Návod

Jak postavit zeď

Jak postavit zeď

Tak tohle je projekt pro opravdové machry, kteří chtějí vytvořit něco, co bude existovat navěky. Něco, co odolá větru a dešti. V našem návodu se dozvíte, jak postavit zeď.

Na tento projekt budete potřebovat

Materiál

Speciálně na zpracování tvárnic budete potřebovat:

  • pilu na pórobeton
  • lžíci na lepidlo
  • gumovou palici
  • hladítko
  • hoblík na pórobeton

01

Příprava zdicí malty

Zdicí malta se připravuje převážně jako směs z kameniva, pojiva a vody. Podle podílu přísad se zdicí malta rozděluje do několika skupin. Pro většinu použití lze nicméně použít následující poměr:

  • 6 dílů maltového písku (kamenivo)
  • 1 díl cementu
  • 1 díl omítacího a stěnového pojiva
  • voda dle potřeby

Smíchání přísad se provádí ve vědru na maltu. Menší množství lze smíchat také ve kbelíku nebo v kolečku. Suché složky se musí v uvedeném poměru dobře smísit a poté za přilévání vody zpracovávat neustále na kašovitou hmotu. Zkontrolujte konzistenci malty pomocí lžíce: pokud se kus malty ihned odlepí, je malta příliš řídká. Pokud se hmota naproti tomu odlepuje příliš ztěžka, je malta ještě příliš hustá.

Tip

Míchání malty není pro každého. Zejména u menšího množství jsou vhodné hotové výrobky. Ty zaručují bez přesných znalostí přípravy malty pevné, čisté a trvalé zdivo. Tyto výrobky se smíchávají do hotového produktu s předepsaným množstvím vody.

02

Aby do zdi nestoupala vlhkost, je nutné vytvořit pod první řadou cihel izolační vrstvu, která bude z vrstvy cementové malty, pásu izolační fólie a další vrstvy cementové malty.

 Jak postavit zeď
03

Cihly lze uspořádat v podélném nebo příčném směru ke zdi. Cihly v podélném směru se nazývají běhouny, příčně uložené cihly jsou vazáky. V ohledu na uspořádání cihel se odlišuje systém zdění resp. vazba.

 Jak postavit zeď
04

Maltové spáry by se měly vyplnit rovnoměrně a celoplošně. Pokud je kladen mimořádný důraz na vzhled např. u viditelného zdiva, lze provést vyspárování také dodatečně. Vyčištěná a vyškrabaná spára o hloubce 1,5 cm se vyspáruje pomocí spárovací lžíce tak, aby se v ní nemohla hromadit dešťová voda, ale mohla volně odtékat.

 Jak postavit zeď

11,5 cm zdivo

05

U první řady cihel je nutné vytvořit silné maltové lůžko pro přesné vyrovnání. Zasaďte první cihlu do lůžka a vyrovnejte ji.

Po nejspodnější řadě cihel se doporučuje vyzdívat konce zdi schodovitě. Díky tomu tak potom jde přesně vyrovnávat a dodržet lícování. Ke stálým pomocníkům při zdění patří, stejně jako vodováha, také rovnací šnůra. Napněte šnůru u každé řady pro přesné vyrovnání cihel.

 Jak postavit zeď

Používejte co nejčastěji olovnici pro kontrolu svislého průběhu stěny. Vodováha samotná na to nestačí.

06

Délka zdiva: když je délka zdiva volitelná (např. zahradní zdivo), měla by být násobek délky cihly např. 25 cm (24 + 1) mínus 1 cm.

 Jak postavit zeď
07

Rohy se zakládají tak, aby jednotlivé vrstvy cihel probíhaly směrem k vnějšímu okraji střídavě. U odboček se vždy každá druhá řada cihel provede s vazbou (spojení na ozub). Toto takzvané ležaté nebo stojaté spojení na ozub lze provést u odboček ze stejného materiálu. Tupý (nespojený na ozub) spoj má naproti tomu výhody u cihel různých formátů. U cihel s různou hrubou hustotou se u tohoto tupého spojení nevyskytují žádné tepelné mosty. Navíc se tím výrazně usnadní pracovní postup – zejména, pokud se pracuje s určitým časovým odstupem. U odboček spojených natupo by se měla směrem ke stropu vložit dodatečná konstrukční ocel jako hmoždinka. V každém případě dbejte na statistické propočty vašeho stavebního záměru.

 Jak postavit zeď

24 cm zdivo

08

24 cm silná zeď se hodí jako nosná vnitřní příčka a na obvodové stěny s dodatečnou tepelnou ochranou. Převážně se vytváří v blokovém či křížovém spoji. Nejspodnější vrstva cihel se provádí jako vazáková vrstva. U sudého počtu cihel (vztaženo na délku zdi) začíná druhá řada ¾ cihlou a jedním vazákem.

 Jak postavit zeď
09

U lichého počtu cihel začíná pouze ¾ cihlami. Zbývající cihly z této vrstvy se zdí jako běhouny.

 Jak postavit zeď
10

Další vrstvy cihel se opakují v tomto pořadí.

 Jak postavit zeď
11

U křížového spoje se střídají vrstvy běhounů a vazáků – stejně jako v blokovém spoji. U lichého počtu cihel začíná a končí každá 2. vrstva běhounů ¾ cihlami a jedním vazákem.

 Jak postavit zeď
12

U sudého počtu cihel se střídají v každé 2. vrstvě běhounů ¾ cihly a vazáky na začátku a konci řad.

 Jak postavit zeď

36,5 zdivo

13

U 36,5 cm zdiva sestávají všechny vrstvy z běhounů a vazáků. Vrstvu od vrstvy leží na pohledové straně vždy jednou běhouny a jednou vazáky. Začíná se nejspodnější řadou s ¾ cihlami ve směru běhounů.

 Jak postavit zeď
14

Další krok začíná ¾ cihlami ve směru vazáků. 36,5cm zdivo se používá zejména u vícepatrových staveb.

 Jak postavit zeď

Lepení pórobetonu

15

Pórobetonové tvárnice se nespojují jako běžné cihly pomocí malty, ale lepí se takzvanou metodou lepení do tenkovrstvého lože. Kvůli vysoké přesnosti rozměrů a snadnému zpracování jsou tyto tvárnice velmi oblíbené také při stavbě svépomocí. Pro vytvoření menších tvárnic či dořezů se tvárnice řežou pilou s velkými zuby (pila na pórobeton) podél řezacího úhelníku.

 Jak postavit zeď
16

Lepení se provádí pomocí tenkovrstvé malty, která se smíchá s vodou a vytvoří se tak hotová hmota připravená k použití. Lepidlo nanášíte pomocí lžíce. Dalším speciálním nástrojem z tohoto systému je hladítko. Pomocí něho lze před pokračováním ve zdění obrousit nerovnosti v průběhu každé řady.

 Jak postavit zeď