Návod

Jak postavit zeď

Doba čtení: 5 min.
Jak postavit zeď

Tak tohle je projekt pro opravdové machry, kteří chtějí vytvořit něco, co bude existovat navěky. Něco, co odolá větru a dešti. V našem návodu se dozvíte, jak postavit zeď.

Na tento projekt budete potřebovat

Materiál

Speciálně na zpracování tvárnic budete potřebovat:

  • pilu na pórobeton
  • lžíci na lepidlo
  • gumovou palici
  • hladítko
  • hoblík na pórobeton

01

Příprava zdicí malty

Zdicí malta se připravuje převážně jako směs z kameniva, pojiva a vody. Podle podílu přísad se zdicí malta rozděluje do několika skupin. Pro většinu použití lze nicméně použít následující poměr:

  • 6 dílů maltového písku (kamenivo)
  • 1 díl cementu
  • 1 díl omítacího a stěnového pojiva
  • voda dle potřeby

Smíchání přísad se provádí ve vědru na maltu. Menší množství lze smíchat také ve kbelíku nebo v kolečku. Suché složky se musí v uvedeném poměru dobře smísit a poté za přilévání vody zpracovávat neustále na kašovitou hmotu. Zkontrolujte konzistenci malty pomocí lžíce: pokud se kus malty ihned odlepí, je malta příliš řídká. Pokud se hmota naproti tomu odlepuje příliš ztěžka, je malta ještě příliš hustá.

Tip

Míchání malty není pro každého. Zejména u menšího množství jsou vhodné hotové výrobky. Ty zaručují bez přesných znalostí přípravy malty pevné, čisté a trvalé zdivo. Tyto výrobky se smíchávají do hotového produktu s předepsaným množstvím vody.

02

Aby do zdi nestoupala vlhkost, je nutné vytvořit pod první řadou cihel izolační vrstvu, která bude z vrstvy cementové malty, pásu izolační fólie a další vrstvy cementové malty.

Jak postavit zeď
Jak postavit zeď
03

Cihly lze uspořádat v podélném nebo příčném směru ke zdi. Cihly v podélném směru se nazývají běhouny, příčně uložené cihly jsou vazáky. V ohledu na uspořádání cihel se odlišuje systém zdění resp. vazba.

Jak postavit zeď
Jak postavit zeď
04

Maltové spáry by se měly vyplnit rovnoměrně a celoplošně. Pokud je kladen mimořádný důraz na vzhled např. u viditelného zdiva, lze provést vyspárování také dodatečně. Vyčištěná a vyškrabaná spára o hloubce 1,5 cm se vyspáruje pomocí spárovací lžíce tak, aby se v ní nemohla hromadit dešťová voda, ale mohla volně odtékat.

Jak postavit zeď
Jak postavit zeď

11,5 cm zdivo

05

U první řady cihel je nutné vytvořit silné maltové lůžko pro přesné vyrovnání. Zasaďte první cihlu do lůžka a vyrovnejte ji.

Po nejspodnější řadě cihel se doporučuje vyzdívat konce zdi schodovitě. Díky tomu tak potom jde přesně vyrovnávat a dodržet lícování. Ke stálým pomocníkům při zdění patří, stejně jako vodováha, také rovnací šnůra. Napněte šnůru u každé řady pro přesné vyrovnání cihel.

Jak postavit zeď
Jak postavit zeď

Používejte co nejčastěji olovnici pro kontrolu svislého průběhu stěny. Vodováha samotná na to nestačí.

06

Délka zdiva: když je délka zdiva volitelná (např. zahradní zdivo), měla by být násobek délky cihly např. 25 cm (24 + 1) mínus 1 cm.

Jak postavit zeď
Jak postavit zeď
07

Rohy se zakládají tak, aby jednotlivé vrstvy cihel probíhaly směrem k vnějšímu okraji střídavě. U odboček se vždy každá druhá řada cihel provede s vazbou (spojení na ozub). Toto takzvané ležaté nebo stojaté spojení na ozub lze provést u odboček ze stejného materiálu. Tupý (nespojený na ozub) spoj má naproti tomu výhody u cihel různých formátů. U cihel s různou hrubou hustotou se u tohoto tupého spojení nevyskytují žádné tepelné mosty. Navíc se tím výrazně usnadní pracovní postup – zejména, pokud se pracuje s určitým časovým odstupem. U odboček spojených natupo by se měla směrem ke stropu vložit dodatečná konstrukční ocel jako hmoždinka. V každém případě dbejte na statistické propočty vašeho stavebního záměru.

Jak postavit zeď
Jak postavit zeď

24 cm zdivo

08

24 cm silná zeď se hodí jako nosná vnitřní příčka a na obvodové stěny s dodatečnou tepelnou ochranou. Převážně se vytváří v blokovém či křížovém spoji. Nejspodnější vrstva cihel se provádí jako vazáková vrstva. U sudého počtu cihel (vztaženo na délku zdi) začíná druhá řada ¾ cihlou a jedním vazákem.

Jak postavit zeď
Jak postavit zeď
09

U lichého počtu cihel začíná pouze ¾ cihlami. Zbývající cihly z této vrstvy se zdí jako běhouny.

Jak postavit zeď
Jak postavit zeď
10

Další vrstvy cihel se opakují v tomto pořadí.

Jak postavit zeď
Jak postavit zeď
11

U křížového spoje se střídají vrstvy běhounů a vazáků – stejně jako v blokovém spoji. U lichého počtu cihel začíná a končí každá 2. vrstva běhounů ¾ cihlami a jedním vazákem.

Jak postavit zeď
Jak postavit zeď
12

U sudého počtu cihel se střídají v každé 2. vrstvě běhounů ¾ cihly a vazáky na začátku a konci řad.

Jak postavit zeď
Jak postavit zeď

36,5 zdivo

13

U 36,5 cm zdiva sestávají všechny vrstvy z běhounů a vazáků. Vrstvu od vrstvy leží na pohledové straně vždy jednou běhouny a jednou vazáky. Začíná se nejspodnější řadou s ¾ cihlami ve směru běhounů.

Jak postavit zeď
Jak postavit zeď
14

Další krok začíná ¾ cihlami ve směru vazáků. 36,5cm zdivo se používá zejména u vícepatrových staveb.

Jak postavit zeď
Jak postavit zeď

Lepení pórobetonu

15

Pórobetonové tvárnice se nespojují jako běžné cihly pomocí malty, ale lepí se takzvanou metodou lepení do tenkovrstvého lože. Kvůli vysoké přesnosti rozměrů a snadnému zpracování jsou tyto tvárnice velmi oblíbené také při stavbě svépomocí. Pro vytvoření menších tvárnic či dořezů se tvárnice řežou pilou s velkými zuby (pila na pórobeton) podél řezacího úhelníku.

Jak postavit zeď
Jak postavit zeď
16

Lepení se provádí pomocí tenkovrstvé malty, která se smíchá s vodou a vytvoří se tak hotová hmota připravená k použití. Lepidlo nanášíte pomocí lžíce. Dalším speciálním nástrojem z tohoto systému je hladítko. Pomocí něho lze před pokračováním ve zdění obrousit nerovnosti v průběhu každé řady.

Jak postavit zeď
Jak postavit zeď