0 Nákupní seznam 0 Nákupní košík
HORNBACH Praha - Černý Most Otevírací doba
Chlumecká 2398
198 00 Praha - Černý Most

servis-prahacm@hornbach.com
+420 225 357 - 000
po - pá: 7:00 - 21:00 hod.
so - ne: 8:00 - 21:00 hod.
Tuto informaci jste si vytiskli dne 05.12.23 v 0:14 h. Prosím vezměte na vědomí, že kvůli náhlým pohybům cen na světových trzích se ceny na tomto výtisku mohou lišit od aktuálních cen v den nákupu v prodejnách nebo na e-shopu.
Poradenství

Jak se (nejen) v létě postarat o vodu v bazénu

Jak se (nejen) v létě postarat o vodu v bazénu

Proč je v bazénu mléčná voda? Kdy používat vločkovač? Jak se zbavit kalné vody v bazénu? Na tyto a další důležité otázky pro vás máme správné odpovědi.

Nejčastějšími problémy, které s námi řešíte, jsou například mléčná voda v bazénu, použití vločkovače, soli nebo proč se dělá kalná voda. A protože křišťálově čistá voda je chloubou každého majitele bazénu, tak je pro její udržení zapotřebí dodržovat několik základních pravidel.

1. Chlorová řada pro bazény

První napuštění bazénu a uvedení do provozu

Před každým napuštěním bazén pečlivě vyčistěte, to platí především při jeho odzimování. Poté jej napusťte vodou, zkontrolujte a uveďte do provozu filtrační zařízení. Změřte a upravte pH použitím patřičných přípravků podle návodu.

Voda ze studny

Jestliže bazén napouštíte studniční vodou, doporučujeme aplikovat přípravek Studna Mineral, který sníží tvrdost vody a vyváže z vody nežádoucí minerály (způsobující zabarvení vody a zákaly). První zachlorování přípravkem Start doporučujeme nejdříve 24 hodin po aplikaci přípravku Studna Mineral. Pokud přesto dojde k zelenému nebo hnědému zbarvení, je to pravděpodobně způsobeno vysokou koncentrací železa, manganu, mědi. Přidejte další dávku Studna Mineral.

Voda z vodovodu

Při napuštění vody z vodovodního řadu můžete přejít rovnou k prvnímu zachlorování přípravkem Start. Následující den je vhodné zkontrolovat hladinu volného chloru, a pokud klesla pod 1 mg/l, přidejte přípravek Stabilizátor Chloru. Poté už lze přistoupit k pravidelnému dávkování přípravků pro průběžnou dezinfekci vody (MiniTablety, 7 Denní Tablety, Chlor Triplex nebo Chlor Komplex). V průběhu dávkování nechte filtrační zařízení v chodu.

Úprava vody v bazénu po prvním ošetření

Otestujte vodu testovací soupravou, případně nechte vzorek otestovat v odborné laboratoři.

Jak se starat o vodu v bazénu

Průběžně vodu ošetřujte

Pravidelně 1x týdně zkontrolujte pH a koncentraci chloru a upravte je na doporučené hodnoty. Tato opatření jsou nutná pro zajištění hygienické nezávadnosti vody. V období vysokých teplot a velkého zatížení bazénu doporučujeme měřit obě hodnoty 2x týdně.

Ideální pH v bazénu

Kyselost či zásaditost vodních roztoků vyjadřuje hodnota pH. Pohybuje se v rozsahu od 1 do 14. Neutrální roztok má pH 7. Nižší hodnoty vyjadřují kyselost, hodnoty vyšší zásaditost.

Ideální hodnota pro bazény je 6,8 – 7,2 a dospělo se k ní mnohaletými zkušenostmi.


Co způsobuje vysoké pH v bazénu?

pH vyšší než 7,2 vede k tvorbě různých minerálních zákalů, vodního kamene a jiných sraženin. Ve vodě se také zvyšuje obsah škodlivého vázaného chloru a voda je po něm intenzivně cítit.


Jak se projevuje nízké pH v bazénu?

Naopak nižší pH způsobuje korozi kovových povrchů. Hodnota pH ovlivňuje rozpustnost a účinek všech přípravků na úpravu vody, proto je správné pH velmi důležité.

Jak vyrovnat pH v bazénu?

Hodnotu pH zjišťujeme spolehlivými testery. Do vzorku vody se přidá chemikálie (tableta nebo roztok), která změní barvu vzorku. Porovnáním s barevnou stupnicí určíte hodnotu pH. Pokud je hodnota vyšší než 7,2, použijte přípravek pH-. Druhý den zjistěte stav znovu a pokud nebude hodnota v předepsaných mezích, postup opakujte. Pokud je hodnota nižší než 6,8, použijte přípravek pH+. Postupujte stejně jako u přípravku pH-.

Nízké a vysoké pH v bazénu

Pokud je hodnota vyšší než 7,2, použijte přípravek pH-. Druhý den zjistěte stav znovu a pokud nebude hodnota v předepsaných mezích, postup opakujte. Pokud je hodnota nižší než 6,8, použijte přípravek pH+. Postupujte stejně jako u přípravku pH-.

Celková alkalita

Celková alkalita (CA) je parametr, který má přímý vliv na hodnotu pH, účinnost chlorových přípravků, ale i vločkovačů a přípravků proti řasám. Optimální hodnota celkové alkality se v našich podmínkách pohybuje v rozmezí 80-120 mg/l ve formě uhličitanu vápenatého (CaCO ). Lze změřit Testovacími pásky Marimex 4v1.

Pokud pH vody v bazénu neustále kolísá a nedaří se ho správně upravit, pak má voda nízkou CA a je potřeba ji zvýšit přípravkem Marimex Alkalita Plus. CA se ve vodě chová vždy opačně než přidávaný přípravek na úpravu pH. Při přidávání pH- se celková alkalita chová jako pH+ a přídavek tak neutralizuje. Pokud je naopak pH příliš vysoké a nedaří se ho snížit, je ve vodě celková alkalita příliš vysoká.

Při vysokém pH se ve vodě rychleji tvoří vázaný chlor, proto je voda cítit po chloru a chlor neúčinkuje. V takovém případě je možné CA postupně snížit přidáním dvojnásobné dávky přípravku pH- přímo do bazénu. Přípravek neřeďte, ředěním se snižuje jeho účinek na snížení celkové alkality. V případě potřeby postup několikrát opakujte.

Jak v bazénu udržet čistou vodu

Dezinfekce se používá pro vyčištění vody od mikroorganismů, které se dostávají do vody v průběhu celé sezóny.
Koncentraci chloru proto měříme minimálně 1× týdně, při velkém provozu nebo v období horka i častěji.

Před měřením vždy zkontrolujte, popř. upravte pH. Pro běžné chlorování doporučujeme používat přípravky Mini Tablety, 7 Denní Tablety, Chlor Triplex nebo Chlor Komplex. Jedná se o tablety, které se velmi pohodlně aplikují pomocí tzv. plováku na chlorové tablety nebo do dávkovače chloru. Pokud klesne koncentrace chloru pod 0,3 mg/l, je nutné dodat dávku novou. Všechny tyto přípravky se při skladování musí chránit před vlhkostí.


Chlor volný

Volný chlor je nejúčinnější formou chloru přítomného ve vodě. Uvolňuje se do ní rozpuštěním chlorových přípravků pro dezinfekci. Jeho hodnotu je třeba udržovat v rozmezí 0,3 – 0,6 mg/l. Pokud teplota vody v bazénu překročí 28 °C, udržujte koncentraci chloru v rozmezí 0,6 – 1,2 mg/l. Při koncentraci do 3 mg/l není pro lidský organismus nijak dráždivý. Teprve jeho reakcí s organickými nečistotami (pot, moč) vzniká další forma chloru – chlor vázaný, který zapáchá, dráždí oči, pokožku a sliznice. Koncentrace volného chloru se měří pomocí kvalitního testeru (tablety nebo kapičky) a to metodou DPD1.


Chlor vázaný

Jak už bylo popsáno, chlor vázaný vzniká reakcí volného chloru s organickými nečistotami (hlavně potem, močí). Vyšší koncentrace vázaného chloru způsobuje dráždivost vody a nepříjemný zápach po chloru. Jeho odstranění se provádí pomocí superšokového přechlorování tzv. superchlorace. To znamená, že je třeba do vody dostat 10x vyšší koncentraci chloru volného, než vázaného (pomocí přípravku Chlor Šok). Tím se vázaný chlor rozloží zpět na chlor volný a dusík, který z vody vyprchá.

Chlor celkový

Celkový chlor je součtem volného a vázaného chloru a měří se metodou DPD3.


Ztráty chloru způsobené UV zářením

Ultrafialová složka slunečního záření způsobuje ztráty chloru z vody venkovních bazénů. Použitím přípravku Stabilizátor Chloru lze uspořit až 75 % chloru. Přípravek obsahuje 100% kyselinu kyanurovou a je zcela rozpustný.

Jak vyčistit stěny bazénu

Průběžné ošetřování bazénu a pravidelná péče je nutná. Zabráníte tak možnému poškození fólie a filtračního zařízení.


Čištění stěn bazénu

Na stěnách bazénu se usazují nečistoty (mastnota, vodní kámen, prach atd.), zvlášť výrazné je to na úrovni hladiny vody. Tyto usazeniny podporují také tvorbu řas a zákalů. Před samotným čištěním snižte hladinu vody a používejte pouze doporučené přípravky např. Čistič.
Nikdy nepoužívejte mýdlo nebo saponáty.
Jak se starat o vodu v bazénu

Jak odstranit usazeniny na dně bazénu a hrubé nečistoty

Nečistoty, které klesly ke dnu (písek, kamínky, hmyz atd.), odstraníte odsátím bazénovým vysavačem. Nečistoty, které plavou na hladině nebo se volně vznášejí ve vodě, denně odstraňujte pomocí sítěk. Všechny tyto nečistoty jsou živnou půdou pro mikroorganismy. Doporučujeme zakrývat bazén plachtou (krycí nebo solární). Solární plachta snižuje odpařování vody a zvyšuje její teplotu.

Jak správně používat bazénovou filtraci

Než začnete vodu ošetřovat chemickými přípravky, přesvědčte se, že filtrační zařízení správně funguje:

 • Hadice a trubky musí být čisté.
 • Čerpadlo musí být zalito vodou a vytlačovat silný proud vody.
 • Písková filtrace musí obsahovat správné množství křemeliny nebo písku.
 • V kartušových filtracích musí být vložka na správném místě, čistá a neporušená.
 • Filtrační zařízení by mělo ideálně běžet 6-8 hodin. Bazén bude čistější, voda jiskrnější a celkově dojde ke zlepšení kvality vody.
 • Pozorně si přečtěte informace dodávané výrobcem filtračního zařízení.

Jak se starat o vodu v bazénu v průběhu sezóny

V průběhu sezóny byste měli nejméně 1× týdně propláchnout filtrační vložku (písek nebo kartuš). Pravidelně kontrolujte pH a volný chlor a velikost tablet v plováku. Některé řasy odolávají běžnému chlorování, proto používejte preventivně přípravek proti nárůstu řas Stop Řasám. Hodnoty chloru držte ve správných mezích pomocí přípravků Chlor Šok a Chlor minus. Zároveň doporučujeme jednou týdně používat Vločkovač a Projasňovač, které zbaví vaši vodu jemného zákalu a zabrání jeho tvorbě.

Jak se starat o vodu v bazénu

Jak odstranit mléčný zákal vody v bazénu

Pokud používáte studniční vodu nebo má vaše voda příliš vysoké pH, může dojít k jejímu zakalení vlivem kontaktu s chlorem, určeným k dezinfekci vody. V takovém případě se doporučuje používat jako první, a pak vždy pravidelně při dopouštění vody, přípravek Studna Mineral.

Pro začátek použijte dávku 100 ml na 10 m3 vody. Pokud je zákal způsobený nečistotami, které jste si do bazénu nanosili sami (např. zemina, barviva, mýdlo apod.), je vhodné použít Vločkovač, který na sebe naváže tyto částečky a ty potom klesnou ke dnu. Zde už je snadno odstraníte pomocí vysavače.

Při nedodržení dávkování Vločkovače může dojít k zakalení vody samotným předávkováním tohoto prostředku, které nezmizí, dokud se Vločkovač nebude mít na co navázat.

Je tedy paradoxně třeba bazén znečistit (např. zeminou), aby mohl být znovu čistý. Kromě pravidelného používání Vločkovače doporučujeme jedenkrát za 1–2 týdny ošetřit vodu Projasňovačem, který vodě dodá jisku a „oživí“ ji.

Jak se zbavit řasy v bazénu

Že se řasy zabydlely ve vašem bazénu poznáte celkem snadno. Dno a stěny bazénu jsou mazlavé a kluzké, voda může páchnout a mívá zelenou (ale i červenou, nažloutlou nebo černou) barvu. Již vzniklou řasu je vhodné zničit šokovou dávkou chloru, kterou do vody vnesete přípravkem Chlor Šok.

Pro prevenci proti nárůstu řas se používá přípravek Stop Řasám. Před samotným ošetřením bazénu přípravkem Stop Řasám upravte hodnotu pH na správnou úroveň (6,8 – 7,2). Filtrační zařízení nechte v chodu. Dávkujte 200 ml přípravku Stop Řasám na 10 m3 vody v bazénu. Pokud se řasy drží na stěnách a dně, použijte i přípravek Super Chlor Šok. Při reakci obou složek tohoto přípravku dochází k uvolňování bublinek, které nečistoty strhávají ze stěn a vynášejí je na hladinu, kde se o ně už postará skimmer. Voda bude čistá a bez řas již za šest hodin po aplikaci.

Jak ošetřit vodu v bazénu před odjezdem na dovolenou?

Jestliže chcete po návratu z dovolené opět používat bazén bez toho, aby musel být čištěn, nebo dokonce nově napuštěn, je nutné před odjezdem upravit pH. Do dávkovače chloru přidejte přípravek Start, nebo trojnásobné množství chlorových tablet. Přidejte Stop Řasám. Bazén překryjte krycí plachtou a zajistěte, aby filtrační zařízení bylo denně alespoň 4 hodiny v chodu. Po návratu opět zkontrolujte a upravte pH, koncentraci volného a vázaného chloru, v případě potřeby použijte Vločkovač a Projasňovač k odstranění drobných nečistot.

Jak se starat o vodu v bazénu

Jak a kdy zazimovat bazén

Po skončení koupací sezóny je třeba zajistit bazén na zimu. Jestliže bazén dobře zazimujete, ušetříte si práci při jarním uvedení do provozu.

 • Nejdříve vypusťte vodu až pod skimmer a zpětné trysky.
 • Prohlédněte fólii, zda není děravá. Případné díry opravte soupravou na opravování fólie.
 • Usazeniny a nečistoty na úrovni hladiny odstraňte pomocí přípravku Čistič.
 • Odmontujte všechny odpojitelné hadice a uložte je na suchém místě.
 • Do vody, která zůstala po částečném vypuštění přidejte přípravek Zazimovač.
 • Zajistěte bazén proti rozpínavosti ledu (např.vložením z poloviny naplněných PET lahví do vody).
 • Po zakrytí krycí plachtou je bazén připraven na zimu.
 • Pozor! Toto se týká pouze bazénů, které jsou výrobcem určeny k zazimování (např. bazénů Orlando). Ostatní bazény se musí vyčistit, složit a uskladnit.

2. Bezchlorová chemie pro bazény

Společnost Marimex vám nabízí exkluzivní řadu pro bezchlorové ošetření bazénové vody na bázi aktivního kyslíku. Tato řada je šetrnější k lidské pokožce i organizmu zejména u dětí a osob s citlivou reakcí na chlor. Její použití je stejně tak snadné jako použití chlorových přípravků.


Jak udržet bazén bez chemie?

Úprava pH

Správná hodnota pH je velmi důležitá jednak z hlediska zdravotní nezávadnosti bazénové vody a zároveň ovlivňuje rozpustnost a účinnost použitých přípravků. Před aplikací bezchlorových přípravků proto změřte testerem hodnotu pH bazénové vody a pomocí přípravků pH-/pH+ upravte na doporučenou hodnotu 6,8 – 7,2. Hodnoty pH měřte v průběhu koupací sezóny pravidelně, nejméně 1 x týdně.

Voda z vodovodu

Před první aplikací bazénové chemie bez chloru čerstvě napuštěnou vodu z vodovodního řadu nebo při přechodu od chlorových přípravků ošetřete přípravkem Chlor minus, který odstraní případné zbytky chloru a připraví tak prostředí pro správnou účinnost kyslíkových přípravků.


Voda ze studny

Pro úpravu studniční vody s obsahem minerálních látek (vápník, železo, mangan, měď) aplikujte přípravek Studna Mineral, který je z vody vyváže. Následně na projasnění vody použijte přípravek Vločkovač, nebo Projasňovač.


První aplikace a šokové ošetření (řasy)

Při prvním ošetření vody a jako šokové ošetření (cca. každé 2 týdny) dávkujte 10 – 15 tablet / 10 m³ Chlor minus, OXI prášek v kombinaci s přípravkem Aktivátor.

Průběžná bezchlorová dezinfekce vody v sezóně

Bazénovou vodu je nezbytně nutné pravidelně dezinfikovat. Obecně platí, že pro dosažení křišťálově čisté a trvale hygienicky nezávadné vody by měla být hodnota pH udržována v rozsahu 6,8 – 7,2 a obsah aktivního kyslíku udržován v rozmezí 8 – 12 mg/l, při teplotách vody nad 28 °C udržujte koncentraci aktivního kyslíku mezi 10 – 14 mg/l.

Pravidelně dávkujte OXI prášek v kombinaci s přípravkem Aktivátor, nebo přípravek Super Oxi. Klesne-li obsah aktivního kyslíku pod hodnotu 5 mg/l, je třeba aplikovat další dávku dezinfekčního přípravku. Pokud je vyšší než 15 mg/l, omezte dávkování a vyčkejte, až tato hodnota klesne do výše uvedeného rozmezí. Hodnotu obsahu aktivního kyslíku průběžně, nejméně 2× týdně, kontrolujte testerem na měření koncentrace O2 .

Jak se zbavit zakalené vody v bazénu

Zákaly vznikají rozptýlením částeček zeminy, barviv nebo organických sloučenin. Takto vzniklých zákalů se dá snadno zbavit použitím vločkovacího přípravku Vločkovač nebo Projasňovač, který vytvoří objemné sraženiny, jež se zachytí ve filtraci, nebo klesnou ke dnu, odkud se už jednoduše odstraní pomocí bazénového vysavače.

Jak bazén zazimovat

Jak zazimovat bazén

Před vlastním zazimováním je nezbytné bazén pečlivě vyčistit. Usazeniny a nečistoty na stěně bazénu v úrovni hladiny, které podporují tvorbu řas a zákalů, odstraňte pomocí přípravku Čistič. Pro zazimování bazénu použijte Zazimovač, který jako algicidní přípravek zpomaluje růst řas rostoucích při nízkých teplotách.

Zazimovač nezabraňuje zamrznutí vody v bazénu.

Doporučení

 • Dávku dezinfekčního přípravku dokonale rozpusťte ve vodě v čisté umělohmotné nádobě.
 • Tekuté přípravky dávkujte přímo do skimmeru, nebo rozředěné v nádobě s bazénovou vodou po obvodu bazénu.
 • Filtrační zařízení spouštějte pravidelně, aby se objem bazénu přefiltroval 2× denně.
 • Optimální je rozdělit dobu filtrování alespoň na dvě fáze – ráno a večer.
 • Pravidelně proplachujte filtrační náplň od zachycených nečistot.

nahoru