Návod

Jak namontovat umyvadlovou baterii Top Mount

Umyvadlovou baterii Top Mount můžete pohodlně namontovat do již pevně zabudovaného umyvadla. Vyměnit nebo připojit umyvadlovou baterii Top Mount nebude s naším video návodem z projektové dílny HORNBACH žádný problém!

Na tento projekt budete potřebovat

Krok za krokem

Jak namontovat umyvadlovou baterii Top Mount

01

Top-Mount umyvadlové baterie můžete pohodlně namontovat do již pevně zabudovaného umyvadla. Nejprve nainstalujte podstavec baterie do otvoru pro kohout. Abyste mohli zavést podstavce do otvoru, musíte nejprve otočit upínací čelisti směrem dovnitř. Poté podstavec v otvoru na kohout vyrovnejte tak, aby bylo vpředu označení „Front - přední strana“.

 Jak namontovat umyvadlovou baterii Top Mount
02

Nyní opatrně přitáhněte šrouby s vnitřním šestihranem (imbusem), tím podstavec upevníte.

 Jak namontovat umyvadlovou baterii Top Mount
03

Jako další přišroubujte obě dvě flexi hadice do závitu v horní části baterie. K tomu nepotřebujete žádné nářadí.

Pak zašroubujte obě dvě závitové tyče. Pokud to lze, můžete závitové tyče zašroubovat šroubovákem.

 Jak namontovat umyvadlovou baterii Top Mount
04

Nyní můžete namontovat horní část baterie. Zasuňte do podstavce jednu připojovací hadici po druhé.

 Jak namontovat umyvadlovou baterii Top Mount
05

Horní část baterie postavte na podstavec tak, aby se nacházela šipka přesně na šipce. Potom horní částí točte směrem dopředu, dokud nezapadne. Kohoutek bude ukazovat přesně směrem dopředu.

Upevněte horní část baterie pomocí červíkového šroubu k podstavci baterie. To proveďte pomocí vnitřního šestihranu.

 Jak namontovat umyvadlovou baterii Top Mount
06

Spojte obě flexibilní připojovací hadice s rohovými ventily. Z rohového ventilu odšroubujte šroubovací přípojky, protože připojovací hadice mají své vlastní šroubování. Nezapomeňte vložit všechny vložené těsnicí kroužky.

 Jak namontovat umyvadlovou baterii Top Mount
07

Na závěr můžete opět otevřít hlavní přívod vody. Přitom zkontrolujte na rohových ventilech, zda je vše utěsněné. Nyní můžete oba dva rohové ventily otevřít a baterii vyzkoušet.

 Jak namontovat umyvadlovou baterii Top Mount

Jak namontovat umyvadlovou baterii

Potřebujete vědět, jak namontovat umyvadlovou baterii? Připravili jsme pro vás dva způsoby, jak baterii instalovat. S video návody z projektové dílny HORNBACH, nákupním seznamem a dobrými radami, zvládnete instalaci vodo ...více