Návod

Jak obnovit zahradní nábytek

Jak obnovit zahradní nábytek

Dostal váš zahradní nábytek během sezóny zabrat? V našem návodě najdete tipy a triky, jak váš zahradní nábytek vrátit do formy a co k tomu budete potřebovat.

Možnosti nátěrů

V zásadě jsou tři možnosti ošetření venkovního dřeva. Dělí se podle druhu dřeva, nutnosti údržby a variant odstínů.

Tvrdé dřevo a cizokrajné dřevo

(Dub, Buk, Teak, Maserantduba...)

Oba druhy dřev se všeobecně doporučuje pouze napouštět olejem. Z tvrdých dřev lze lakovat pouze buk. Druhou výjimkou je dub, který lze natřít pouze podlahovým lakem. Cizokrajné dřevo se doporučuje vždy ošetřit pouze olejem, z důvodu vysokého obsahu třísloviny.

V případě že se rozhodnete i přesto tuto dřevinu ošetřit lazurou, dopadne to v drtivé většině popraskání povrchu a odpadávání šupin lazury. K tomuto dojde v poměrně krátkém období přibližně 3 měsíců. V případě oleje je nutno požadovaný nábytek dvakrát ročně ošetřit. Poprvé před sezónou a podruhé na konci sezóny, jinak dojde k zašednutí.


Měkké dřevo

(Smrk, borovice, modřín...)

Tenkovrstvá lazura je nejlepší možná ochranná vrstva pro měkké dřevo na venkovní nábytek. V případě použití silnovrstvé lazury dochází při vstávání k častému pocitu přilepení.

Pokud chcete svůj nábytek odlišit barevným odstínem, není problém. Postupuje se ovšem jinak. Nejdříve se dřevo namoří barevným mořidlem do požadované barvy a po zaschnutí se natře pochozím lakem. Tím docílíme ochranné vrstvy proti nepřízni počasí na dobu 7 let.

Nevýhoda u tohoto postupu je cenová náročnost. Lazury lze používat pouze pro masivní dřevo. Lazuru nelze použít na dýhu, protože nemá dostatečnou hloubku pro prolnutí do dřeva. Dojde k znehodnocení dýhy.

Jak obnovit zahradní nábytek

Možnosti přípravy povrchu

Pokud je dřevo zašedlé, existují dvě možnosti, jak se zbavit šrámů času.

Čistič na dřevo

Jedna z nich je čistič na dřevo, který se nanese štětcem a po dobu přibližně hodiny se nechá účinkovat. Dřevo vsákne čistič, čímž se obnoví zjev dřeva. V případě, že místy zůstali šedé fleky na venkovním nábytku, nátěr opakujte. Pokud je vše v pořádku, opláchněte dřevo vodou. Není vůbec žádný problém, když se rozhodnete tak učinit pomocí zahradní hadice nebo vysokotlakého čističe. Před dalším postupem nechat uschnout ve stínu.

Broušení dřeva

Před natíráním se povrch dřeva jemně zbrousí, dokud neodstraníte zašedlé dřevo. Pokud chcete dále pokračovat lazurou, je nezbytné ošetřit dřevo impregnací proti houbám a škůdcům. Pokud máte nábytek v chráněném závětří stačí natřít hladké povrchy jednou a v řezu dvakrát. Je nutno brát v potaz umístění nábytku. Umístíme-li nábytek na jihozápad je důležité natřít nábytek minimálně třikrát.

Jak obnovit zahradní nábytek

Krok za krokem

Jak natřít zahradní nábytek

01

Nejdříve zbavíme dřevo zašedlého povlaku pomocí čístiče dřeva.

 Jak obnovit zahradní nábytek
02

Druhá možnost jak připravit dřevo pro nanášení povrchové úpravy je zbavit zašedlý povlaku pomocí broušení.

 Jak obnovit zahradní nábytek
03

Olej nebo lazuru naneseme štětcem na předem připravený nábytek.

 Jak obnovit zahradní nábytek

Tip

Přebytečný olej setřeme suchým hadříkem. Pokud bychom nesetřeli přebytečný olej, může dojít k tvorbě skvrn.

04

Po prvním natření nám dřevo pustí vlasy. Je nutné tyto vlákna strhnout jemným brusným papírem o hrubosti 180. Když tak neučiníte budou se jednotlivé vlasy trhat a hrozí narušení ochranné lazury.

 Jak obnovit zahradní nábytek
05

Po úplném zaschnutí nátěr ještě jednou opakujeme. Nyní již bez broušení.

 Jak obnovit zahradní nábytek