Návod

Jak namontovat nerezový komín ke kamnům

Doba čtení: 3 min.
Jak namontovat nerezový komín ke kamnům

Chcete topit dřevem, ale nemáte komín? Krbová kamna a komín spolu úzce souvisí. Abyste si i vy mohli užívat zimní večery, tak vám poradíme, jak do domovní zdi zabudovat komínovou rouru. Pusťte se do projektu, s námi ho zvládnete!

Na tento projekt budete potřebovat

Krok za krokem

01

Nejprve si musíte stanovit výšku otvoru ve zdi (jádrové vrtání) a potom ji označit na domovní zdi zevnitř i zvenku. Přesná poloha se řídí výškou, resp. místem osazení trubkového kolena do topeniště. V případě pochybností vám pomůže kompetentní kominík. Nejprve namontujte spodní sestavu (vana na kondenzát, spodní díl, čisticí dveře, T-kus) skrz stávající otvor komína až k připojení kouřovodu.

Jak namontovat nerezový komín ke kamnům
Jak namontovat nerezový komín ke kamnům
02

Jádrové vrtání si můžete nechat provést od odborníka nebo se do něho pustit i sami. Pomocí vrtacího kladiva vyvrtejte v označené oblasti větší počet děr těsně vedle sebe. Vyvrtaný otvor by měl být o 3 cm větší než spojovací článek mezi kamny a přípojkou topeniště.

03

Do přípojky topeniště nasuňte spojovací článek a provizorně do něj nasaďte plánované trubkové prvky, čisticí a revizní otvor a rovněž nivelační podložku s odvodem kondenzátu, abyste si mohli zakreslit oblast pro upevnění stěnové konzoly. Pak připevněte konzolu a nivelační podložku k odvodu kondenzátu.

Jak namontovat nerezový komín ke kamnům
Jak namontovat nerezový komín ke kamnům
04

Nivelační podložku připevněte ke konzole. Nakonec nasaďte čisticí a revizní otvor. Upevněte jej na nivelační podložku pomocí pásových svorek a podle výšky propojte trubkovými prvky nebo zapojte přímo do přípojky topeniště. I zde použijte na všechna spojení přiložené pásové svorky.

05

Na přípojku topeniště namontujte jednotlivé trubkové prvky a nahoru vyúsťovací prvek. Zasuňte potrubní prvky do sebe tak, aby nemohl unikat kondenzát z násuvné přípojky (rozšířený nástrčný konec musí být vždy umístěn ve směru komína nebo komínové hlavy). Vše pak upevněte pásovými svorkami. Dodržujte všechny pokyny v přiloženém návodu k montáži a obsluze.

Jak namontovat nerezový komín ke kamnům
Jak namontovat nerezový komín ke kamnům
06

První stěnovou objímku upevněte přímo na trubkový prvek nad přípojkou topeniště. Další stěnové objímky umístěte postupně s odstupem maximálně 4 metry. Poslední stěnová objímka smí komín přesahovat směrem nahoru nejvýše o 3 m.

Jak namontovat nerezový komín ke kamnům
Jak namontovat nerezový komín ke kamnům
07

Připojte kamna pomocí vhodné nerezové trubky do komína. Dbejte na těsnost spojení. Před uvedením zařízení do provozu musí všechna trubková spojení zkontrolovat váš kominík.

Jak namontovat nerezový komín ke kamnům
Jak namontovat nerezový komín ke kamnům
08

Na vyplnění zbývajícího dutého prostoru mezi komínovou trubkou a zdivem v prostupu použijte minerální vatu. Stěnu pak začistěte sádrou. Vnitřní otvor můžete zakrýt nástěnnou růžicí z oceli a venkovní otvor nerezovou růžicí.

Jak namontovat nerezový komín ke kamnům
Jak namontovat nerezový komín ke kamnům