materiálů, protože by jinak pod touto zábranou vzniklo ideální mikroklima pro mikroorganismy. Proto musí být zajištěné dostatečné větrání.
Ve spoji se stěnou je nutné zabudovat podlahové lišty se zadním větráním a vytvořit přechody přes podlahovou konstrukci a podlahu. Musíte to udělat tak, aby vzduchová dutina pod konstrukcí byla trvale suchá, aby nedošlo k narušení rovnováhy vlhkosti dřevěné konstrukce a nebylo tak potřeba použít PE fólii jako parotěsné zábrany.

Jak položit korkovou podlahu

Ve všech místnostech jsou vyžadovány dilatační spáry, které se zakryjí přechodovým profilem:

  • po 8 m ve směru šířky desky a po 10 m ve směru délky desky
  • k přiléhajícím podlahovým krytinám, pod každými dveřmi a při zúžení místnosti

Na tento projekt budete potřebovat

Krok za krokem

Příprava

01

Podklad musí být suchý a rovný. Řiďte se přitom doporučením od výrobců. Nerovnosti větší než 3 mm na metr je potřeba vyrovnat, např. tmelem.

Jak položit korkovou podlahu
Jak položit korkovou podlahu

Pokládka

02

V závislosti na podkladu položte parotěsnou fólii. Pásy položte s přesahem 10 cm a spoje parotěsně přelepte pomocí hliníkové těsnicí pásky. Na okrajích přeložte fólii cca 5 cm směrem nahoru.

Jak položit korkovou podlahu
Jak položit korkovou podlahu
03

Na vyrovnání drobných nerovností následně položte podložku pod podlahu, která je vhodná k vámi vybrané podlahové krytině a podkladu.

Jak položit korkovou podlahu
Jak položit korkovou podlahu
04

Tyto podložky jsou k dispozici buď v roli nebo ve tvaru skládacích desek.

Jak položit korkovou podlahu
Jak položit korkovou podlahu
05

Pokud použijete podložku s integrovanou parotěsnou fólií, tak obvodové okraje utěsněte pomocí těsnicí a distanční pásky.

Jak položit korkovou podlahu
Jak položit korkovou podlahu
06

Distanční pěna se po pokládce podlahy odstraní. Těsnicí a distanční páska se pokládá na dvou stranách místnosti, jednoduchá těsnicí páska po obvodu celé místnosti.

Jak položit korkovou podlahu
Jak položit korkovou podlahu
07

Podlahovou krytinu nechte alespoň 48 hodin před položením aklimatizovat v dané místnosti.

Jak položit korkovou podlahu
Jak položit korkovou podlahu
08

Pro první řadu pokládky se na prknech rovnoměrně uříznou pera. U stěn s nepravidelným tvarem vyznačte tento průběh na první řadu prken.

Jak položit korkovou podlahu
Jak položit korkovou podlahu

Tip

Nejlépe to půjde takto: provrtejte dřevěné prkénko a zasuňte tužku a obkreslete. Prkna poté uřízněte podél vyznačené čáry.

09

První prkno se položí stranou s perem směrem ke stěně. Těsnicí a distanční páskou se udělá dilatace cca 10 – 15 mm ke stěně.

Jak položit korkovou podlahu
Jak položit korkovou podlahu
10

Další prkna budete přidávat do první řady vždy čelní stranou.

Jak položit korkovou podlahu
Jak položit korkovou podlahu
11

Poslední prkno v řadě se otočí o 180° a vyznačí se na něm požadovaná délka s příslušným odstupem od stěny. Při použití ruční pilky se řeže z horní strany.

Jak položit korkovou podlahu
Jak položit korkovou podlahu
12

Pokud použijete elektrickou pilku, tak řežte ze spodní strany, tak zabráníte štěpení okrajů. Použijte k tomu vhodný pilový list.

Jak položit korkovou podlahu
Jak položit korkovou podlahu
13

Zasaďte poslední prkno první řady. Zbytek můžete použít jako začátek další řady, pokud tento zbytkový kus měří více než 30 cm a v první řadě se neodřízlo pero. Spoje by měly být přesazeny alespoň o 40 cm.

Jak položit korkovou podlahu
Jak položit korkovou podlahu
14

Pro poslední řadu je nyní nutné určit šířku prkna. Položte prkno na předposlední řadu v zákrytu a vyznačte požadovanou šířku pomocí dalších kusů. Také zde je nutné zohlednit dilatační spáru ke stěně. Nyní můžete prkna přidat. V případě potřeby použijte táhlo.

Jak položit korkovou podlahu
Jak položit korkovou podlahu

Systém pokládky "Angle-Angle"

15

1. Spojte k sobě lamely kratší stranou.

2. Vytvořte takto celou řadu.

Jak položit korkovou podlahu
Jak položit korkovou podlahu
16

Nadzvedněte celou řadu, přiložte k předchozí a zaklapněte.

Jak položit korkovou podlahu
Jak položit korkovou podlahu
17

Přitlačte a dobře upevněte. Postupujte tímto způsobem po celé místnosti.

Jak položit korkovou podlahu
Jak položit korkovou podlahu

Pokládka kolem radiátoru

18

Pozici trubky-trubek si poznačte na desku. Průměr trubky plus 20 mm (2x10 mm) vyřežte pomocí děrovky. Desku potom přeřízněte středem přes otvor na trubku.

Jak položit korkovou podlahu
Jak položit korkovou podlahu
19

Vyřezaný kus nalepte do mezery mezi stěnu a potrubí. Zajistěte si dilatační spáru pomocí distanční pásky anebo distančního klínu. Po položení desek použijte radiátorové rozety.

Jak položit korkovou podlahu
Jak položit korkovou podlahu

Pokládka u zárubní

20

Dřevěné dveřní zárubně se zkrátí, aby pod ně bylo možné položit desku.

Jak položit korkovou podlahu
Jak položit korkovou podlahu
21

Ocelové zárubně se nezkracují. Desku musíte vhodně nařezat a vzniklou dilatační spáru vyplnit těsnicí hmotou, aby do materiálu nemohla pronikat žádná vlhkost.

Jak položit korkovou podlahu
Jak položit korkovou podlahu
22

V závislosti na směru kladení podlahy se nemůže poslední řada desek při dveřní zárubni položit a spojit tak, jak by se očekávalo.

Jak položit korkovou podlahu
Jak položit korkovou podlahu
23

V takových případech se dlátem odstraní vypouklé místo v drážce desky. Potom už můžete desku zasunout pod dveřní zárubeň a jen ji slepíte s předposlední řadou.

Jak položit korkovou podlahu
Jak položit korkovou podlahu

Montáž soklových lišt

24

Před montáží soklových lišt je potřeba odstranit distanční pěnu těsnicí a distanční pásky, případně i distanční klíny, pokud jste je použily. Soklové lišty se šroubují vždy do stěny, nikdy ne do podlahy. Jestli použijete upevňovací profily spolu s vhodnými lištami, vznikne neviditelný spoj. Vhodné jsou i lišty, do kterých můžete vložit kabel.

Jak položit korkovou podlahu
Jak položit korkovou podlahu

Tip

Lišty řežte došikma, vzniknou téměř neviditelné spoje.

Jak položit laminátovou podlahu

Laminátová podlaha se nejčastěji pokládá jako plovoucí podlaha a patří mezi nejpoužívanější podlahové krytiny v domácnostech. Její montáž je velmi snadná. A s naším video návodem z projektové dílny HORNBACH budete mít pr ...více