Návod

Jak vyměnit závěsné WC

Doba čtení: 4 min.

Výměna závěsného WC? Žádný problém! Závěsné WC zvládnete vyměnit sami lusknutím prstu. Ukážeme vám krok za krokem, jak na to. V seznamu materiálů a nářadí najdete vše, co budete potřebovat pro instalaci, popř. výměnu závěsného WC. Takže můžeme se pustit do projektu!

Na tento projekt budete potřebovat

Krok za krokem

Demontáž závěsného WC

01

Před demontáží WC si rozložte na podlahu deku či karton. Poté ze splachovací nádržky vyjměte splachovací desku. Tu posuňte trochu nahoru a poté dopředu. Za ní se nachází rohový ventil. Ten nyní odšroubujte. WC lze odstranit i bez uzavření rohového ventilu. Zde však musíte dbát na to, abyste splachovací desku nedopatřením nestiskl, dokud nebude WC připojené. V každém případě byste si měl připravit vědro.

Jak vyměnit závěsné WC
Jak vyměnit závěsné WC

Rozřízněte silikon u spáry mezi stěnou a WC pomocí univerzálního nože a poté uvolněte zakrývací krytky a upevňovací matice na WC. A nyní stáhněte WC dopředu ze závitových tyčí. Odstraní se rovněž obě dvě trubky (připojovací hrdlo a splachovací trubka). Zbytkovou vodu nechejte vytéct do vědra.

Pokud je na závitových tyčích ještě protihluková izolace, odstraní se a nainstaluje znovu s WC. Na závěr ještě odstraňte ze stěny zbytky silikonu pomocí škrabky nebo univerzálního nože. Pevně přilepené zbytky odstraníte pomocí odstraňovače silikonu.

Montáž závěsného WC

02

Jako první musíte zkontrolovat stávající závitové tyče, zda sedí k novému WC. Změřte si u WC zástrčnou hloubku. To je délka, která bude nutná pro přišroubování WC pomocí upevňovacích matic.

Jak vyměnit závěsné WC
Jak vyměnit závěsné WC
03

Závitové tyče nyní našroubujte do stanovené velikosti. Mezera obou dvou tyčí musí sedět k novému WC.

Jak vyměnit závěsné WC
Jak vyměnit závěsné WC
04

Na připojovací hrdlo (silnou trubku) nejprve nasaďte těsnění. Poté naneste mazadlo na gumu a nasaďte ji na přípoj WC. Nyní položte ideálně dozadu šikmo přes zadní stranu WC vodováhu a označte si trubku tak, aby označení lícovalo se zadní stranou WC.

Jak vyměnit závěsné WC
Jak vyměnit závěsné WC
05

Poté nasaďte připojovací hrdlo do stěnového přípoje a označte v zarovnání s povrchem obkladu.

Jak vyměnit závěsné WC
Jak vyměnit závěsné WC
06

Rozdíl mezi oběma vyznačenými místy je rozměr, o který je nyní nutné zkrátit trubku od konce.

Jak vyměnit závěsné WC
Jak vyměnit závěsné WC
07

Požadovaná délka splachovací trubky se stanoví stejným způsobem jako u připojovacího hrdla.

Jak vyměnit závěsné WC
Jak vyměnit závěsné WC
08

Obě dvě trubky poté příslušně zkraťte pilkou na kov a řezné hrany obruste pilníkem nebo brusným papírem.

Jak vyměnit závěsné WC
Jak vyměnit závěsné WC
09

A nyní můžete finálně nastrčit obě dvě trubky na WC.

Jak vyměnit závěsné WC
Jak vyměnit závěsné WC
10

Před přišroubováním WC na stěnu je ještě nutné nainstalovat protihlukovou izolaci. Buď použijte protihlukovou desku (protihluková sada) nebo zoubkovanou rychlomontážní pásku. Ta plní ten samý účel. Protihluková izolace zabraňuje přenášení hluku a navíc odstraňuje drobné nerovnosti na stěně. Bez protihlukové izolace by mohlo při šroubování dojít k poškození stěny či WC.

Jak vyměnit závěsné WC
Jak vyměnit závěsné WC
11

Poté nasaďte WC na obě dvě závitové tyče, nasuňte plastové a kovové podložky a utáhněte ručně matice.

Jak vyměnit závěsné WC
Jak vyměnit závěsné WC
Jak vyměnit závěsné WC
12

Zkontrolujte pomocí vodováhy, zda je WC ve vodorovné pozici, a poté finálně dotáhněte otevřeným klíčem. Na závěr ještě nasaďte zakrývací krytky na matice.

Jak vyměnit závěsné WC
Jak vyměnit závěsné WC

Montáž WC sedátka

13

WC sedátko se může výrobek od výrobku mírně lišit a tím i montáž. Obě dvě upevňovací hmoždinky zastrčte do předurčených otvorů na WC. Poté zasaďte držáky do hmoždinek.

Jak vyměnit závěsné WC
Jak vyměnit závěsné WC
14

A nyní upevněte WC sedátko na oba dva držáky. Ty jsou otočné, díky čemuž je lze upravit přesně na šířku podle WC sedátka. Až bude WC sedátko přesně sedět, zmáčkněte aretaci a sedátko opět odejměte. Držáky poté finálně dotáhněte šroubovákem a nasaďte zakrývací rozety. Nyní nasaďte WC sedátko a nechejte zapadnout na držáky.

Jak vyměnit závěsné WC
Jak vyměnit závěsné WC
15

Na závěr vyspárujte WC u podlahy sanitárním silikonem a stáhněte silikon dohladka pomocí hladítka na spáry.

Jak vyměnit závěsné WC
Jak vyměnit závěsné WC

Jak namontovat závěsné WC

Už vás vaše staré stojící WC omrzelo? Namontujte si nové závěsné WC! Je to jednodušší, než si myslíte. Pomůžeme vám s realizací projektu a ve videonávodu z projektové dílny HORNBACH vám ukážeme, jak vyměníte své staré st ...více