FAQ

Jak položit zavlažovací systém

Jak položit zavlažovací systém

Pokud vylepšujete zavlažování zahrady a pořizujete si zavlažovací zařízení s postřikovači a rozprašovači, měli byste si být jisti, že při velkém množství postřikovačů použijete to správné příslušenství. My vám ukážeme, které by se vám mohlo hodit.

Všechny součásti položte podle plánu pokládky nebo podle plánovacích materiálů od výrobce na zahradní plochu resp. plochu trávníku.

Tip

Dělejte si při pokládce vaší sítě zavlažovacího sytému fotografie. Tak budete v případě potřeby vědět, kde jsou jednotlivé části vedení umístěny.

Důležité části zařízení zahradního zavlažování

Kruhové zadešťovače Vydávají z malých trysek paprsky vody a přitom se otáčí, takže celá zahrada je krásně a rovnoměrně zadešťována. Dosah lze u většiny kruhových zadešťovačů nastavit. Pokud ne, může dostřik ovlivnit tlak vody – podle toho nakolik je otevřen vodní kohout.
Impulzní zadešťovače Dotáhnou vodu opravdu velmi daleko. Paprsek vody je neustále přerušován malou stop spojkou, aby nedopadal na zem příliš tvrdě. Impulzní zadešťovače mohou stříkat přes překážky, rostliny v bezprostředním okolí nicméně trpí intenzitou dopadu vody.
Zapuštěné zadešťovače Nejsou-li právě v provozu, sotva je uvidíte. Vyčkávají pod zemí. A jakmile do nich začne natékat voda, vysune tlak vody malé věžičky s tryskami z jejich zastrčeného krytu. A podle požadovaného dosahu zavlažování jsou k dispozici různé druhy a velikosti vodního paprsku.
Rozprašovací hadice Z malých otvorů v hadici vychází rovnoměrné mlhové zavlažování. Dosah není velký, ale zato jsou kapky malé, a země a rostliny jsou jemně poprašovány a nic se neodplaví.
Velkoplošné zadešťovače Zde lze nastavit různé druhy zavlažování, tak aby velkoplošný zadešťovač splnil několik požadavků. Optimální pro malé zahrady se zákoutími a různorodou vegetací.
Maloplošné zadešťovače Zásobují jemně dopadající vodou část zahrady až do poloměru 40 cm. Květy a listy se nenamočí.
Postřikovací zadešťovače U těchto součástí zavlažování lze přizpůsobit jejich výšku výšce rostlin. Trysky postřikují plochu v úhlu 90°, 180° či 360°, dosah je až 3 m. Variantu představuje rotační postřikovací zadešťovač.
Čtvercové zadešťovače Paprsky vody vycházejí plošně z vedle sebe umístěných trysek. Tlak vody způsobuje, že zadešťovač kmitá sem a tam, tak aby vznikla pravoúhle zavlažovaná plocha.
Vodovodní zásuvka Funguje přesně jako proud – položí se rozvody zahradního zavlažování a k požadovanému místu se připojí vodovodní zásuvka. A sem lze, kdykoli budete chtít, připojit zahradní hadici a budete mít tekoucí vodu. Kryt zabraňuje tomu, aby se dovnitř dostaly nečistoty.
Rozvaděče vody S těmito mezikusy lze připojit několik hadic k jednomu vodovodnímu kohoutu.
Čidla vlhkosti Z hlíny a z plexiskla umístěné v kořenové oblasti měří vlhkost půdy. Při příliš suché půdě obdrží zavlažovací zařízení signál a spustí se zavlažování. Jakmile je dosaženo určité předem nastavené hodnoty vlhkosti, zavlažování se opět vypne.
Zavlažovací počítače Existují v několika různých komplexních provedeních. Řídí zavlažovací zařízení, přijímají signály z měřičů vlhkosti atd.
Zavlažovací hodiny Zavlažovací hodiny fungují jako malé kuchyňské hodiny. Ručně se nastaví určitá doba zavlažování. A až doba uplyne, zavlažování se opět automaticky vypne.
Základní přístroj Základní přístroj, který je zavěšen mezi vodovodním kohoutem a vedením, filtruje vodu za účelem ochrany malých trysek před znečištěním. Kromě toho také snižuje tlak vody.
Odkapávací trysky Vydávají vodu, zcela podle svého označení, po kapkách. Ty lze podle typu systému zaháknout či zastrčit na konec nebo někam doprostřed hadice. Aby se trysky neucpaly, je nutné umístit vpředu do hadice filtrační kus. Voda se nebude tak rychle odpařovat, jelikož poteče přímo do země. A půda se nebude odplavovat a listy a květy zůstanou suché. Hodí se také pro květinové truhlíky.
Spojky Pro rozvětvení vedení jsou k dispozici spojovací části křížového tvaru a tvaru T. L kus vede za roh. Pomocí spojek se prodlužují dohromady jednotlivé trubky, pomocí uzavíracích ventilů lze trubky a tím také části zařízení dočasně uzavřít. Pro vzájemné spojení hadic o různých průměrech jsou k dispozici příslušné redukční spojky. Na konce se nasune uzavírací zátka.
Perlicí hadice/odkapávací hadice Materiál hadice je záměrně porézní, tak aby se neustále vylučovaly malé kapky, které udržují zem v okolí neustále vlhkou. Voda se neodpařuje tak rychle, jelikož teče přímo do půdy. A půda není odplavována a listy a květy zůstávají suché. Perlící nebo odkapávací hadice jsou k dostání se speciálními samouzavíracími odkapávači pro neviditelné zabudování pod zem či v jednoduchém provedení pro pokládku nad zem. Mezi vodovodní kohout a odkapávací hadici se zapojí zahradní hadice. Hodí se také pro květinové truhlíky.

Všechno si naplánujte a rozkreslete

S pokládkou začněte na začátku zavlažovacího zařízení – přípojkou vody.
Uřízněte trubky a spojte spolu dohromady jednotlivé části. Dbejte na to, aby se do potrubních rozvodů nedostala žádná zemina. Trubky spolu spojte dohromady tak, aby byl zaručen opravdu utěsněný spoj.

Jak položit zavlažovací systém

Vykopejte příkopy

Ještě před pokládkou do země nastavte na zadešťovači směr postřikování, sektory a dosah. Po vytvoření všech spojů a před pokládkou do země proveďte zkušební provoz. Trávník nebo zeminu vykopejte do tvaru V asi tak do hloubky 20–25 cm a vyndejte travní drny. Ty položte stranou třeba na fólii. A pak příkopy kompletně vyhlubte.

Jak položit zavlažovací systém

Začněte pokládat

Na nejhlubší místo položených trubek přijde odvodňovací ventil. Pro zlepšení odvodu vody opatřete místo vrstvou vypraného štěrku. Do příkopu umístěte síť vodovodního potrubí se zadešťovači a dalšími připojovacími součástmi. Pro zamezení poškození (např. při sekání trávy) je nutné uložit všechny pod zem pokládané zadešťovače a trysky na jednu úroveň s povrchem země.

Jak položit zavlažovací systém

Příkopy zasypte

Příkop opět zasypte, zasaďte travní drny a ušlapejte. Opatrné zavodňování příkopu a trávníkové pokrývky urychluje růstovou fázi.

Jak položit zavlažovací systém