Kvalifikace našich zaměstnanců hraje podstatnou roli ve firemní kultuře společnosti HORNBACH. Klademe velký důraz na kvalitu poradenství pro naše zákazníky. Proto všem zaměstnancům nabízíme důkladné zapracování a zaškolení, a to jak na úrovni odborných znalostí sortimentu, tak na úrovni prodejních dovedností.

Zaměstnancům, kteří pracují v oblasti prodeje, pomáháme školeními, která jsou sestavována přímo na míru dle firemních potřeb. Školení zaměřená na prodejní dovednosti pomáhají zaměstnancům zkvalitnit naše služby, naučit se profesionálnímu přístupu a navazovat vztah se zákazníkem: pochopit jej, vcítit se do jeho situace a přesvědčit jej, že každý projekt s námi je reálný.

Kolegům a kolegyním na pozici pokladní nabízíme speciální trénink, zaměřený na typologii osobnosti. Školení našim pokladním pomáhá odpovědět na otázky, jak zajistit, aby naši zákazníci odcházeli z HORNBACHu spokojeni a dobře naladěni.

Našim stávajícím zaměstnancům se snažíme nabízet příležitosti k rozvoji a profesnímu růstu. Není náhodou, že většinu našich manažerských pozic obsazujeme stávajícími zaměstnanci. Kolegové připravující se na manažerské pozice mají možnost se dále rozvíjet a vzdělávat pomocí série tréninků manažerských dovedností, kde intenzivně rozvíjejí témata jako je komunikace, prezentační dovednosti, vedení a motivace týmu.

Zaměstnancům na centrále nabízíme potřebná odborná školení. Jazykové kurzy, zaměřené zejména na zvládnutí německého jazyka, jsou samozřejmostí.