Záruka za jakost

Kuchyně PICCANTE jsou vyrobeny podle nejmodernějších výrobních postupů a podléhají stálé a přísné kontrole kvality.

Společnost HORNBACH Baumarkt CS spol. s r.o., Praha 9 – Horní Počernice, Chlumecká 2398, PSČ 193 00 (dále jen poskytovatel záruky) poskytuje záruku za jakost na zpracování a kvalitu (odolnost vůči škodám vzniklým běžným užíváním) kuchyní PICCANTE dle následujících ustanovení.

1. Záruční doba

Záruční doba činí 10 let.

Počíná běžet od data zakoupení. Pro prokázání data zakoupení si, prosím, dobře uschovejte originál pokladní účtenky či originál faktury.

2. Rozsah záruky

Záruka se vztahuje výlučně na vady zpracování nebo vady materiálu níže uvedených jednotlivých součástí kuchyní PICCANTE:

 • Koncové regály, regály na lahve a regály na talíře,
 • Ochrana podlahy pro spodní skříňku,
 • Krycí panely,
 • Dekorativní lišty a věncové lišty,
 • Drátěné koše,
 • Zasunovací police z tvrzeného skla a melaminu,
 • Laminované pracovní desky s minimální tloušťkou 38 mm,
 • Závěsy,
 • Skříňové korpusy,
 • Šuplíky pod troubou,
 • Soklové šuplíky,
 • Soklové lišty,
 • Dřezy,
 • Částečné výsuvy, plnovýsuvy, šuplíková čela a šuplíkové tlumiče
 • Nosiče spodních skříněk.

Záruka platí pouze při použití výrobku k soukromým účelům v Evropské unii a ve Švýcarsku. Nárok na záruční plnění odpadá proto i v případě, že škoda byla způsobena profesionálním použitím kuchyňských dílů PICCANTE.

Tato záruka se nevztahuje na závady, které vznikly následkem

 • nepřiměřeného užívání nebo nedostatečné údržby,
 • násilného působení nebo nepřiměřené síly,
 • nedodržení návodu k použití, příp. návodu k péči o výrobek nebo
 • neodborné montáže neprovedené naší montážní službou.

Záruka nezahrnuje další poškození spotřebních součástí (např. stopy na pracovní desce), které je způsobeno běžným opotřebením. Tato záruka se také nevztahuje na průvodní poškození či následná poškození.

3. Plnění ze záruky

V rámci záruční doby může poskytovatel záruky přezkoušet příslušný vadný výrobek, aby zjistil, zda se jedná o záruční případ. Jedná-li se o záruční případ, poskytovatel záruky dle své volby opraví nebo vymění zboží na své náklady. Vyměněné zboží nebo jeho části přecházejí do vlastnictví poskytovatele záruky. Náklady na opravu, náhradní díly, pracovní náklady a cestovní náklady montéra hradí poskytovatel záruky.

Jestliže v okamžiku záručního případu nelze zboží již dodat, je poskytovatel záruky oprávněn dle své volby vyměnit zboží za jiný podobný výrobek nebo nabídnout finanční odškodnění. Poskytovatel záruky se s ohledem na provedení, funkci a kvalitu rozhodne, který přiměřený náhradní výrobek zvolí. Při finančním odškodnění bude kupní cena zohledněna na základě délky doby užívání vadného výrobku.

Záruční plnění (oprava či výměna) neprodlužují záruční dobu. Záručním plněním také nevzniká nová záruka.

4. Uplatnění záruky

Pro účely uplatnění záruky se obraťte na nejbližší provozovnu HORNBACH. Tu naleznete na www.hornbach.cz. Nebo kontaktujte poskytovatele záruky na následující e-mailové adrese onlineshop@hornbach.cz za účelem domluvy ohledně posouzení vadného zboží.

Uplatnění záruky je možné pouze po předložení originálu pokladního dokladu nebo originálu faktury.

5. Zákonná práva

Vaše zákonná práva z odpovědnosti za vady dle příslušných právních předpisů nejsou touto zárukou nijak omezena.