Návod

Jak položit zámkovou dlažbu

Jak položit zámkovou dlažbu

Nebroďte se blátem! Udělejte si radost a postavte si před domem nebo na zahradě cesty a cestičky. Ideálním materiálem je zámková dlažba nebo přírodní kámen. Poradíme vám, jak na to.

Jak položit zámkovou dlažbu

Na tento projekt budete potřebovat

Krok za krokem

Jak položit zámkovou dlažbu

01

Vyznačte si průběh chodníku. Po celé trase vykopejte zeminu až do hloubky cca 30 cm.

 Jak položit zámkovou dlažbu
02

Potom vše vyplňte cca 20 cm silnou vrstvou kamenné drtě (0/40) a rovnoměrně zhutněte vibrační deskou.

 Jak položit zámkovou dlažbu
03

K ohraničení cesty jsou vhodné trávníkové kamené obrubníky nebo dlažební kostky. Ty se položí v podélném směru. Okraj s napříč položenými hranami můžete použít také jako designový prvek.

 Jak položit zámkovou dlažbu
04

Když povrch ztuhne a obrubníky jsou pevně usazené, dejte na kamennou drť cca 5 cm silnou vrstvu písku, jemného štěrku nebo směs písku s jemným štěrkem. (0/5).

 Jak položit zámkovou dlažbu
05

Stahovací latí vytvořte rovnou plochu, která bude pro dlažbu sloužit jako lůžko. Zohledněte přitom, že celková výška se po udusání dlažby sníží o cca 1 cm.

 Jak položit zámkovou dlažbu
06

Zámkovou dlažbu pokládejte se spárami o tloušťce 3 až 5 mm.

 Jak položit zámkovou dlažbu
07

Ještě před udusáním vyplňte spáry jemným a suchým pískem. Vhodný je na to křemenný písek, který diagonálně zameťte přes vydlážděnou plochu. Až spáry vyplníte, zbytek smeťte.

 Jak položit zámkovou dlažbu
08

Nakonec ještě vše zpevněte vibrační deskou s gumovou podložkou, aby se odstranily výškové rozdíly dlažebních kostek. Pak spáry ještě jednou vyplňte.

 Jak položit zámkovou dlažbu

Jak položit betonovou dlažbu

09

Trasu cesty připravte tak, aby do vyhloubeného prostoru bylo možné nanést 20 cm silnou vrstvu kamenné drtě.

 Jak položit zámkovou dlažbu
10

Na kamennou drť dejte 5 cm silnou vrstvu písku, kterou upravte i podle požadovaného sklonu. Potom vše srovnejte pomocí dřevěných hranolů. Po stažení hranoly odstraňte a vzniklé dutiny vyplňte štěrkopískovou směsí.

 Jak položit zámkovou dlažbu
11

Pokud potřebujete cestu napojit přímo k budově, zůstane krytina 30 cm pod izolační vrstvou (ochrana proti vlhkosti). Směrem od budovy se zachová sklon 15 mm na metr.

 Jak položit zámkovou dlažbu

Jak položit dlažbu z přírodního kamene

12

Dlažba z přírodního kamene se hodí zejména pro vytváření zahnutých cest. Při pokládce se musí vytvořit široké spáry, jelikož se tento přírodní materiál liší svojí velikostí.

Obraz pokládky kamenů si naplánujte následujícím způsobem:

U kamenů s průměrnou délkou např. 10 cm a šířkou spáry 2 cm rozdělte 10 kamenů na délku 118 cm. A pokud položíte všechny další délkové úseky stejně, získáte rovnoměrný obraz.

 Jak položit zámkovou dlažbu
13

Při pokládce zakřivených úseků začněte ve vnitřním poloměru podél napnuté šňůry. Kameny lze dávat trochu více k sobě. Pokládejte další kameny do tvaru paprsků směrem ven, dokud nedosáhnete požadované šířky cesty. Po vytvoření kruhu začněte zprostředka a pokládejte kameny zevnitř směrem ven.

 Jak položit zámkovou dlažbu
14

Vyznačte si průběh cesty dřevěnými kolíky a pro větší přesnost ještě podél natáhněte šňůru. Pak se vyhloubí zemina na hloubku dlažby plus ještě dalších 20 cm. Jako podklad se položí vápenný štěrk. Pracujte po úsecích.
Až budete mít kus úseku vyplněný štěrkem, pomocí latě ho stáhněte a zarovnejte. Pokud budete potřebovat sklon, zohledněte to již u podloží. Kameny se na podloží položí podle obrazu pokládky a pomocí gumové palice vyrovnají do stejné výšky.

 Jak položit zámkovou dlažbu
15

Vyplňte spáry štěrkem a na boky můžete přisypat zeminu. Optimálního výsledku dosáhnete pomocí vibrační desky s gumovou podložkou.

 Jak položit zámkovou dlažbu

TIP

Při silném zatížení, např. vozidly, jsou vyžadovány jiné metody pokládky. Pro pokládku použijte prosím maltové produkty s trasem.