Návod

Jak ukotvit plotové sloupky a postavit pohledovou ochranu

Jak ukotvit plotové sloupky a postavit pohledovou ochranu

Dřevěný plot dodá vašemu kousku oázy tu pravou atmosféru. Poradíme vám, jak usadit dřevěné plotové sloupky a připevnit k nim dřevěnou pohledovou ochranu.

Na tento projekt budete potřebovat

Krok za krokem

Jak postavit dřevěný plot

01

Jak zabetonovat plotové sloupky

Pro zabetonování plotových sloupků vyvrtejte zemním vrtákem otvory do hloubky rovnající se ¼ délky sloupku s přídavkem cca 20 cm na potřebnou štěrkovou drenáž. Otvor ještě rozšiřte lopatou, aby vznikl dostatek místa pro betonový základ.

 Jak postavit dřevěný plot
02

Do otvoru nasypte oblázkový štěrk do výše 20 cm. Do štěrkové vrstvy v otvoru postavte první sloupek, podepřete ho dřevěnými latěmi a srovnejte podle vodováhy.

 Jak postavit dřevěný plot
03

Pak doplňte ještě štěrk do výše asi 30 cm pod hranu otvoru. Zbývající místo v otvoru vyplňte betonem. Nakonec hmotu důkladně upěchujte.

 Jak postavit dřevěný plot
04

Betonový základ navršte blíže ke sloupku a pak ho postupně rozprostřete směrem k okolní zemině. Tak bude dobře odtékat dešťová voda a dřevo bude stát v suchu.

 Jak postavit dřevěný plot

Jak usadit sloupky

05

Alternativou betonování sloupků je použití základových patek, které se kladivem nebopalicí zatlučou do země. Nikdy ale netlučte kladivem přímo na kov.

 Jak postavit dřevěný plot
06

Při zatloukání do země dodržujte svislou polohu základové patky. Nyní můžete postavit sloupky do nosníků a přišroubovat je šestihrannými šrouby.

 Jak postavit dřevěný plot
07

Abyste mohli použít patky ve tvaru U jako nosníky, tak pro ně vykopejte velký otvor. Naplňte ho betonem a patku zatlačte do vlhkého betonu.

 Jak postavit dřevěný plot
08

Patku na sloupek vyrovnejte a beton nechte ztuhnout. Základová patka se pak už nesmí pohnout.

 Jak postavit dřevěný plot

Jak upevnit plotové prvky

09

Pomocí kotvy a šroubovacích patek lze plotové sloupky upevnit i do betonových podkladů. Aby plot dobře držel, použijte dostatečně velké šrouby a hmoždinky. Jejich délka by měla být min. 60 mm (čím vyšší plot, tím delší šrouby a hmoždinky).

Plotové prvky s držáky upevněte na sloupky. Vyvrtejte otvory na předem vysoustružených místech pro držáky.

 Jak postavit dřevěný plot
10

Ve většině případů stačí dva plotové držáky na každou stranu. Do otvorů pak našroubujte držáky. Použijte nejlépe nerezové šrouby.

 Jak postavit dřevěný plot

Jak usadit plotové sloupky ve tvaru H

11

Pomocí nosníků plotových sloupků ve tvaru H můžete stabilně ukotvit i větší pohledové zábrany. Pro usazení nosníků vykopejte díru o hloubce cca 80 cm a šířce 30 cm. Vzdálenost děr musí odpovídat šířce prvků pohledové zábrany.

Sloupkové nosníky pak přišroubujte k plotovým sloupkům a společně je pak umístěte do připravených děr tak, aby se dřevěné sloupky nedotýkaly zeminy. Plotové sloupky postavte za pomoci opěrných latí a dřevěných hranolů. Pak je srovnejte podle vodováhy do svislé polohy. Dodržujte přesné rozestupy mezi jednotlivými prvky pohledových zábran, neboť jejich pozdější oprava již není možná.

 Jak postavit dřevěný plot
12

Abyste řadu sloupků měli dobře a pravidelně udělanou, naměřte si odstupy napínací šňůrou. Otvory vyplňujte betonem až tehdy, jestliže všechny rozměry a rozestupy přesně souhlasí. Poměr betonové směsi činí 1 díl cementu, 2 díly písku a 2 díky štěrku.

 Jak postavit dřevěný plot
13

Po ztuhnutí betonu mohou být upevněny na sloupky plotové držáky (min. 3 kusy na každou stranu) a našroubovány prvky pohledové zábrany. Použijte nerezové šrouby.

 Jak postavit dřevěný plot

Jak upevnit plotové sloupky do zdiva

Pomocí kotev pro vysoké zatížení můžete upevnit ploty či pohledové zábrany přímo do zdiva. Zeď na to ale musí být vhodná pro tyto účely a musí se zvolit i jiné metody upevnění. Konce šroubů musí být zapuštěné, aby mohly být umístěny sousední plotové prvky.