Návod

Jak připravit elektroinstalaci

Jak připravit elektroinstalaci

Pro elektřinu platí totéž co pro oheň. Je dobrým sluhou, ale špatným pánem. Tudíž při jakékoli manipulaci s elektřinou pamatujte na podrobné bezpečnostní pokyny a složitější úkony přenechte odborníkům.

Na tento projekt budete potřebovat

Nářadí

Jak připravit elektroinstalaci

Při instalaci kabelů napojených na rozvody vypněte pojistky a zajistěte, aby elektřinu nespustil někdo jiný. Veškerá zapojení a zkoušení elektřiny smí provádět pouze kvalifikovaní a oprávnění pracovníci.

„Při realizaci nebo úpravách elektroinstalace pamatujte na to, že je třeba dodržovat požadavky na elektroinstalaci dle platných právních předpisů a technických norem ČSN.“

Krok za krokem

Vedení kabelů ve zdi

01

Nejprve si rozvrhněte, kudy chcete kabel vést. Pokud si nejste jisti, tak raději proveďte diagnostiku stávajících rozvodů elektro či vody pod omítkou, vyvarujete se nepříjemností při jejich porušení či přerušení.

Při plánování šířky a hloubky vysekávané drážky berte v potaz sílu a množství kabelů, které chcete otvorem vést. V případě záhybů raději vytvářejte „šlic“ s tupým úhlem, kabeláž nelze ohýbat do ostrých úhlů.

 Jak připravit elektroinstalaci
02

Výborným pomocníkem, který nám umožní rychle, snadno a přesně vymezit drážku pro kabeláž, je drážkovací fréza, ale stačila by také úhlová bruska neboli „flexa“. Nevýhodou je ale velké množství prachu při řezání a proto použijte nářadí s odsáváním.

Každopádně se při řezání doporučuje používat brýle, respirátor a otvory do ostatních místností zakrýt např. malířskou plachtou. Po naříznutí stran drážky je velmi snadné dosekat zbytek drážky.

 Jak připravit elektroinstalaci
03

Do vytvořené drážky vložíme kabel, který lze fixovat např. sponami nebo sádrou. S rozvojem techniky roste požadavek na záložní kabeláž, proto raději ukládejte kabely do dutého potrubí, tzv. husího krku, který nám v budoucnu umožní vložení dalších kabelů bez nutnosti zásahů do zdi.

 Jak připravit elektroinstalaci

Vedení kabelů po zdi v chrániči

04

Pokud nám to situace umožní, pak je nejjednodušším způsobem instalace vedení kabelů po zdi pomocí upevňovacích svěrných spon a chráničky. Svěrné sponky instalujte v rozestupech cca 30 – 40 cm. Sponky upevněte pomocí fixačních hmoždinek a vrutů do předvrtaných otvorů.

 Jak připravit elektroinstalaci
05

Chráničku vložte do spony a skrze chráničku jednoduše protáhněte instalovaný kabel. Veškeré kabely, bez ohledu na to, na kterém podkladu budou, jsou vedeny pouze vodorovně nebo svisle.

 Jak připravit elektroinstalaci
06

Pokud potřebujete kabel ohnout, pak spony instalujte v obou směrech poblíž záhybu tak, aby chráničky pro vedení kabelu na koncích dostatečně fixovaly.

 Jak připravit elektroinstalaci

Vedení kabelů po zdi pomocí dvojdílných zaklapávacích příchytek

07

Jistější fixaci kabelu na zdi nám usnadňují dvojdílné zaklapávací příchytky, které jsou k dispozici v různých velikostech. Spodní část příchytky se instaluje stejně jako svorné spojky, tudíž skrze hmoždinky a vruty do převrtaných otvorů.

Ve svislém směru mohou být vzdálenosti svorek o něco větší než ve vodorovném směru. Tímto způsobem je kabel lépe uchycen a nemůže být snadno vytažen.

 Jak připravit elektroinstalaci
08

Princip instalace kabelu je velmi jednoduchý. Kabel se vloží do spodní části příchytky a fixuje se vrchní částí prostým zaklapnutím.

 Jak připravit elektroinstalaci
09

Při změně směru kabelu by měla být příchytka umístěna v blízkosti kabelového ohybu na obou stranách, aby se stabilizoval úhel.

 Jak připravit elektroinstalaci

Odizolování kabelů

10

Pro napojení kabelů, například do svorkovnice, je nutné konce kabelů šetrně zbavit izolačního obalu. Ty tam jsou doby, kdy se odizolovávalo pomocí nože a vlastních zubů.

 Jak připravit elektroinstalaci
11

Zasuňte napájecí kabel do izolačního obalu. Srovnejte a uzavřete obě poloviny izolační trubky. Kabel vložte do otevřených kleští.

 Jak připravit elektroinstalaci
12

Kleště na odizolování uzavřete, pevně uchopte a otočte je kolem své osy 2-3x v obou směrech. Potom uvolněte kleště a vyjměte kabel s přerušenou izolací. Nyní odtrhněte jednotlivá jádra, která se uvolnila odstraněním drátu.

 Jak připravit elektroinstalaci

Instalace zásuvek a vypínačů

13

Kabely elektroinstalace standardně ukončujeme v univerzální krabici, např. pro instalaci zásuvek a nebo vypínačů. Pro instalaci krabice je ideální vykroužit otvor pomocí vykružováku patřičného průměru.

 Jak připravit elektroinstalaci
14

Ve chvíli, kdy máme vykroužený či vyvrtaný otvor pro ukončení kabelu, tak vyřízneme otvor pro kabelový vstup na zadní straně univerzální krabice, kabel protáhneme prostupem v krabici a krabici upevníme v otvoru.

 Jak připravit elektroinstalaci

Vedení kabelů v zemi

15

Pro uložení kabeláže v zemi platí určitá specifická pravidla. Ideální pro uložení kabelů je minimálně 70 cm hluboký a hladký výkop. Výkop by měl být zbaven kamenů. Kabely by měly být typově přímo určeny k podzemní instalaci a dále by měly být opatřeny speciální ochranou trubicí.

Z bezpečnostních důvodů pokládejte kabel s výstražnou páskou (červený, se symbolem pro elektrický proud).

 Jak připravit elektroinstalaci
16

Kabel v příkopu zafixujte a nasypte na něj asi 10 cm vrstvu písku. U napájecích nebo telekomunikačních kabelů musí být umístěna nejméně 30 cm vrstva.

 Jak připravit elektroinstalaci
17

Výkop zakryjte např. původními drny. Pro jistotu napojte podzemní rozvod na samostatný "jistič". Připojení a uvedení do provozu provádí výhradně autorizovaný elektrikář.

 Jak připravit elektroinstalaci

POZOR!

18

Poslední krok - ukončení (napojení) všech instalačních komponent by měl provádět profesionální elektrikář.

 Jak připravit elektroinstalaci