Návod

Jak obložit koupelnu

Zaslouží si vaše koupelna nové obklady? Víte, co všechno k tomu budete potřebovat a jak připravit místnost předtím, než začnete obkládat? S naším videonávodem z projektové dílny HORNBACH to zvládnete raz dva.

Na tento projekt budete potřebovat

Krok za krokem

Příprava

01

Nejprve si změřte místnost, abyste mohli určit správné množství materiálu. Zjistěte pomocí rovnací latě, zda jsou stěny i podlaha, kde budou obklady končit, rovné. Trhliny a spáry musíte předem vytmelit. U naimpregnovaných sádrokartonových desek použijte vhodný tmel. Savé podklady, např. sádrokartonové desky na předstěnovém prvku, se před položením obkladů ošetří základním nátěrem.

 Jak obložit koupelnu
02

Naplánujte si obraz pokládky stěnových obkladů. Ideální je, pokud jsou obklady symetrický uspořádány ve směru hlavního pohledu. Při umísťování obkladů se můžete řídit také podle sanitárních objektů a obklady uspořádat např. podle umyvadla.

 Jak obložit koupelnu
03

Místo ve sprše a nad vanou je nutné pečlivě utěsnit proti stříkající vodě. Vodovodní přípojky se opatří těsnícími manžetami. Mimořádně praktické jsou samolepicí manžety. Pravoúhlý roh se utěsní pomocí samolepicí těsnící pásky. Stáhněte kus ze zadní strany fólie a začněte s nalepováním. Páska by se měla nalepit rovnoměrně na obě dvě strany stěny. Poté si vyznačte oblast sprchy, kterou chcete obložit, na stěny s přesahem 10 cm.

 Jak obložit koupelnu
04

Po nanesení těsnící pásky a těsnících manžet se oblast sprchy uvnitř vámi vyznačeného prostoru dvakrát utěsní pomocí tekutého těsnění. Naneste těsnící hmoty pro kontrolu nejprve pomocí hladící lžíce (bez ozubení). Po zaschnutí můžete nanést druhou vrstvu pomocí válečku na základní nátěr. Díky tomu tak uvidíte, kde jste již byli, protože nános by měl probíhat průběžně dvěma vrstvami. Přetřete již dříve nanesené těsnící manžety a těsnící pásku v obou dvou vrstvách pomocí tekutého těsnění.

 Jak obložit koupelnu

Pokládka obkladů na předstěnovém prvku

05

Odeberte několik stěnových obkladů z několika balení, jedině tak dosáhnete rovnoměrného barevného obrazu. Poté rozmíchejte lepidlo na obklady. Ideálně použijte flexibilní lepidlo. Připravte si pouze tolik lepidla, kolik jste schopni zpracovat za otevřenou dobu.

Na rozmíchání použijte míchadlo nebo spirálový míchač na vrtačce. Po uzrání je lepidlo připraveno ke zpracování. Nyní ho naneste pomocí hladicí lžíce s vhodným ozubením podle naplánovaného obrazu pokládky. Ozubení se řídí podle velikosti obkladu. U obkladů o šířce 60 cm činí ozubení např. 8 mm.

 Jak obložit koupelnu
06

U velkoformátových obkladů by se mělo nanášení provádět vždy zdola nahoru, aby byly obklady směrem dolu podepřeny a nemohly sklouzávat. Přiložte první dlaždici, tak aby lícovala s okrajem. U podlahy použijte spárovací klíny, aby vznikla podlahová spára. Poté přikládejte další obklady do první řady.

 Jak obložit koupelnu

Tip

Přiložte další obklad nejprve k poslednímu obkladu a poté ho posuňte s mezerou na spáru na stranu. Tak nebude vytékat lepidlo ze spár. Průběžně kontrolujte horní hrany obkladů pomocí vodováhy. Korekci můžete provést pomocí spárovacích klínů.

07

Na obklady si vyznačte otvory, např. na WC přípojky, a vyřízněte je pomocí úhlové brusky. Položte pod obklad desku z tvrdé pěny. Dbejte na bezpečnost práce a mějte na sobě při práci s úhlovou bruskou vždy ochranné brýle!

 Jak obložit koupelnu
08

Rovné, průběžné řezy provedete pomocí řezačky na dlažbu. Na velkoformátové obklady musí být řezačka na dlažbu dostatečně velká.

 Jak obložit koupelnu

Tip

Pokud by se vám nevyplatilo si přístroj pořídit, můžete si ho od nás také vypůjčit.

09

Otvory na vodovodní přípojky nebo závitové šrouby řežte ideálně s použitím vrtného věnce. Pokud je pro to úhlová bruska uzpůsobena, můžete na ni vrtný věnec nasadit.

 Jak obložit koupelnu
10

Po obložení čela předstěnového prvku přijdou na řadu postranní části. Pro vytvoření optimálního přechodu použijte vhodné lišty na dlažbu – nebo rovnou dekorační profil. Naneste po straně lepidlo na dlažbu a uložte do něj profil. Poté můžete změřit požadovanou šířku dlažby, přiříznout a obklady zasadit. Na správnou mezeru mezi dekorační profil a dlažbu použijte spárovací klíny. Spáru dodržte také k přiléhající stěně.

 Jak obložit koupelnu
11

Přechody u dekoračních profilů od svislého k vodorovnému profilu můžete vytvořit pomocí vhodných rohových kusů. Krycí plochu nahoře zpracujte stejným způsobem jako boční. Nejprve naneste lepidlo, poté vtlačte u okraje dekorační profil do lepidlového lůžka a položte obklady.

 Jak obložit koupelnu

Nanesení obkladů u sprchy a koupelnové vany

12

Pokud budete po obkládání ještě montovat sprchovou vaničku nebo vanu, ponechte si na to příslušný prostor. Vyznačte si na stěnu výšku a šířku vany. Přiřízněte si podpěrné latě pro podepření dlažby nad volnými částmi a přichystejte si je.

 Jak obložit koupelnu
13

I zde pokládejte obklady směrem zdola nahoru. Po přiložení obkladů nad volnými částmi pod ně ihned namontujte podpěrné latě. Podpěrné latě můžete odstranit po zatvrdnutí lepidla na dlažbu. Volné části se obloží, až se umístí sprchová vanička a vana.

 Jak obložit koupelnu
14

U obkládání ostění okna se nejprve položí obklady na okně. Při plánování zohledněte průběžný průběh spár směrem ke stěnovým obkladům. Pokud to bude možné, můžete otvory na ostění vyříznout z obkladu pomocí úhlové brusky.

 Jak obložit koupelnu

Tip

15

Optimální přechod u okenního ostění vytvoříte i zde pomocí dekoračních profilů. Až bude obložena stěna, naneste na ostění lepidlo na dlažbu a zasaďte nejprve dekorační profily. Poté změřte rozměry obkladu, seřízněte ho a zasaďte.

 Jak obložit koupelnu

Spárování

16

Ideálně použijte flexibilní spárovací maltu a rozmíchejte ji podle pokynů výrobce. Dávkovací vědro vám usnadní stanovení toho správného množství vody. Spárovací maltu naneste pomocí gumové stěrky uhlopříčně směrem ke spárám obkladů a nechte ji ztuhnout.

 Jak obložit koupelnu
17

Plochu omyjte čistou vodou, profilové lišty a dekorační lišty utřete měkkou tkaninou.

 Jak obložit koupelnu
18

Přechodové spáry mezi koupelnovými předměty a stěnami vyspárujte trvale elastickým sanitárním silikonem. Uřízněte šikmo silikonovou kartuši vpředu na trysce, nasaďte ji do pistole a plynule naneste spárovací hmotu.

 Jak obložit koupelnu
19

Poté stáhněte hladítkem na spáry. Nyní počkejte, dokud silikon nezaschne.

 Jak obložit koupelnu

Jak namontovat sprchový kout s vaničkou

Někdo se rád "naloží" do vany, někdo si rád ve sprchovém koutě užívá hlasitého zpěvu. Nejen pro příznivce sprchového koutu tu máme video návod z projektové dílny HORNBACH, jak si sprchový kout do koupelny instalovat a ...více